USA’s nuværende recovery er phony

By | 14/04-2012

Dette indlæg er en opfølgning på mit første indlæg om at USA går bankerot.

Jeg har stadigvæk stor interesse for den økonomiske krise vi stadigvæk er midt i og jeg vil gerne forstå så mange facetter af den som muligt. Jeg ser primært krisen som stor tilhænger af den østrigske økonomiske skole. Jeg er forsat meget bekymret, ikke bare for USA’s økonomi, men også vores økonomi, for den bliver uden tvivl voldsomt berørt når USA krakker, for USA’s økonomi udgør så vidt jeg er orienteret p.t. ca. 22% af verdens samlede økonomi.

USA’s økonomi ser p.t. ud til at være i bedring[1], men det er en phony recovery der ikke vil løse USA’s problemer på langt sigt, USA er derimod igen på vej ind i en ny og endnu større økonomisk boble, mere herom senere. Se eventuelt Peter Schiff’s i skrivende stund nye video som jeg har embedded nedenfor, han skærer det ud i pap.


USA’s økonomiske fremgang kan p.t. sammenlignes med en gældsplaget person der er gået personlig konkurs, men som lige har være heldig og har fået tiltusket sig et par hurtige lån til en høj rente. Det kan godt være denne person så kan gå ud og forbruge endnu mere, men det betyder ikke at vedkommendes økonomi nu er i bedring – tværtimod – så er situationen nu blevet meget værre for gælden er steget yderligere.

USA’s statsgæld er nu > 100% af BNP

USA’s statsgæld er nu på gastronomiske 15 billioner US$ (I USA siger de trillioner US$), det er 15.000.000.000.000 US$[2] og overstiger nu 100% af USA’s årlige BNP [3]. Under George W. Bush steg statsgælden i de 8 år han var præsident med ca. 4,9 billioner US$, under de første 36 måneder med Obama som præsident er gælden stedet med yderligere 4 billioner US$, det er næsten samme beløb på den halve tid[12].

Depression just ahead

Til denne gæld er ikke medtaget den enorme gæld på ca. 5 billioner US$ fra de to store realkreditinstitutter Fannie Mae og Freddie Mac[13], som blev nationaliseret i 2008 og gælden dermed tørret af på de amerikanske skatteydere.

Obamas nye sundhedsreformer lægger også yderligere voldsomme belastninger på økonomien i fremtiden.

USA har haft kronisk underskud på betalingsbalancen de sidste 15-20 år. Lige før boligboblen sprang var den på 60-63 milliader US$ per måned, nu er den ved at nærme sig samme alarmerende niveau og i januar 2012 var underskudet på betalingsbalancen oppe på ca. 52 milliader US$[15].

De nye jobs der skabes i USA gør ikke landet rigere, men fattigere

De nye jobs der skabes i USA i disse måneder er af den forkerte slags, som ikke gør USA rigere, men som i stedet gør dem fattigere. Så vidt jeg er orienteret, så er det kun 18-22% af de nye jobs som har med produktion af varer at gøre. Varer som de kan sælge internt i USA og dermed mindske importen, og varer som de kan eksportere, så de yderligere kan nedbringe underskuddet på deres handelsbalance. Der er alt for mange nye jobs indenfor sundhed, uddannelse, boligmarked, finans, mindre servicejobs etc. Firkantet sagt så skader sidstnævnte type jobs mere end de gavner, for den løn de får udbetalt bliver i høj grad brugt på at købe endnu flere varer, som ikke produceres i USA, men som importeres fra udlandet, især fra Kina. Det ses alt sammen tydeligt på udviklingen i USA’s handelsbalance.

Rentebyrden af USA’s gæld beslaglægger skatteindtægterne

USA’s centralbank (FED) har nu kørt med kunstigt lave renter i mange år, og de siger, at de vil fortsætte med at have renten på dette kunstigt lave niveau langt ind i 2014. Ved at holde renten kunstigt lavt har de også kunne holde renteomkostningerne af USA’s enorme gæld nede – den skal jo løbende refinansieres og den skal løbende forøges. Men til trods for dette, så gik 10% af USA’s samlede skatteindtægter i 2011 til at betale renter. De føderale skatteindtægter var i 2011 på ca. 2.3 billioner US$ = 2.300 milliarder US$, og renteomkostningerne på deres statsgæld var ca. 230 milliarder US$[4].

Renten på USA’s 10 årige statsobligation er p.t. på ca. 1,8 -> 2,0%[2] og renten skal ikke stige ret meget, før det betyder, at endnu større andele af deres skatteindtægter skal gå til at betale renterne af deres konstant voksende gæld.

Obligationsrenten skaber “falsk” billede af USA’s økonomi som safe heaven

Der er to ting som markedsmæssigt er forkerte ved denne lave obligationsrente:

 1. For det første er den så lav, at den på ingen måde kan holde trit med USA’s inflation
 2. For det andet plejer en statsobligation, der har en lav rente, at være et signal om, at staten – der står bag obligationen – har en sund økonomi, og det har USA altså på ingen måde.

