Lovforslag til folkeafstemning

By | 13/06-2012

Hjælp med med at få SKAT-lovforslaget sendt til folkeafstemning.

SKAT - INGEN ADGANG

Kære Dansker

I dag har SRSF regeringen sammen med EL vedtaget skatteminister Thor Mögers lovforslag om at SKAT skal have ret til at gå ind på privat ejendom UDEN retskendelse for at tjekke om der foretages sort arbejde. End ikke politiet har disse rettigheder.

Det er et klokkeklar brud på vores frihedsrettigheder som er givet os i Grundloven.

Grundlovens § 72 siger:

Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.

Den lov de vedtager kan de ikke gennemføre, den er i strid med Grundloven.

Hele den siddende opposition er imod lovforslaget: V, LA, DF og K alle er de imod og samlet har de mere 1/3 af stemmerne i folketinget og det skal vi som borgere gøre dem opmærksomme på, for det kan vi udnytte vi selvsamme grundlovs $42 stk. 1

Grundlovens § 42 stk. 1 siger:

Når et lovforslag er vedtaget af folketinget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse overfor formanden begære folkeafstemning om lovforslaget. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de deltagende medlemmer.

Vi er igang Joachim B. Olsen fra LA har som den første skrevet under, SÅDAN!

SKAT-lovforslaget skal sendes til folkeafstemning
Klik på billedet for at se det i stor størrelse

Skriv til alle folketingsmedlemmerne af V, LA, DF og K – det er let

Skriv til alle folketingsmedlemmerne af oppositionen fra V, LA, DF og K, det har aldrig været lettere da du kan skrive til dem via e-mail.

Nu har vi også samlet alle e-mail adresserne på Venstres borgmestre i hele landet!

Skriv til dem at de sammen kan sende lovforslaget til folkeafstemning, hvis SKAT skal have ret til at trænge ind på vores private ejendom, så må det være noget vi som borgere beslutter, ikke den siddende regering.

Bemærk at LA, DF og K nu kæmper for at skaffe de 60 stemmer, der skal til for at sende lovforslaget til folkeafstemning! Det er kun Venstre, der i skrivende stund ikke vil stemme for, at at lovforslaget ryger til folkeafstemning.

Vi skal bruge 60 stemmer og p.t. mangler vi 21 stemmer:

Parti Mandater/stemmer
DF 22
K 8
LA 9
V (47) 0
Total: 39

Jeg har gjort det let for dig, jeg har samlet e-mail adresserne på 98% af alle folketingspolitikerne fra V, LA, DF og K, så det er bare at copy/paste herfra til din egen e-mail og sende e-mails afsted.

Det kan kun gå for langsomt, politikerne er ved at sætte vores grundlovssikrrede frihedsrettigheder over styr. Får de ovennævnte lovforslag gennemført, så får de bare appetit på mere. Vi har til på lørdag d. 16/6-2011, derefter er i henhold til Grundloven ikke længere muligt at sende det vedtagene mögforslag til folkeafstemning!

Venstres folketingsmedlemmer:

Venstres borgmestre:

Dansk Folkeparti:

Liberal Alliance:

Konservative:

Socialdemokraterne:

Socialistisk Folkeparti:

Radikale Venstre:

Enhedslisten:

93 thoughts on “Lovforslag til folkeafstemning

 1. Morten Nielsen

  Hej Grosen

  Det er en rigtig god ide. Jeg bliver bare så træt når jeg kigger på resultatet af afstemningen fra salen – hvis alle partier der var imod havde været fuldtallige og alle havde stemt imod var forslaget ikke blevet vedtaget… (Venstre alene havde 22 fraværende!)

  http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l170b/97/376/afstemning.htm?samling/20111/lovforslag/l170b/97/376/afstemning.htm&sortColumn=vote&sortOrder=asc&pageNr=1&pageSize=1

  Morten Nielsen

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Morten

   Er det rigtigt?!?

   Tak for din kommentar, håber du også får sendt en e-mail afsted!

   /Grosen Friis

   Reply
 2. Frank Hellerup Madsen

  Hej Morten,
  Det er væsentligt at forstå, hvordan Folketinget fungerer i praksis. Partierne har et clearingssystem, så ikke alle politikere behøver at være til stede til alle afstemninger. Sådan lidt firkantet går det ud på, at hvis en Socialdemokrat er ude at rejse, så udebliver en Venstre-politiker fra afstemningen. Ideen er, at Folketinget stadig skal være beslutningsdygtigt på trods af ministre på rejser, syge politikere, hvor suppleanten ikke er indkaldt for en enkelt sygedag osv – UDEN at forrykke magtbalancen.

