Du arbejder gratis for andre

By | 22/08-2012

Borgernes “rettigheder”

 • Har vi ret til at andre betaler for at vi får mad på bordet? Nej!
 • Har vi ret til at andre betaler for at vi har tag over hovedet? Nej!
 • Har vi ret til at andre betaler for at vi kan blive transporteret? Delvist, vi betaler selv noget af bus eller togbilletten. Men jeg vil mene, Nej!
 • Har vi ret til at andre betaler for at vi kan få en uddannelse? Åbenbart, selvom jeg vil mene, Nej!
 • Har vi ret til at andre betaler for at vi kan komme til lægen eller sygehuset hvis vi bliver syge? Åbenbart, selvom jeg vil mene, Nej!
 • Har vi ret til at andre betaler for at vi kan få økonomisk hjælp hvis vi ikke har noget arbejde? Åbenbart, selvom jeg vil mene, Nej!

Hvis du forlangte ovennævnte af alle dine naboer i det kvarter du bor i, så ville de bede dig om at finde en kasse at hoppe i.

Ingen har krav på at andre betaler

Ingen har krav på at andre betaler for deres mad, bolig, transport, uddannelse, sundhed eller løn! Det ENESTE vi har krav på er vores frihed og vores krop, og som den libertarianske og amerikanske præsidenkanditat Ron Paul siger, hvis vi har retten til vores krop, så burde vi også have retten til frugten af al vores arbejdskraft!

Vi skal tage ansvaret for vores eget liv og hjælpe vores nærmeste i familien. En gruppe-A har ikke ret til at tvinge en gruppe-B til at betale for at hjælpe gruppe-A, hverken ved direkte trusler eller ved tvang igennem lovgivning. Men det er det som sker ved hvert eneste valg til folketinget. Mange vælgere stemmer på de partier, som lover dem flest velfærdsgoder og disse finansieres ved at staten stjæler penge fra en gruppe af borgere og giver til en anden gruppe borgere. Groft sagt så kan 51% af vælgermassen stemme på politikere, som laver lovgivning der kræver, at de 49% andre punger ud og betaler.

Lyt bare til socialisten Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten der siger at en reduktion af de penge som staten giver til arbejdsløse og førtidspensionister er det samme som at “stjæle fra de arbejdsløse“. Det var tyveri dengang staten stjal pengene fra borgerne, men jeg har aldrig hørt at det er tyveri når tyven vælger at bytte om på dem som skal modtage tyvekosterne.

Eksempler på tyveri

 • Hvis en person bryder ind i dit hjem og stjæler smykker og kontanter
 • Hvis en ung mand går hjem fra byen en sen nattetime og bliver overfaldet af tre andre som ruller ham og stjæler hans pung og mobiltelefon
 • Rockere der truer butiksejere til at betale for “beskyttelse”
 • En bank der laver systematiske afrundinger af beløb ved transaktioner til deres fordel
Skat er tyveri
Skat er tyveri

Det er alle eksempler på tyveri, og det er lige meget hvor mange mennesker der er tale om – om det er 1, 3, 57, 617, 467.898 eller 4 millioner der stjæler fra dig – så er det tyveri.

Hvorfor er det ikke tyveri når 51% af vælgerne stemmer sig til dine penge?

Sjovt nok så er det ikke kriminelt når 51% af vælgerne stemmer på politikere der efterfølgende laver lovgivning som tvinger dig til at betale skat af din løn eller tvinger en virksomhed til at betale skat af virksomhedens indtjening.

Det er lodret forkert, sådan skal det ikke være, sådan kan det ikke fortstætte! Skat er tyveri og tyveri er strafbart! Der er ingen forskel på at SKATs medarbejdere kom og bankede på din dør og efterfølgende trængte ind og tog for sig af dine private ejendele eller om staten stjæler dine penge via indkomstskat.