Som jeg kan se det, så holdes den kunstigt lavt, fordi FED skaber nye digitale US$’s og går ud og køber op i blandt andet realkreditlån for a forsøge at sparke gang i boligmarkedet, og de køber op i primært korte statsobligationer. Disse opkøb af FED direkte i markedet kaldes Quantiative Easing (QE) og FED har officielt kørt det i to omgange nu. Det skaber en ekstra stor kunstig efterspørgsel på især statsobligationer, som presser renten ned.

Det sender et “forkert” signal til markedet om hvor god USA’s økonomi er, og når man kombinerer det med gældsproblemerne i Sydeuropa, som gør, at investorerne søger efter “safe heavens”, så søger mange investorer fejlagtigt fortsat safe heaven i både US$ og USA’s statsobligationer.

USA’s inflation stiger voldsomt på grund af QE

FED har kørt QE programmer i mange år og for øjeblikket ligger FED inde med korte statsobligationer til en værdi af ca. 1,7 – 2,0 billioner US$[5]. Det er altså i mine øjne at lade seddelpressen køre og køre og bruge pengene til at finansiere en stor del af USA’s statsgæld. Det vil uden tvivl påvirke inflationen yderligere, for det har medført at pengemængden i USA er steget voldsomt på kort tid. En ting der dog er med til at dæmpe inflationen på kort sigt er, at mange af de nytrykte penge ryger til udlandet som betaling for renter og import. Disse penge påvirker derfor ikke pengemængden internt i USA på kort sigt, men det vil de gøre på længere sigt. USA’s Consumer Price Index, der er et officielt tal for inflationen i USA, er efter de kilder jeg lytter til et tal, som er sat kunstigt sammen, så den altid viser et alt for lavt inflationstal, som i skrivende stund er på ca. 2,9% [6]. Den relle inflationen i USA er snarere 8-10% om året[7], og så vidt jeg er orienteret, så er det allerede ved at slå igennem i priserne på især brændstof og mad.

Vi gør samme kæmpe fejl i Europa. Bank of England foretager Quantitative Easing[8], den europæiske centralbank (ECB) foretager Quantitative Easing i de gældsplagede lande, ECB kalder det bare noget andet, nemlig Securities Markets Program[9], og vores nationalbank har lige udlånt op til 400 mia kr. til den finansielle sektor [10] til en kunstigt lav rente, mange af disse penge finder uden tvivl vej fra bankerne til danske statsobligationer.

Så vidt jeg er orienteret, så er udlandet i stadig større grad begyndt at handle i andre valutaer end US$, det skulle gælde både Kina, Rusland og Japan, som handler mere og mere i deres egne valutaer frem for i US$ – de har lugtet lunten.

Hvor længe holder nuværende phony recovery

Så længe USA kan holde renten i bund, og så længde de kan trykke flere og flere penge uden inflationen er alt for tydelig i deres økonomi, så kan de kunstigt holde liv i deres phony recovery. En recovery der dog hviler ovenpå en ny økonomisk tsunami af en kæmpeboble, som mange (for mig) troværdige kilder mener, er ved at blive bygget op i de amerikanske statsobligationer [16][17][18][11][14]. Denne boble er er ikke synlig på samme måde som .com boblen og boligboblen var. Årsagen er i mine øjne, at før var der tale om ikke-eksisterende-oppustede-værdier som kunne belånes og bruges til forbrug, nu er der tale om en kæmpe monster gæld der holdes i ave. Det er som en gammeldags kedel med vand der koger og så længe der indimellem kan hældes noget koldt vand i, så kan man udsætte at gældsfløjten på kedlen begynder at lyde – højt!

Hvilke kaniner kan FED trække op af hatten?

Når inflationen ikke længere kan skjules bag kunstigt lave CPI tal, men viser sig mere og mere tydeligt i USA’s økonomi med stigende priser på blandt andet dagligvarer og energi, hvis den er på ca. 8% eller højere og måske endda stigende, så har FED to kaniner tilbage de kan trække op af hatten:

 1. Hæve renten for at bekæmpe inflationen eller
 2. Lade digital- og seddelpressen køre på fuld skrue.

Ad 1) Hvis FED vælger at hæve renten, hvis den reelle inflation er på 8% og hvis FED skal bekæmpe inflationen effektivt, så skal de sætte renten højere end 8%. Det vil tilsvarende medføre, at markedet vil forlange en endnu højere rente på statsobligationerne for at refinansiere USA’s gæld og for at finansiere ny gæld. Markedet vil forlange højere renter for at kompensere for den stigende risiko ved at investere i USA’s statsobligationer og naturligvis for selv at sikre sig imod inflation. Hvis renten på statsobligationer kommer op på 8% – sammenlignet med de nuværende ca. 2% – så vil det betyde, at renteomkostningerne 4-dobles. Så er der ikke “kun” tale om at 10% af de samlede skatteindtægter går til betaling af renter, så vil det i stedet udvikle sig op imod 30-40%.

Ad 2) Hvis FED lader seddelpressen køre og bruger pengene til at købe større og større andele af USA’s statsobligationer, så vil den øgede “kunstige” efterspørgsel efter statsobligatoiner også betyde at priserne på statsobligationerne stiger og det presser renten yderligere ned og til sidst vil den være tæt på nul. Når en statsobligation når en rente tæt på nul, så er den egentlig at sammenligne med almindelige penge, dog har de ikke samme “betalingsevne” som penge har. I sådan en situation vil flere og flere forsøge at sælge deres obligationer, så de i stedet kan ligge inde med kontanter, som har denne betalingsevne fordel i forhold til statsobligationer. Dertil kommer at inflationen vil stige og stige og nærme sig hyperinflation.