  Reply
  1. Morten Nielsen

   Hej Frank

   Det var jeg faktisk – helt ærligt, ikke klar over 🙂 Man skal jo lære hver dag! Dog må jeg indrømme at jeg synes 75 fraværende er utrolig mange.

   Det interessante her var jo at vide hvor mange der var fraværende pga. det du skriver, og om det i så fald evt. har flyttet et flertal…

   Morten

   Reply
   1. Frank Hellerup Madsen

    Det er jo heller ikke noget, der spiller nogen rolle i de flestes dagligdag. Men clearingaftalerne fungerer jo sådan, at der ikke rokeres rundt på flertallet, uanset hvem der måtte være fraværende af den ene eller anden årsag.

    Reply
 3. Søren Lind

  hvorfor egentlig ikke sende mails til ALLE i folketinget?(De er jo iflg. Grundloven kun bundet af EGEN overbevisning)

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Søren

   Ja du har ret god ide, hvis du skaffer deres e-mail adresser, så lægger dem dem her på bloggen pronto!

   /Grosen

   Reply
   1. Søren Lind

    Har prøvet, men der sker ikke noget her

    Reply
     1. Søren Lind

      Jeg tror det er for meget på een gang, men jeg sender dig en mail, OK?

      Reply
 4. Jonas

  Det er blevet vedtaget.. Lidt bøv. Sad og jokede lidt med det ved aftensmaden, da min svigerfatter arbejder hos Skat. Sagde at jeg hurtigt kunne give nogen adresser hvor de kunne sætte sig og vente på gevinst. Men det fuldstændig blæst i låget. Jeg håber virkelig de røde hunde nyder deres tid, for de kommer ikke op på de poster i rigtig lang tid fra næste valg.

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Jonas

   Sig til din svigerfar der arbejder hos Skat at han skal være civil ulydig og nægte at foretage en indtrængning på privat grund eller privat ejendom uden en retskendelse.

   /Grosen

   Reply
   1. Jonas

    Haha. han sidder i IT afdelingen, så ingen fare for at han fyrer en razzia af på en baghave fest 🙂
    Og selvom man er hos Skat, betyder det ikke at man nødvendigvis finder logik i de ting som der nogen gange lukkes ud (som denne tåbelige lov) 😉

    Reply
    1. Voluntarist

     Hej Jonas

     Det ændrer ikke på at han kan have en holdning til at politikerne beder ham om at bryde Grundloven, de selvsamme politikere som har skrevet under på at de vil overholde Grundloven 🙂

     /Grosen

     Reply
     1. Jonas

      Det kan du have ret i. Men som sagt så sidder han i IT afdelingen, hvor de ikke helt kan invadere folks grunde. 🙂

      Noget siger mig, at denne lov bliver den absolut første der bliver annulleret når kommunisterne har haft deres 15 minutes of fame.

      Reply
 5. Carl Andersen

  Super godt!!! Liberal Alliance bakker op omkring det!

  Har netop sendt dette til alle, undtagen dem fra LA,:

  “Goddag kære borgerlige folkevalgte
  I dag har Folketinget vedtager skatteminister Thor Mögers lovforslag om at SKAT skal have ret til at gå ind på privat grund UDEN retskendelse for at tjekke om der foretages sort arbejde. End ikke politiet eller PET har disse rettigheder. Det er et klokkeklar brud på vores frihedsrettigheder som er givet os i Grundlovens paragraf 72 om ejendomsretten.

  Jeg skriver til jer, MF´ere fra V, K, DF, for at bede jer bakke op omkring Liberal Alliances krav om en folkeafstemning ang. L 170 B. omkring SKAT´s adgang til privat grund uden dommerkendelse.

  Liberal Alliance vil til Folkemødet på Bornholm, der kommer nu her, forsøge at samle de 60 nødvendige underskrifter fra folketingets medlemmer, der skal til, for at kunne forlange en folkeafstemning ifølge grundlovens paragraf 42. I har alle sammen i dag på Folketingets talerstol erkendt, og bekræftet, at I, og jeres parti, er ikke bare modstandere, men principielt imod dette tiltag. Derfor forventer jeg opbakning fra jeres side af til LA´s initiativ, da den her lov er så groft et overgreb på danskernes retsikkerhed og den private ejendomsret, ar borgerne skal have lov til at forholde sig konkret til det, og stemme om det.”