De går endda skridtet videre og tvinger den virksomhed, som du arbejder for, til at tilbageholde en stor andel af din løn og indbetale pengene direkte til staten. Jeg tror ikke kun det er en “praktisk foranstaltning”, jeg tror også det er fordi vi blot skal se, at det der står nederst på vores lønseddel også er det vi får udbetalt, og så ikke tænker så meget mere over hvor meget staten faktisk stjæler fra os. Men forestil dig, at vi fik det fulde beløb udbetalt, og så bagefter skulle betale en del af pengene “frivilligt” ind til staten, det tror jeg ville få mange danskere til at gøre opfør imod tyveriet. Har man en gang stået med sin retmæssige løn i hånden, så har man også fået fornemmelsen af hvem pengene retmæssigt tilhører.

Hvis du så forsøger at forhindre at staten stjæler dine penge og det bliver opdaget, så er det ikke staten men dig, der er kriminel og kan risikere både bøde og fængselsstraf.

Du arbejder gratis for andre

Har du tænkt på at du arbejder gratis for andre, mandag, tirsdag og hele eller det meste af onsdag. Det er først torsdag og fredag du arbejder for dig selv, og kan få lov at høste frugten af dit arbejde.

Hvem skal så stå for sunhed, uddannelse etc. ?

Nu spørger du måske, hvis ikke staten skal stå for sundhed, uddannelse, overførselsindkomster, energi, kultur, postvæsen, bus/tog, veje, kloakker etc. Hvem skal så?

Det skal de frie markedskræfter – kapitalisme – den private sektor kan sagtens levere de løsninger/produkter/ydelser vi ønsker, det behøver vi ikke en stat til.

Faktisk er staten elendig til at drive virksomhed, se på effektiviteten hos DSB, hvor lidt vi får ud af pengene til folkeskolen, politikernes massive støtte til picking-the-winners indenfor eksempelvis vind-energi hvor det jo ikke ligefrem viser sig at der er masser af nye jobs, ineffektive offentlige jobcentre etc. Vi får ALT for lidt værdi for pengene fordi en inkompetent stat er sat til at løse opgaverne, i stedet for at overlade opgaverne til den private sektor, som er langt mere effektiv til at investere penge og resourcer produktivt.

Som Peter Schiff vist nok har formuleret det: Hvis staten havde monopol på at drive en stand med iskold limonade til et stort marked på en meget varm sommerdag, så ville de ende med et dunrende underskud.

Kvælfærdssamfundet er ved at køre os i sænk

Ikke nok med at skat er staten der stjæler borgernes penge for blandt andet at kunne finansiere vores elskede kvælfærdssamfund. Se hvad det har udviklet sig til. Selv i de ti år hvor VKO sad ved magten voksede staten med ca. 40.000 ansatte, og sammenligner man med 1970’erne er der sket en tredobling fra ca. 270.000 til nu over 900.000 ansatte i den offenlige sektor.

Under finanskrisen er et overskud på statens budget ændret til at stort underskud, fordi staten er forpligtet på at forsørge folk på pension, Efterløn, dagpenge, kontanthjælp, SU etc. Vi har ikke råd til at fortsætte, flere og flere vil have fra barnepigestaten og mener de har krav på at staten giver dem et “anstændigt liv”. Men fakta er, at der er færre og færre til at betale.

Værst er at vores generation og ældre generationer mener det er helt iorden og legitimt, at vi stifter gæld nu, som fremtidige generationer skal arbejde for at betale af med både afdrag og renter. Hvis vi fortsætter ad den vej bliver vi fattigere og fattigere og til sidst går ikke bare de gældsplade lande i Eurozonen og USA konkurs, det gør Danmark også.

Schweitz som rollemodel

Jeg ved godt vi ikke kan ændre det danske samfund fra at være et kvælfærdssamfund finansieret af penge som staten har stjålet fra borgerne, til et samfund hvor staten er markant slanket og har balance på sit budget!