Obligationsboblen vil springe

I begge tilfælde tror jeg det vil betyde at investorerne begynder at få kolde fødder, også de store investorer såsom Kina og Japan, som ligger inde med over 2 billioner US$ i statsobligationer og de har også store mængder af US$ i deres valutareserve. Det vil alt sammen til sidst få obligationsboblen til at springe, og det vil gøre de amerikanske statsobligationerne tæt på værdiløse.

US$ vil miste sin status som verdens valutareserve

Problemerne vil sprede sig til US$ på grund af den høje inflation og fordi US$’s bagvedliggende økonomi er krakket. Det vil samlet sætte den under så stort et pres, at den til sidst vil miste sin status som verdens valutareserve.

Ny økonomisk global kæmpekrise på vej

Jeg tror den økonomiske krise som vil komme, vil være langt langt værre end USA’s store depression i 1930’erne og den vil blive verdensomspændende. Jeg frygter endvidere ikke kun for vores økonomiske fremtid, jeg er også bange for at det vil udløse nye krige.

Er du foreberedt?Kilder:
1 USA/Danske: Jobtal bekræfter bedring i økonomien
2 U.S. National Debt Clock April 2012
3 The U.S. National Debt and How It Got So Big
4 Policy Basics: Where Do Our Federal Tax Dollars Go?
5 Quantitative easing
6 US Inflation Rate Remains at 2.9%
7 Alternate Inflation Charts
8 Bank Of England Due To Announce More QE
9 Nationalbanken åbner for kassen
10 ECB klar til at støtte Spanien
11 These Investors Are About to Get Slaughtered
12 Obama ‘Beats’ Bush’s U.S. Debt Accumulation…in Less Than Half the Time
13 Fannie Mae and Freddie Mac reform: Would it add $5 trillion to US debt?
14 Is the bond bubble about to pop?
15 United States Balance of Trade
16 Peter Schiff – The U.S. Is NOT In Recovery. The Ship Is Still SINKING
17 Marc Faber and Peter Schiff – We are in a Bond Bubble
18 Mike Maloney on Credit-Based Money, Feudalism, and Financial Enslavement

58 thoughts on “USA’s nuværende recovery er phony

 1. Mikael Rieck

  Jeg ved ikke om jeg kan sige 100% “ja” til at jeg er forberedt, men jeg har da gjort nogle tiltag da jeg tror meget på det billede du maler her.

  Jeg vil meget gerne høre hvad du selv har gjort for at “beskytte dig” må det der kommer?

  Mvh
  Mikael

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Mikael

   Jeg har solgt alle mine aktier og obligationer og nu står min beskedne pensionsopsparing på en 3 årig højrentekonto i banken. Obligationer vil jeg ikke røre med en ildtang og aktier har jeg ikke forstand på. Har overvejet at trække dem ud og investere pengene i guld og sølv, men så skal man betale 60% skat up front og det er meget så jeg ser det lidt an omend jeg også er bekymret for stigende inflation i Danmark.

   Men fremtidig pensionsopsparing betaler jeg skat af med det samme og investerer pengene i ædelmetal.

   /Grosen

   P.S: …og til indbrudstyven der læser dette, NEJ, jeg opbevarer det IKKE hjemme hos mig selv :].

   Reply
   1. Mikael Rieck

    Synes det lyder meget fornuftigt ikke at investere i noget man ikke har forstand på, men omvendt så er likvider vel næsten lige så ubrugeligt som tilfældige aktier (hvis man skal følge de folk jeg gætter på vi begge lytter til)?

    Jeg ser også et stort potentiale i ædelmetaller. Min eneste anke mod dem er, at de ikke giver et løbende cashflow og dermed er “spekulation”. Jeg kan rigtig godt lide Robert Kiyosakis ide om altid at 1) investere i noget man har forstand på og 2) som giver et løbende cashflow. At han så selv taler for guld og sølv strider lidt mod hans ide (men han siger så også, at det for ham ikke er investering men udelukkende beskyttelse med en upside).

    Mht. investere for beskattede midler, så tror jeg du skal gentænke den ide lidt. Umiddelbart har jeg endnu ikke læst nogen af “de kloge hoveder” anbefale den strategi. Alle taler varmt for at min først og fremmest minimerer sin skattebetaling.

    Reply
    1. Voluntarist

     Hej Mikael

     Tak for alle dine kommentarer!

     Jeg har valgt denne “strategi” med at sætte pensionsmidlerne på en højrentekonto i 3 år, fordi jeg efter aftale med banken hurtigt kan få dem ud igen før de tre år er gået (koster nautrligivs et gebyr at få lov til). Skulle der ske markante ændringer i markedet, så har jeg dem klar og kan bruge dem uanset om vi får megakrisen om en uge eller først om 3½ år.

     Jeg vil ikke over tid investere 100% af mine pensionsmidler og anden opsparing i ædelmetaller, men en pæn andel af dem skal, og jeg er først lige begyndt 🙂

     Guld har indenfor det sidste år svinget fra ca. $1.450/oz i maj 2011 til næsten $1.900/oz i efteråret 2011 og er nu nede på $1.650/oz. Jeg tror, at årsagen til denne udvikling skyldes, at der er mange som efterhånden tror på at USA’s økonomi bliver stærk igen. Derfor begynder de at sælge nu ud af deres guld og investerer dem i stedet i obligationer og aktier.