  Reply
 6. Morten

  Og tænk at regeringen kan påstå, at Danmark er et land med frihed… Selv lande i Afrika har snart bedre rettigheder, end en indbygger i Danevang!

  USSDK er snart virkelighed!

  Reply
 7. Torben Mark Pedersen

  Jeg har sendt følgende til medlemmer af Venstres folketingsgruppe:

  Kære medlem af Venstres folketingsgruppe

  Tak fordi du sammen med resten af Venstre stemte nej til regeringens lovforslag om at give SKAT adgang til al privat ejendom uden retskendelse.

  Den vedtagne lov er et alvorligt indgreb i boligens grundlovssikrede ukrænkelighed, og som Birthe Rønn Hornbech rigtigt påpegede i dag, så har en terrorist nu større retssikkerhed i Danmark end en borger, der intet ulovligt har foretaget sig.

  Jeg vil derfor opfordre dig og resten af Venstres folketingsgruppe til at skrive under på et krav om en folkeafstemning i overensstemmelse med Grundlovens § 42 stk. 1.

  Det er overordentligt sandsynligt, at et stort flertal af danskerne vil stemme imod loven ved en folkeafstemning, både sagens karakter og regeringens manglende popularitet taget i betragtning, og det vil give regeringen et klart nederlag.
  Med venlig hilsen

  Reply
 8. Anne Hansen

  Hej

  Jeg vil foreslå at I alligevel også skriver til LA, da de med x antal e-mails i hånden kan sige: “x antal borgere ønsker afstemning”. Uden disse kan de “kun” sige: “flere borgere ønsker afstemning”. Der er lidt mere kraft bag et konkret tal, da disse direkte kan omsættes til stemmer i de kære politikeres hoveder.

  -Anne

  Reply
 9. Jørgen

  Jeg har sendt flg. email til alle på listen (undtagen L.A.-medlemmerne)
  Ang. Lovforslag L 170 B

  Kære folketingsmedlem,

  Jeg er vitterligt bekymret over den letsindige måde hvorpå vores nuværende folketing omgår borgernes grundlovssikrede ret til at deres private bolig er ukrænkelig (Grundlovens § 72).
  I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget L 170 B (Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love) finder jeg denne grundlovsikrede rettighed på det skammeligste tilsidesat af vores nuværende folketing, blot for at SKAT, endda uden retskendelse eller begrundet mistanke, kan tiltvinge sig adgang til min bolig.
  Jeg vil derfor på det kraftigste anmode Dem om, at De sammen med de øvrige folketingsmedlemmer, som ikke støtter vedtagelsen af denne lov, med baggrund i grundlovens § 42 stk. 1, overfor folketingets formand skrifteligt begærer folkeafstemning om lovforslaget, således at landets borgere samlet får mulighed for at tage stilling til, om de fremover ønsker at afgive deres grundlovssikrede rettighed til SKAT.

  På forhånd tak

  Med venlig hilsen

  Reply
  1. Mads

   Godt skrevet.
   Jeg har lige sendt samme besked afsted til Venstres medlemmer.
   Og tilføj til slut i beskeden:
   “P.S. Ændre venligst Venstres slogan ”Danmarks Liberale Parti” til noget andet, da det ikke længere er sandt…. desværre “

   Reply
 10. Stephan Jensen

  Har lige modtaget denne mail:

  “Tak for din mail. Det er noget regeringen har vedtaget sammen med enhedslisten. Vi har fra Venstres side stemt imod. Måske alle i tusinde der sender enslydende mails skulle ‘spamme’ det radikale venstre og øvrige regeringspartier, der med loven bryder markant med helt basale principper i det danske retssamfund.

  Mvh
  Ellen Trane Nørby”

  Så vi er oppe på tusinder der har sendt mails 🙂

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Stephan

   Hvad med at Venstre var deres ansvar voksen og lod befolkningen tale! Den der ikke stemmer for at forslaget kommer til folkeafstemning samtykker!

   Fedt, jeg håber deres inbox drukner i borgerhenvendelse!

   /Grosen

   Reply
 11. Peter B. Jensen

  Så har Ellen Trane Nørby jo åbenbart ikke forstået at det drejer sig om at Venstre skal gå sammen med de andre borgerlige om at kræve folkeafstemning.