Hvis du ikke tror på det kan lade sig gøre så se på Schweitz, de er langt rigere end os, og har et mere effektivt samfund herunder skolevæsen og sundhedsvæsen, selvom de kun betaler ca. 10-15% i personskat og 1-2% i selskabsskat.

I Schweitz betaler de desværre skat, men det er dog langt mindre end vi betaler her i Danmark og se hvor rigt og effektivt et land de har opbygget.

Schweitz har også direkte demokrati, der skal ikke mange borger-underskrifter til før et lovforslag kommer til folkeafstemning, så politikerne i Schweitz kan holdes i skak af borgerne.

Schweitz er et land vi kan lære utrolig meget af!

Husk også, at historisk set er det kapitalisme på frie markeder der har løftet flest mennesker fra fattigdom til middelklasse og fra middelklasse til rigdom. Ikke den statsstyrede socialstats planøkonomi som vi har haft siden 1960’erne.

Vejen frem er markante reformer

Her er en række gode reformer vi kan starte med:

 • Ervervsstøtte: Lad os fjerne al erhvervsstøtte og lade pengene blive hos erhvervslivet ved at sænke selskabsskatten
 • Pensioner: Hvis folk vil på pension før tid, så må de selv spare op til det, Efterlønnen bør helt afskaffes og vi kunne bruge pengene på at skabe balance på statens budget. Er der overskud så kunne vi bagefter sænke skatten på arbejde og/eller for virksomheder. Folkepensionen skal også løbende sænkes og helt udfases.
 • Understøttelse: Sænk perioden man kan være på dagpenge fra to til et år, løbende sænke perioden for til sidst helt at fjerne dagpenge. Den private sektor kan levere arbejdsløshedsforsikringer baseret på risiko, ligesom vi køber en brandforsikring til huset og en kaskoforsikring til bilen. Besparelserne bruges først på at skabe balance på statens budget, overskud bruges så på at sænke skatten på arbejde
 • Løbende sænke kontanthjælpen, så det bedre kan betale sig at arbejde, og til sidst skal kontanthjælpen helt fjernes. Hjælp til fattige og svage er en opgave for frivillige private organisationer der skaffer penge hertil via frivillige bidrag. Rige borgere der ikke betaler skat er historisk kendt for frivilligt at donere store beløb til velgørendhed.
 • Infrastruktur: Tillade at private, fonde eller pensionsselskaber inveterer i og driver veje, broer, jernbane m.v., efterfølgende finansieret af brugerbetaling. Vi kunne få en langt bedre og billigere infrastruktur, og bedst af alt er, at de kun vil blive anlagt der, hvor der er behov for det, og ikke hvor politikerne og bureaukraterne synes de skal ligge. Jernbane vil kunne køre der hvor ruterne giver overskud, lige så vel som fly kun flyver på ruter der giver overskud.
 • Sundhed: Sælg hospitalerne til private investorer, pensionskasser eller børsnoter dem. Har vi brug for sundhed kan vi vælge at betale kontankt (typisk et besøg hos lægen eller som vi kender hos tandlægen) og resten dækkes af sundhedsforsikringer som udbydes af den private sektor. Husk at læger i lande med privat sundhedsvæsen er kendt for at arbejde gratis for fattige og at fattige kan samle ind til en operation.
 • Uddannelse I starten kan vi gøre alle folkeskoler til selvejende institutioner på linie med privatskoler og over kort tid skal de kunne drives på samme måde som privatskoler drives i dag, nemlig til en langt lavere pris. Efterhånden som skatten sænkes har borgerne med børn penge til at betale for at deres børn går i skole. I starten følger det offenlige bidrag til børns skolegang 100% barnet og forældre og barn kan vælge den skole de ønsker. Efterhånden skal dette støttebeløb fra stat/kommune falde og til sidst helt forsvinde. Skatten skal naturligvis sænkes tilsvarende så forældre selv kan tjene penge til at betale for deres børns skolegang. Det samme gælder for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser hvor SU’en og de statsgaranterede studielån skal udfases. Denne model er allerede med stor success begyndt at blive implementeret i børnehaver der drives privat, ligesom privatskoler. Vi er indenfor få år steget fra ganske få til ca. 370 børnehaver der drives privat. De er mindre og forbliver liggende lokalt, der er meget mindre bureaukrati, pædagoerne har tid til børnene og de drives meget billigere den dem som kommunerne tidligere havde ansvaret for.
 • Energi: Sælge energiselskaber på samme måde som hospitaler og få energimarkedet helt privatiseret
 • Kirke: Adskil stat og kirke
 • Kultur: Fjerne al statsstøtte til kultur