     Indenfor det sidste år har sølv svinget fra ca. $28/oz til næsten $50/oz og p.t. ligger den på ca. $32/oz
     Sølv er meget sjældnere en guld og anvendes så vidt jeg ved i højere grad i industrien end guld gør, og jeg tror sølv er meget meget undervurderet. Når megakrisen kommer, så tror jeg sølv procentuelt vil stige meget mere end guld vil.

     Du har ret i at investering i guld og sølv er en spekulation, men for mig er det både en sikring og en spekulation. Det er for mig en sikring, fordi jeg tror på at ædelmetal er utrolig godt sikret imod inflation, og det er en spekulation, fordi når megakrisen kommer, så tror jeg at guld og sølv vil stige voldsomt, da markedet så vil se dette som sidste safe heaven. Når megakrisen kommer, så tror jeg også at mange – gode – aktier vil falde voldsomt i pris og så tror jeg det vil være en god ide at sælge noget af beholdningen af ædelmetal og investere disse penge i gode og billige aktier.

     Jeg er også enig i at investering skal spredes ud, både for at sprede risikoen og for at finde noget, som modsat ædelmetaller, kan give en årlig dividende. Det sidste vil dog kræve, at jeg begynder at sætte mig grundigt ind i nogle markeder og virksomheder, så jeg kan foretage fornuftige investeringer. Men det begynder jeg ikke på endnu, for jeg føler stadigvæk, at der er meget viden jeg mangler at få om hvordan verdensøkonomien fungerer, herunder hvordan det der ud i Sydamerika, Kina, Indien, Japan og Rusland.

     Jeg vil heller ikke tage mine pensionsmidler ud nu og lade dem 60% brandbeskatte, dertil er dansk økonomi stadigvæk rimelig stærk og inflationen er moderat. Men hvis jeg var amerikaner og havde pengene stående i US$, så ville jeg gøre det omgående!

     /Grosen

     Reply
 2. Mathias Bak

  Bare af ren interesse, kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad i har gjort for at sikre jer, Grosen og Mikael?

  Reply
  1. Mikael Rieck

   Først og fremmest så uddanner jeg mig. Jeg læser rigtig mange bøger og nyhedsbreve fra de personer som jeg tror har “det rigtige billede af situationen”. Derudover så sørger jeg for at investere i de ting jeg har forstand på, udnytter de lave renter og inflationen og på det mere lavpraktiske plan, så er køkkenhaven netop udvidet markant, så der kommer mere selvforsyning ind i billedet.

   Reply
   1. Voluntarist

    Hej Mikael

    Jeg tænkte på om du ville fortælle om de forfattere/bøger/nyhedsbreve du læser?

    /Grosen

    Reply
    1. Mikael Rieck

     Nu ser jeg at du har købt Mike Malonys bog Investing in Gold&Silver. Super god og lærerig bog: http://www.amazon.co.uk/Rich-Dads-Advisors-Investing-Financial/dp/0446510998/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1334547863&sr=8-1-spell

     Derudover anbefaler jeg at se deres videoer på Youtube:
     http://www.youtube.com/user/GoldMikeMaloney og http://www.youtube.com/user/whygoldandsilver

     Som jeg også skrev længere nede er http://www.soelvinvestor.dk/ god læsning og de henviser ofte til andre gode kilder. De er også værd at følge på Youtube.

     Derudover så vil jeg varmt anbefale nyhedsbrevet (og betalingsversionen hvis du er seriøs – den er lidt dyr) på http://www.sovereignman.com/ – Jeg har selv abonneret i snart et år og har lært super meget. Man får adgang til alle deres gamle månedsmagasiner og de er virkelig lærerige.

     Alle ovenstående tilsammen giver også links og gode ideer til andre steder at læse og det benytter jeg mig flittigt af.

     Håber I kan bruge det.

     Reply
     1. Soelvinvestor

      Tak for at nævne os Mikael. Må jeg ikke lige have lov at anbefale http://www.youtube.com/user/BrotherJohnF også. Han spytter jævnligt nye videoer ud (ca. 20 min varighed) hvor han analyserer de tekniske og fundamentale forhold for guld og sølv.

      Reply
      1. Voluntarist

       Hej Soelvinvestor.

       Tak for linket, det vil jeg kigge på når arbejdsdagen er slut 🙂

       /Grosen

       Reply
 3. Morten

  Hvad angår senarie 2, så vil det også påvirke inflationen MEGET kraftigt, da mange flere Dollars i omløb vil øge inflationen. Dermed mister pengene en stor del af deres købekraft, og det vil blot forværre det hele endnu mere.

  Og så glemmer du lige at nævne, at der er et GIGA skyggetal, når USA udsender inflationstal og arbejdsløshedstal. For der er så mange ting, som ikke længere medregnes i disse “offentlige” tal, da den almene borger ville blive skræmt, hvis de så USAs virkelige tilstand. Desværre er DK også begyndt at sløre inflation og arbejdsløshedstal ved at undlade en masse ting. Dette er blot endnu et bevis på, at verdens tilstand er helt af H til!