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Peter

   Det tror jeg hun har, men hun vil helst undgå at skulle kæmpe for dig og mig! Venstre kunne jo ende med regeringsmagten næsten gang og så opleve at der er 60 folketingskandidater der sætter nogle af deres lovforslag til folkeafstemning.

   Jeg tror desværre det er der den ligger, det handler om kommende magt og ikke om din og min grundlovssikrede frihed!

   /Grosen

   Reply
 12. Rasmus Enemark-Rasmussen

  Super godt tiltag.

  Har selv sendt mail til venstre og konservative. Idet en del andre har påpeget de mere tekniske og moralske elementer har jeg prøvet med det personlige element og hvilken betydning denne lov vil have i fremtiden for mig. (Bor pt. i England)

  Med venlig hilsen

  Reply
   1. Rasmus Enemark-Rasmussen

    Jamen selv tak da.

    Håber det er okay at linke til denne side på diverse sociale medier?

    Mvh
    Rasmus

    Reply
 13. Asger Vigeholm

  Har just sendt nedenstående sammenskrevede udgave af Carl og Torbens mails:

  “Goddag kære borgerlige folkevalgte,
  I dag har Folketinget vedtaget skatteminister Thor Mögers lovforslag om, at SKAT skal have ret til at gå ind på privat grund UDEN retskendelse for at tjekke, om der foretages sort arbejde. End ikke politiet eller PET har disse rettigheder, og det er indiskutabelt i strid med de frihedsrettigheder, der er beskrevet i Grundlovens paragraf 72 om boligens ukrænkelighed.

  Den vedtagne lov er et alvorligt indgreb i boligens grundlovssikrede ukrænkelighed, og som Birthe Rønn Hornbech rigtigt påpegede i dag, så har en terrorist nu større retssikkerhed i Danmark end en borger, der intet ulovligt har foretaget sig. Jeg (vi) er vitterligt bekymret over den letsindige måde, hvorpå vores nuværende folketing omgår borgernes grundlovssikrede ret til, at deres private bolig er ukrænkelig.

  I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget L 170 B (Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love) finder jeg denne grundlovsikrede rettighed på det skammeligste tilsidesat af vores nuværende folketing, blot for at SKAT, endda uden retskendelse eller begrundet mistanke, kan tiltvinge sig adgang til min bolig.

  Jeg vil derfor på det kraftigste anmode Dem om, at De sammen med de øvrige folketingsmedlemmer, som ikke støtter vedtagelsen af denne lov, med baggrund i grundlovens § 42 stk. 1, overfor folketingets formand skriftligt begærer folkeafstemning om lovforslaget, således at landets borgere samlet får mulighed for at tage stilling til, om de fremover ønsker at afgive deres grundlovssikrede rettighed til SKAT.

  Liberal Alliance vil til Folkemødet på Bornholm, der kommer nu her, forsøge at samle de 60 nødvendige underskrifter fra folketingets medlemmer. I har alle sammen i dag på Folketingets talerstol erkendt, og bekræftet, at I, og jeres parti, ikke bare er modstandere, men principielt imod dette tiltag. Derfor håber jeg på opbakning fra jeres side til LA´s initiativ, da den her lov er groft et overgreb på danskernes retsikkerhed og den private ejendomsret.”

  Reply
 14. Knud Kristensen

  Det er noget underligt noget. Har juristerne mon mod sædvane ikke tjekket loven? For så ville man da få at vide, at loven er grundlovsstridig.

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Knud

   Jeg har det som dig, jeg sidder tilbage og forstår ikke hvordan sådan en lov kan vedtages!

   /Grosen Friis

   Reply
  2. Mikkel Koch

   Lovforslaget krænker ikke Grundloven.

   Grundlovens § 72 siger:

   Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

   “hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse” = Lovforslagets fravigelse af retskendelseskravet. Der udover kan det nævnes, at der er mange gældende love, der ligeledes fraviger Grundlovens retskendelseskrav.

   Men man kan vurdere lovforslaget ud fra EMRK artikel 8..

   Reply
   1. Voluntarist

    Hej Mikkel Koch

    Jeg beklager hvis jeg har været blind overfor alle forudgående loves brud på Grundlovens bestemmelser, men nu er det på tide vi sætter en stopper for politikernes konstante udhuling af vores personlige frihed, ellers kan vi lige så godt indføre USSRDK!