Når disse reformer er gennemført kan vi udfase alle de ministerier der p.t. styrer erhverv, socialområdet, sundhed, uddannelse, kultur, trafik/infrastruktur, energi og kirke. Politikerne styrer og detalregulerer ikke længere vores liv og vi giver dem ikke længere lov til at lade staten vokse sig større og større for stjålne penge.

Hvad med parlament, forsvar, politi og domstole?

Jeg er her ikke kommet ind på hvad jeg mener vi skal gøre med vores parlament, forsvar, politi og domstole samt hvordan disse skal finansieres. Det er et helt emne for sig selv 🙂

Staten løser ikke vores problemer, staten er i høj grad årsagerne til vores problemer!

/Grosen Friis

9 thoughts on “Du arbejder gratis for andre

 1. Peter Lauge

  Hmmm – det lyder jo meget godt – for mig…

  Jeg er helt med på at staten er alt for stor og de fleste former for tilskud bør fjernes helt.

  Men hvem betaler for det basale for dem der så ikke selv kan betale?
  Dem der ikke har råd til at gå til læge eller komme på sygehuset, skal de bare pleje sig selv?
  Dem der ikke har penge til mad, skal de så bare æde jord?
  Er det kun dem der har råd til at betale som skal have adgang til uddannelse?

  Du lægger op til man slet ikke skal betale skat. Så hvis jeg nu beslutter at komme forbi dig og stjæle alt du ejer og brænde dig hus ned til jorden. Er det så dig eller mig som skal betale politiet for at komme ud, dig eller mig som skal betale domstolen for at dømme mig, og dig eller mig som skal betale for min straf? Husk, du har ingen penge. Dem har jeg stålet og brugt!

  Ku ikke lade være 🙂

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Peter

   Tak for din kommentar! Godt og relevant spørgsmål (som jeg har tænkt mig at dække i detaljer i en anden video).

   Parlament, forsvar, politi og domstole skal finansieres via moms og afgifter. Med den tårnhøje moms vi har nu ligger den alene på ca. kr 150 mia om året, så det vil så rigeligt kunne dække omkostningerne til ovennævnte, jeg tror faktisk momsen kunne sættes langt ned og staten ville stadigvæk have tilstrækkeligt med midler til at drive de fire nævnte kerneområder, som jeg mener er statsopgaver.

   Hvis folk indgår en byttehandel uden penge, så mener jeg den skal være moms- og afgiftsfri. Ingen skal tvinges til at betale moms og afgifter til staten og det kan man så undgå ved at selv at producere varer/yderlser eller ved at bytte. Men foretages en transaktion med penge, så mener jeg det er legitimt at staten opkræver moms. Jeg tror ikke at byttehandel vil være af så stort et omfang at det vil udhule moms som indtægtsgrundlag for staten, dertil er det alt for besværligt i forhold til at kunne bruge penge.

   Jeg mener heller ikke at moms er tyveri på linie med skat, det er en frivillig transaktion imellem to borgere, som i forbindelse hermed accepterer at beløbet, som køber skal betale, er pålagt en moms eller en afgift.

   /Grosen Friis

   Reply
   1. Peter Lauge

    Hmmm – nogle gange syntes du det er tyveri når staten beskatter, andre gange er det okay.

    Er det så noget du skal diktere over for andre, om det er tyveri eller ej, eller er det frit valg for den enkelte at vælge også?