  Se evt denne fede dokumentar, som bygger på gisninger, men som nok i det store hele ender med at ramme rigtig!

  http://dokcain.dk/historiske-dokumentarfilm/dokumentarfilmen-2210-the-collapse-national-geographic/

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Morten

   Ja du har ret, din pointe med “skyggetallene” er vigtige, ikke bare for inflationen, men også for tal for arbejdsløshed m.v.

   Tak for dine links, dem vil jeg få set på snarest!

   /Grosen

   Reply
  2. Mikael Rieck

   Hej Morten,

   Nu du selv bringer det på banen, så er jeg helt enig i at inflationen burde stige når mængden af dollars stiger. Situationen lige nu er blot, at mængden af dollars i systemet er steget næsten eksponentielt over de seneste Bush, Clinton, Obama år, og inflationen har næsten ikke rørt på sig (i hvert fald ikke de officielle tal). Kan det ikke tænkes at US kan blive ved at “holde inflationen nede”?

   Reply
   1. Voluntarist

    Hej Mikael

    I henhold til Michael Maloney og i henhold til shadowstats.com, så holdt FED op med at beregne M3 pengemængden marts 2006, fordi den var for “dyr” at beregne, og FED mente også at der ikke var nogen der brugte dette tal. Det tror jeg er bevidst for at skjule, hvor mange penge der reelt er i omløb. Både shadowstats.com, Ron Paul og Peter Schiff taler om at USA’s inflation p.t. er på 8-9% og er ved at slå igennem på priserne på blandt andet mad og brændstof.

    /Grosen

    Reply
    1. Mikael Rieck

     Skal man dømme alene ud fra forøgelsen i pengemængden (jf. diverse grafer fra f.eks. Maloney), så kan 8-9% vist ikke gøre det.

     Men ja jeg læste godt at de holdt op med at beregne M3. Mener også at de Mike et sted forklarer hvordan de har ændret inflationsberegningen og fjernet nogle varer som ikke var “hensigtsmæssige” at have med.

     Reply
    2. Soelvinvestor

     Jeg stoler ikke selv på de officielle tal fra USA, og mener helt klart, at shadowstats giver et langt mere sandfærdigt billede. Problemet er, som jeg ser det i hvert fald, at den sande inflation allerede nu er meget høj, men at vi ikke har set det værste endnu. Pengevelociteten (omløbshastigheden ) er stadig lav efter finanskrisen – folk holder på pengene, som du også har gjort Grosen ved at sætte pengene i sikre aktiver – men så snart alle disse penge bliver “sluppet” for alvor fri i økonomien, så sparker inflationen rigtigt ind. Det er en problematik som Ron Paul også er inde på i hans End the Fed.
     Omløbshastigheden stiger enten på gode eller dårlige udsigter for fremtiden: gode nyheder får folk til at tage større risici igen, og lade pengene arbejde. Ved dårlige udsigter for fremtiden (og især mistillid til valutaens købekraft) vil ligeledes få folk til at bruge løs, for at slippe af med fiatpengene, og sætte dem i håndgribelige aktiver (såsom guld og sølv m.m.), og det er dette scenarie som fører til hyperinflation og garanteret kollaps.
     By the way, fed artikel du har skrevet Grosen 🙂

     Reply
     1. Voluntarist

      Hej Soelvinvestor

      Det med pengenes omløbshastighed er en vigtig pointe at få med!

      Mange tak og selv tak for dine kommentarer 🙂

      /Grosen

      Reply
      1. Soelvinvestor

       Manden bag er meget kristen, men kan man abstrahere fra dette (som i øvrigt ikke betyder noget for hans analyser) kommer han med rigtig mange guldkorn.

       Reply
   2. Morten

    @Mikael
    De kan holde inflationen nede i en begrænset tid, men det kan de ik forevigt.
    Hvis du f.eks kigger på olieprisen, benzinpriserne og de generelle råvarepriser, så stiger de selvom alle andre varer falder. Efter at have læst en del på det, så tror jeg faktisk, at det vi ser pt er, at der er gået inflation i råvarerne. Ingen skriver om dette og ingen vil kommenterer det, hvilket blot bekræfter min teori.
    Og går der voldsom inflation i råvarerne, så er det kun et spørgsmål om tid, før den normale inflation eksploderer!

    Om inflation er det dog værd at bemærke, at de f.eks i USA ik medregner oliepriserne mm. Dvs inflationen som vi har pt er MEGET højere end de tal, som du kan læse i aviserne. Et forsigtigt gæt herfra lyder på, at den reelle inflation er pt på 6-8% imod de 2,7%, som der bliver meldt ud om.

    Og hvis dette tal er korrekt, så er jeg bange for, at vi er på vej mod en hyperinflation, som har det eneste formål, at gøre USA mm gældsfri, fordi gældens værdi pludselig bliver meget lille.
    Jeg tror desværre, at det er det, som USA prøver på, da der er mange indikationer på, at en høj inflation vil fjerne gælden, og dermed give USA og andre lande en ny mulighed for at starte forfra. Et dirty trick, men det er de nok ligeglade med… Money is the king desværre…

    Reply
    1. Voluntarist

     Hej Morten

     Mange tak for din kommentar og jeg er helt enig i dine hovedkonklusioner.