    /Grosen Friis

    Reply
 15. tor

  nu kan det snart være nok.hvad er det for en regerning vi efterhånden har. i smider om jer med lovforslag. løftebrud…. fedtafgifter. og hvad man nu ellers finder på af tiltag. og så har skat lige pludslig. lov til at valse rundt i folks haver. glo ind af folks vinduer osv. jeg syntes at det er flot…… at man kan vedtage en lov…..om krænkelse af privatlivets fred.. godt gået… føj

  Reply
 16. tor

  der er ret mange ting som ikke har været til afstemning.. fedtafgift m.m. listen er lang. man føler sig krænket som borger. vi er ikke med i noget. jeg ser det som borger at…… vi er sat ud på sidelinien. så kan vi ellers bare følge trop når man vedtager nye tiltag. hvordan kan det igrunden være at befolkningen ikke bliver taget med på råd? med hensyn til skat´s nye lovforslag. så synes jeg den skulle til afstemning. så her er en underskrift på den. tor olsen. solveig vingaa.

  Reply
 17. Astrid Møller

  Jeg finder det noget kritisk at mit eget parti, De Radikale, har været med til at bære dette her igennem.

  Reply
 18. Peter Englundh

  Så har jeg også sendt til samtlige i tinget Husk forøvrigt at skifte komma ud med semikolon mellem adresserne 🙂 og lad os så få de røde klaphatte ud af tinget. Jeg så forleden dag en udsendelse fra tinget, Helle skulle rejse sig op og tænk taburetten sad fast i røven på hende og da de andre røde/radikale kumpaner ville hjælpe hende, sad deres sgu også fast

  Reply
 19. Astrid Møller

  Hvad med at oprette et facebook site/gruppe, til at supplere denne side. Det kunne øge spredningen af budskabet temmeligt kraftigt.

  Reply
   1. Voluntarist

    Hej Astrid

    Tak igen for ideen!

    Så er det klaret, men nævner det i en kommentar for sig selv 🙂

    /Grosen

    Reply
 20. Peter Englundh

  Jeg har lige lagt samtlige email samt det udkast som Carl Andersen har skrevet plud omhandlende § i grundloven jeg håber virkelig at vi kan få skovlen under dem

  Reply
 21. Peter Englundh

  Er der nogen der kan skaffe regeringens email addresser til samlige af de hunde så vi kan sætte dem på læsearbejde

  Reply
 22. Peter Englundh

  jeg fik også den samme mail fra Ellen, jeg har skrevet tilbage til hende og påpeget at jeg ikke vil finde mig i den måde at svarre på jeg syntes at den er lidt arrogant det er jo ikke noget konstruktivt svar, så op på barrikaderne

  Reply
 23. Voluntarist

  Hej folkens

  Jeg fik et svar tilbage fra en V-politiker som var utilfreds med at vi “trængte ind” i deres inbox og lagde deres e-mail ned. Det nytter åbenbart at skrive til dem.

  Jeg fik også at vide at vi ikke skulle rette skytset mod de borgerlige politikere og slet ikke mod V, men at vi skulle rette skytset mod regeringen:

  Jeg sendte V-politikeren følgende svar:

  Det ændrer stadigvæk ikke mit syn på, at den der ikke sender lovforslaget til folkeafstemning samtykker!

  Hvad ændrer det at jeg og andre borgere vender skytset mod regeringen, de har jo fået deres frihedsberøvende lov gennemført, det eneste der kan rulle den tilbage er at 60 folketingsmedlemmer sender lovforslaget til folkeafstemning!

  Nu må SKAT trænge ind på min grund alene ud fra mistanke, hele retsprincippet om at der skal en retskendelse til ses der stort på.

  Hvad er det næste? At jeg skal aflevere en kopi af min bilnøgle, husnøgle, koden til hængelåsen på mit skur, en kopi af nøglen til mit våbenskab til politiet. At jeg skal oplyse mine seksualvaner, religiøse forhold, kostvaner, motion per uge og alkoholpræferencer til kommunen. At alle mine indkøb af dagligvarer skal foretages via et borgerkort og data sendes til staten, at min forsikring skal oplyse politiet om alle de skader jeg anmelder, selv dem jeg ikke selv er skyld i. Mister jeg også snart min grundlovssikrede ret til at hjemmeundervise min søn som har autisme?

  Du og Venstre må i arbejdstøjet, I kan ikke sidde stille og acceptere at vi giver køb på frihedsrettighederne i vores Grundlov, så kan vi lige så godt oprettet USSRDK!