    🙂

    Reply
    1. Voluntarist

     Hej Peter

     >> Hmmm – nogle gange syntes du det er tyveri når staten beskatter, andre gange er det okay.

     Det er muligt jeg både i blogindlægget og i videoen kommer til at lægge skat, moms og afgifter i “samme skuffe” fordi de alle repræsenterer at staten fattes penge. Men de skal naturligvis adskilles og som jeg skriver ovenfor, så mener jeg der er forskel på skat og moms/afgifter.

     >> Er det så noget du skal diktere over for andre, om det er tyveri eller ej, eller er det frit valg for den enkelte at vælge også?

     Ha ha, ja det ville ikke være dårligt at få lov at bestemme og diktere 🙂

     /Grosen Friis

     Reply
 2. Nikolaj

  Det er – by far – det dummeste brok jeg nogensinde har læst. Det giver ingen mening. Vil du have anarki? Eller skal vi stadig leve efter grundloven? Hvem skal komme med ændringer til den? Hvad med handicappede? – skal de bare ud på en ø? Eller er det familien der skal leve i fattigdom, fordi de lever i et land der ikke har næstekærlighed og medmenneskelig forståelse på menukortet? Det er så nemt at pege fingre og kritisere – men prøv at overveje konsekvenserne af det du skriver. Det faktum at du på intet tidspunkt nævner en ordensmagt (ud over til sidst, hvor du giver udtryk for at det er et emne for sig selv – ikke desto mindre er det et VÆSENTLIGT emne – du kan da ikke bare skøjte hen over det) eller for den sags skyld indvandrere/asylansøgere/flygtninge (er døren bare lukket?) viser bare hvor lidt gennemtænkt dit indlæg er. Mht. sundhed – hvordan skal en arbejdsløs have råd til forsikringer når de ikke får understøttelse? Du snakker om “SCHWEI(T)Z” – men det du forslår er en dansk udgave af den amerikanske model, med den fattigdom der medfølger. Du føler sikkert du sidder godt nok i det til at klare dig under disse forhold – det er der sikkert mange der gør, men at du ikke kan se dig ud over din egen kapitalisme er bare gennemført dårlig stil. Ingen respekt for dig.

  Reply
  1. Voluntarist

   >> Det er – by far – det dummeste brok jeg nogensinde har læst. Det giver ingen mening. Vil du have anarki?

   Nej, jeg ønsker en minimalstat som har parlament, forsvar, politi og domstole. Jeg er klar over jeg ikke nævner det i videoen, men jeg nævner til slut i blogindlægget at jeg senere vil kommentere på netop disse fire kerneområder som er vigtige for at en civil-/retsstat kan fungere.

   >> Eller skal vi stadig leve efter grundloven? Hvem skal komme med ændringer til den?

   Ja naturligvis skal vi respektere grundloven og demokratiets spilleregler, og hvis et flertal af danskerne fra nu og i al evighed ønsker en stor skattefinansieret barnepigestat, så står dette jo ikke til at ændre.

   >> Hvad med handicappede? – skal de bare ud på en ø? Eller er det familien der skal leve i fattigdom, fordi de lever i et land der ikke har næstekærlighed og medmenneskelig forståelse på menukortet?

   Nej, et civilsamfund har historisk altid taget sig af handicappede eller syge hvis de er fattige eller ikke har familie der kan hjælpe dem. Det er en opgave som eksempelvis kirkerne og andre private velgørende organisationer har taget sig af. Den vigtigste faktor er her uden tvivl familien, og den kommer ikke nødvendigvis til at leve i fattigdom blot fordi et familiemedlem er handicappet – især ikke hvis man får lov til at beholde hver en krone man tjener.