     /Grosen Friis

     Reply
  1. Voluntarist

   Hej Morten

   NIA’s videoer har jeg set en del af, blandt andet den du linker til her. Jeg tror også det de fortæller er korrekt!

   Men I henhold til Peter Schiff, så NIA er en organisation der lokker en masse til at købe nogle aktier de anbefaler, og så når prisen er banket godt op, så sælger de deres egen beholdning og tjener penge på det.

   Så det NIA siger i deres info videoer, som ikke omhandler køb/salg af aktier, virker på mig som værende validt og informativt. Men man skal IKKE indgå samarbejde med dem 🙂

   /Grosen

   Reply
   1. Morten

    Filmen er meget amerikansk, hvilket jeg selv hader, og jeg tror også at de har nogle skjulte budskaber. De prøver ihvertfald kraftigt på at påvirke seeren følelsesmæssigt, hvilket siger mig, at der er en bagtanke med det.
    Men kigger man på de kolde facts i filmen, så har de en pointe!

    Jeg har stor respekt for Peter Schiff, men han har altså også en skjult agenda, da han selv lever af at investerer. Han forudså finanskrisen, men siden har han benyttet hans “helte status” til at overbevise alle om, at guld og råvarer er det sikreste. Sjovt nok brancher, som hans eget firma tjener enorme summer på at formidle salg i. Så pas på med at stole 100% på Schiff, da han idag har så meget power, at en enten udtalelse i prime time på amerikansk tv kan påvirke kurserne på de råvarer, som hans firma har interesse i…

    Reply
    1. Voluntarist

     Hej Morten

     Selvfølgelig skal man altid være kritisk overfor kilder, men for mig er Peter Schiff stadigvæk en meget troværdig kilde.

     /Grosen

     Reply
     1. Morten

      Schiff er troværdig, men han kan påvirke tingene i en retning med hans udtalelser. Schiff har nemlig skabt det samme, som han kæmpede imod tidligere, nemlig en gruppe af personer som stoler ukritisk på hans råd desværre…

      Reply
      1. Voluntarist

       Hej Morten

       Ja, den risiko kan man jo godt løbe ind i hvis det man siger ofte viser sig at være fornuftigt og holde stik.

       /Grosen

       Reply
 4. Christian Jessen

  Interessant indlæg, selvom det virker lidt dystert og dommedags-agtigt. Som Mathias nævner, kunne jeg også godt tænke mig at vide hvordan i har forberedt jer på en mulig kæmpe global krise – og hvad i vil gøre i den situation?

  Der er jo ingen der kan spå om fremtiden, men når man kigger på de “låne-mekanismer” som regeringer verden over har indsat, så kan man også blive nervøs for en kommende krise.. Reelt set er størstedelen af den vestlige økonomi jo baseret på penge som ikke findes – og løsningen på problemet hedder som regel bare flere lån. (Bare se på EU og deres kreative løsninger med ECB)

  Mvh
  Christian Jessen

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Christian

   Tak for din kommentar, se eventuelt hvad jeg har svaret til Mikael ovenfor.

   Ja, langt de fleste penge i omløb er fiktive og skabt. I Danmark har vi i skrivende stund ca. 5-6 mia. kr i mønter og ca. 45+46 mia. kr. i sedler i omløb. Men samlet har vi mønter, sedler og digitale penge for ca. 1,29 billioner kr. i omløb.

   Alle de digitale penge er ikke alene skabt ved at Nationalbanken har tastet dem ind på en computer, mange er også skabt via Fraction Reserve Banking, hvor banker løbende må låne alle de penge ud som de har fået ind, blot de beholder en lille andel af pengene i reserve (også selvom du ikke har givet dem lov til det)!

   /Grosen Friis

   Reply
   1. Mikael Rieck

    Det passer så ikke helt… Vi (folket) har stemt på de mennesker der har skabt de love som bankerne driver forretning efter, så et eller andet sted HAR vi givet dem lov.

    At langt de fleste så ikke ved at det hænger sådan sammen er noget andet. 🙂

    Reply
    1. Voluntarist

     Hej Mikael

     Hvis man afleverer sin skjorte til rens, så får man en kvittering på den og en dato på hvornår du kan hente den igen. Når man så kommer tilbage til renseriet for at hente sin skjorte og man får at vide at “det kan du ikke, den har vi p.t. lejet ud” så ville man nok blive en anelse både overrasket og vred og det er derudover ulovligt

     Jeg er enig i at bankerne ikke gør noget udlovligt, de har lov til at gøre ovennævnte med dine penge. Det er jo en massevare ligesom korn, mælk og sandkassesang, og det er lige meget om du får dem retur digitalt, som sedler eller mønter.

     Men som du sikkert ved, aå giver det den ulempe, at der så kunstigt kan skabes mange nye penge via Fraction Reserve Banking (FRB). I USA er der et krav om at man hele tiden ligger inde med 10% i forhold til de penge der er lånt ud, det betyder jo, at et indskud på $100.000 i en bank kunstigt kan blive genudlånt til helt op til $1.000.000.

     Vi skal naturligvis ikke gå ind og regulere markedet og forbyde FRB, men vi burde fjerne alle statsgarantierne bag indskud, som jeg mener p.t. er kr. 300.000 per person per bank. Så tror jeg markedet ville opleve at folk bliver meget mere omhyggelige med hvilken bank de vælger at placere deres penge i. Det tror jeg tilsvarende ville betyde at bankerne ville blive mere forsigtige og ligge inde med langt flere reserver og på den måde vil markedet kunne sætte en dæmper på de negative sider ved FRB, hvor der kunstigt skabes nye penge.

     /Grosen

     Reply
     1. Mikael Rieck

      Hvorfor kan man ikke gå ind og fjerne FRB? I den mindste over en længere periode?

      For MANGE år siden var det helt normalt, at man kun kunne låne de penge ud som man ejede. På den måde var man også endnu mere påpasselig med kun at låne ud til personer hvor man var sikker på at få dem igen.

      Jeg er helt bevidst om at de vil påvirke mange ting negativt da vi er meget afhængige af muligheden for villig kapital, men omvendt tror jeg de gamle metoder var “sundere”.

      Reply
      1. Voluntarist

       Hej Mikael

       Det kan man jo også godt, men jeg bryder mig ikke om at politikerne skal ind og lovgive om noget som markedet selv burde regulere. Dertil kommer at selv med en fjernelse eller en stramning af FRB, så kan centralbanken stadigvæk skabe masser af nye digitale penge og låne dem ud til bankerne.

       Men hvis man skal lovgive, så burde man vel se på, om man har en almindelig (opbevaringskonto) eller en opsparingskonto. Penge på almindelige konti må ikke udlånes for de er jo kun midlertidigt til opbevaring, penge på opsparingskonti må gerne udlånes men kun efter aftale med den enkelte opsparer som så skal give afkald på at bruge pengene i en given periode. Hvis aftalen er 2 år, så skal banken også kun kunne udlåne disse penge i 2 år.

       Man kunne også hæve kravene til hvor mange procent man skal ligge inde med i reserver.

       Men som sagt så er jeg ikke begejstret for at politikerne blander sig, og regulerer. Jeg så hellere vi vendte tilbage til sound money og så lod markedet regulere FRB.

       /Grosen

       Reply
       1. Mikael Rieck

        Er heller ikke meget for politisk indblanding. Kan godt lide ideen om en “opbevaringskonto”. Spørgsmålet er hvem i befolkningen der vil BETALE for at banken opbevarer deres penge? Banken vil jo helt sikkert ikke gøre det gratis og kan de ikke låne pengene ud, så er den ide ikke interessant for dem.

        Så kan vi gå over til kontanter igen. Det kunne der også være mange fordele i.

        Reply
 5. Morten

  @Grosen Friis
  Guld og sølv er en svær størrelse at investere i, da deres værdi er relativ. Skal man investere i ædelmetaller, så skal det være i fysiske metaller og ik optioner!
  Vil man sikre sig, så er man nødtil at købe aktiver, som holder værdien uanset konjunkturerne, eller ved et Dollar krak. Der er mange muligheder, men valuta, aktier og obligationer er noget, som man skal holde sig langt væk fra…

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Morten

   Helt enig, jeg vil selv gå efter at stå med metallet i hånden efter køb og så opbevare det i en sikker boks i en bank. En sådan boks koster 2-300 kr. om året og så skal man naturligvis huske at få en forsikring der specielt dækker det du har i din bankboks.

   /Grosen

   Reply
   1. Mikael Rieck

    Og så satser vi på, at staten ikke finder på at lave samme nummer som dengang US forbød folk at eje guld. Der var ikke engang bankbokse sikre, for de blev bare åbnet af myndighederne.

    Reply
    1. Voluntarist

     Hej Mikael

     Ja det satser vi på, men at tænke at myndigheder kan finde på at opføre sig sådan er skræmmende.

     /Grosen

     Reply
      1. Voluntarist

       Hej Mikael

       Ok tak, må vist igang med at læse det SovereignMan nyhedsbrev hurtigst muligt!

       /Grosen

       Reply
    2. Morten

     @Mikael
     Hvis du har dit guld opbevaret i Tyskland, så kan du være 200% sikker på, at sådan et senarie aldrig udspiller sig. For i Tyskland er der frihed, så staten ik må blande sig i den enkelte borgers ejerskab.

     Reply
 6. Mikael Rieck

  Det kunne i øvrigt være rigtig dejligt med en “subscribe to comments” så man vidste når der var svar 🙂

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Victor
   Undskyld jeg først svarer nu, din kommentar var røget i mit spam-filter.

   Du bør læse en af de guides der er til at gennemskue de gold-scams som er derude, eksempelvis indenfor guldmønter. Du kan eksempelvis læse den som Peter Schiff tilbyder gratis via sit firm: Euro Pacific Precious Metals.

   Du bør også læse en bog om at investere i ædelmetal og jeg har selv i dag købt Mike Maloney’s bog “Guide to investing in gold and silver“.

   Du kan købe ædelmetal hos både Peter Schiff’s firma Euro Pacific Precious Metals og hos Mike Maloney’s firmat GoldSilver.com. De tilbyder også hjælp med opbevaring af dit ædelmetal.

   Hvis du vil købe herhjemme kan du gå til en guldsmed der opkøber guld og sølv og smelter dem om til mindre barrer. Jeg selv har kig på Vitus Guld.