   >> Det er så nemt at pege fingre og kritisere – men prøv at overveje konsekvenserne af det du skriver. Det faktum at du på intet tidspunkt nævner en ordensmagt (ud over til sidst, hvor du giver udtryk for at det er et emne for sig selv – ikke desto mindre er det et VÆSENTLIGT emne – du kan da ikke bare skøjte hen over det)

   Det er jeg enig med dig i er et væsentligt emne, og det fylder rigtig meget, og det vil i mine øjne gøre mit første blogindlæg for langt og videoen er tæt på 30 minutter lang og den ville så også blive endnu længere. Jeg mener ikke jeg bare skøjter hen over det når jeg nævner det til sidst og siger at det er et emne jeg vil behandle i et andet indlæg + video.

   >> eller for den sags skyld indvandrere/asylansøgere/flygtninge (er døren bare lukket?)

   Nej, vi skal da naturligvis tage os af flygtninge og indvandrere så retfærdigt som muligt. Men jeg tror faktisk opgaven vil være en kende lettere i et samfund, hvor man skal kunne klare sig selv, det tror jeg helt automatisk vil minimere antallet af økonomiske flygtninge.

   >> viser bare hvor lidt gennemtænkt dit indlæg er.

   Fair nok at du mener det, jeg synes nu jeg har været ganske grundig, har argumenteret for mine synspunkter og har anvist praktiske forslag til, hvordan vi gradvist kan bevæge os i retning af et skattefrit Danmark.

   >> Mht. sundhed – hvordan skal en arbejdsløs have råd til forsikringer når de ikke får understøttelse?

   Hvis folk ved, at de skal klare sig selv, herunder selv sørge for deres egen sundhedsforsikring, så vil de i langt højere grad være tilskynnet til at spare op til at kunne klare en periode med ledighed. Derudover er jeg sikker på, at markedet hurtigt vil skabe tilsvarende arbejdsløshedforsikringer, der fungerer på linie med eksempelvis en kaskoforsikring hvor prisen på disse vil være baseret på risikoen for at du mister dit job. Til trods for vores velfærdssamfund, så er der folk som tabes og ender som hjemløse.

   >> Du snakker om “SCHWEI(T)Z” – men det du forslår er en dansk udgave af den amerikanske model, med den fattigdom der medfølger.

   Det er jeg ikke enig med dig i, Schweitz er derimod det der kommer tættest på det som USA kunne være blevet til, hvis ikke de selv var slået ind på socialstaten og planøkonomi med indførelse af personskatter og selskabskatter omkring 1914.

   USA er i dag et langt mindre frit land end Danmark er! Se på deres økonomi, konstant stigende krav om mere velfærd med tårnhøje udgifter til sundhed, overførselsindkomster m.v. og store millitære udgifter har gjort at de er havnet i en bundløs gæld og står overfor en snarlig bankerot. Deres personskatter er i dag meget høje, og deres virksomhedsskat er, så vidt jeg er orienteret, nu en af de højeste i verden. Se på den personlige frihed, i dag risikerer selv gamle og børn at blive kropsvisiteret før de skal op med et civilt rutefly, føderale agenter må i dag skrive deres egne rensagningskendelser og efterfølgende trænge ind på privat ejendom alene på en mistanke om terror, de må her eksempelvis placere overvågning eller rensage et hjem uden først at have fået en kendelse af en uafhængig dommer.

   >> Du føler sikkert du sidder godt nok i det til at klare dig under disse forhold – det er der sikkert mange der gør, men at du ikke kan se dig ud over din egen kapitalisme er bare gennemført dårlig stil. Ingen respekt for dig.

   Tak! Men jeg har til gengæld fuld respekt for dig som individ til fredeligt at tale, tro, tænke og leve som du vil! Og jeg kunne aldrig drømme om at forlange eller tvinge dig til at skulle betale for mit liv!

   Tak for dine kommentarer iøvrigt, det er lige netop denne type debat jeg har ønsket at skabe grundlag for 🙂

   Venlig hilsen
   Grosen Friis

   Reply
 3. Pingback: Overregulering, lobbyisme, privilegier, statsgarantier og monopoler indenfor bankverdenen | Voluntarist.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.