   /Grosen Froos

   Reply
  2. Morten

   Den letteste måde at købe fysisk guld på, det er ved at ringe til en tysk bank, og bestille det. Så går der typisk 2-10 dage, og så kan du afhente dit guld, eller du kan vælge at lagde det i en bankboks i banken.
   Det er simpelt, sikkert og enkelt. Bankerne skal leve op til nogle meget strikse regler, når de formidler salg af guld, og så slipper du ligeledes for diverse scams eller firma med overtakserede guldpriser. Du betaler nemlig den dagspris, som guld har, når du bestiller det!

   Reply
   1. Mikael Rieck

    Hej Morten,

    Bare lige så jeg forstår det korrekt, så siger du, at banken sælger guld uden at tjene noget på det selv? Det lyder meget mystisk hvis de skulle tilbyde en service hvor de bruger af egne ressourcer uden at få noget for det.

    Reply
 7. Doris Dahl

  Guten Tag Grosen Friis
  Du skriver her på din site, at USA’s statsgæld er på “gastronomiske” 15 billioner US dollars. Tør man spørge, hvad mener du med gastronomi i dette tilfælde, eller er det blot din behagelige spøg?

  Reply
  1. Voluntarist Post author

   Hej Doral Dahl

   Undskyld jeg først svarer nu, min blog sender mig åbenbart ikke en e-mail længere når nogen skriver en kommentar, de beklager jeg.

   Ja den er gastronomisk, på $16.400.000.000.000 i skrivende stund og kongressen har netop vedtaget at fjerne gældsloftet for en stund i stedet for at gøre noget ved gælden. Den stiger med nærmest eksponentiel fart, i 2000 da Bush blev præsident var gælden på ca.$6 billioner, efter 8 år med ham som præsident var gælden vokset med $5 billioner. Så obama arvede en statsgæld på $11 billioner i 2008 da han overtog posten som præsident. Obama har i sine 4 første år som præsident øget gælden med ca. samme beløb på $5 billioner, men på den – halve – tid. Så der for skriver vi nu $16,4 billioner.

   Hvis du tager samtlige andre landes statsgæld i verden i en pulje og sammenligner med USA, så skylder USA mere væk end aller andre verdens lande tilsammen. Dertil kommer at gælden nu er >100% af BNP, den er i skrivende stund på ca. 103% og med sammentrækning af USAs økonomi i 4 kvartal 2012, med udsigt til at politikerne ikke gør noget ved problemerne men blot vælger at æge gældsloftet gang på gang, så er det sandsynligt at USA kører med endeløse kæmpeunderskud på statens budget i resten af præsident Obamas 2. periode og en statsgæld i 2016 når han går af på ca. $21 billioner og det er ikke specielt positivt når økonomien er i bakgear og ikke længere reagere positivt på kunstige økonomiske stimuli, og ikke bare er immun men virker til at gå friviligt på en kold tyrker.

   USA kan ikke køre Japan modellen med årtiers underskud på statens budget, for Japan har gjort det ved at låne af egne borgeres opsparing som er skabt af flittige arbejere, stor eksport og overskud på handelsbalancen. USA har årtiers konstante underskud på handelsbalancen, deres industribase skrumper ind til fordel for en alt for stor servicesektor, og der er ingen opsparing. I skrivende stund er det USAs centralbank, Federal Reserve, der er ude i markedet og opkøbe USAs statsgæld for at holde staten flydende. De opkøbte ca. 60% af alle statsobligationer i 2011, ca. 70% i 2012 og i 2013 forventes det at ligge på 90%.

   USAs økonomi er en narkoman der ikke vil se smerterne og ubehaget ved en kold tyrker i øjnene og derfor i stedet får større og større dosis dope for at klare ubehaget ved hang-over. Men til sidst vil de frie markedskærfter indlægge USA på rehab…

   /Grosen Friis

   Reply
 8. Sarah

  Tack Grosen för ett mycket läsvärt inlägg!

  Jag är väldigt orolig inför framtiden, men eftersom folk i allmänhet skrattar åt mig är jag glad över att jag inte är den enda som har dystra tankar om framtiden.

  Jag håller också på att förbreda mig, men kanske inte på samma sätt som de i kommentarerna ovan:). Jag har investerat pengar i familjens gård. Skaffat solceller på taket, renoverat stallet, skaffat jaktlicens (och vapen), skaffat en båt, odlat upp ett större potatisland och börjat mata rådjuren på marken. Jag tänker att jag och min familj skall vara helt självförsörjande om det nu skulle inträffa något.

  Jag har dessutom skaffat mig en BSc i ryska och målet är att lära mig mandarin och ryska flytande. Någon gång kommer det bättre tider och jag tvivlar starkt på att framtiden finns i Europa.
  Ursäkta att jag skriver på svenska, min skrivna danska är dessvärre inte helt tillfredställande.

  Reply
  1. Voluntarist Post author

   Hej Sarah

   Sikke en dejlig kommentar fra en co-Skandinav, dine valg for at forberede dig på fremtidens kommende globale økonomiske kollaps lyder særdeles fornuftige. Forstæt endelig med det.

   Du skal ikke undskylde dig at du ikke skriver dansk, du skriver ‘skandinavisk’ det læser og forstår jeg så udmærket 🙂

   Venlig hilsen
   Grosen

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.