  /Grosen Friis

  Reply
 24. Astrid Møller

  Hejsan

  Blev selv fornærmet, da jeg læste Trane Nørbys svar om autogenereret mail, da jeg lige havde brugt en mængde tid på at formulere en fornuftig klage.

  Jeg vil et kort øjeblik forsvare Trane nørbys standpunkt. Man får mange mails pr. dag, når man sidder i en sådan stilling. Har selv siddet i lignende situationer. Det, der sker, er at vi nedlukker de pågældende folketingsmedlemmers evne til at arbejde på nogen som helst måde. De bruger simpelthen al deres tid på at sortere mails. Derfor kan det give mening at rette harmen mod de ansvarlige politikkere. PÅ den måde forhindrer man dem effektivt i at arbejde.

  Jeg tænker at man muligvis kan starte andre initiativer:

  Change.org: Underskriftindsamling på nettet.

  Læserbreve.

  Mange kommentarer på artikler/blogindlæg, der omhandler emnet. Der må vel være nogen inde på nyhedsmedier, der monitorerer, hvad der kommenteres meget.

  Direkte henvendelse til 1234@tv2.dk. Har selv skrevet, at det undrer mig noget, at det aldrig blev omtalt på tv2, at loven var vedtaget.

  Bare et par tanker. Indsæt flere forslag nedenfor…..

  Reply
 25. Martin

  Har også lige skrevet – dog kun til Venstre, da det jo er dem der har meldt ud at de ikke vil være med til en folkeafstemning·

  En af email adresserne er dog forkerte: veyve@ft.fk – det skulle nok være “.dk” til sidst?

  Reply
 26. Voluntarist

  Hej Alle

  Hvis ikke SKAT-forslaget sendes til folkeafstemning i henhold til Grundlovens §42 stk. 1, så gør jeg følgende:

  – Laver en forening hvis formål er at stævne staten og forsøge at få lovens brud på Grundloven afprøvet ved domstole

  – Det koster penge og derfor vil jeg få produceret en magnet-sticker man kan sætte på sin bil med “INGEN adgang for SKAT, med et SKAT-alike logo + stopskiltet”, ligesom den man eksempelvis kan købe med “Støt vores soldater”

  – Jeg er webudvikler og kan hurtigt sætten en webshop op, og så kan folk købe førnævnte magnet-stickere til deres bil og foreningen vil kunne tjene et lille overskud per magnet-sticker til at dække for sagsomkostningerne.

  Så kære politikere, jeg går HELE vejen, I skal IKKE fjerne min grundlovssikrede ret til at kunne være alene og privat på min private ejendom!

  Vi lever i et restsamfund og ikke USSRDK!

  /Grosen Friis

  Reply
 27. Peter Englundh

  Sådan de skal ikke have lov at lave den slags numre har også skrevet til eb’s redaktion håber at de tager sagen op Har fået positive mail fra Brian Mikkelsen K og Dennis Flydtkær DF de har taget sig tid til at svare personligt, sådan!!

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Peter

   Tak for det, jeg har også fået personligt svar tilbage fra K og DF politikere, det er rigtig godt!

   /Grosen

   Reply
 28. Anders Johansen

  Har også skrevet til dem derinde, og har faktisk modtaget et personligt svar fra Dansk Folkeparti hvor de anfører at de stemmer for at loven skal sendes til folkeafstemning.

  Reply
   1. Anders Johansen

    Nu må vi se hvad der sker…

    Jeg tror desværre ikke V lever op til deres liberale ånd, idet Torsten Schack Pedersen har udtalt i denne forbindelse at noget som vedtages i folketinget skal respekteres og ikke sendes til folkeafstemning…

    Reply
 29. Flemming Bakkensen

  Fik en mail retur fra en lettere irriteret Ellen Trane Nørby, som var træt af alle de mails hun fik om emnet, og hun mente “vi” skulle bruge energien på at spamme regeringen og enhedslisten da det jo var dem der har vedtaget loven.

  Har efterfølgende rykket for et svar på hvorfor hun ikke vil være med til at sikre vores grundslovssikrede rettigheder.

  Reply
 30. Peter Hansen

  “hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.”
  Det er vel egentlig en sådan lov der er blevet vedtaget. Så jeg mener ikke grundloven er tilside sat. Om loven så burde vedtages – det kan man jo være politisk uenig i.

  Reply
 31. Kim André Langholz

  Go for it!

  Det kan sku ikke passe, at de skal krænke vores privatliv/rettigheder på den måde!
  Set den shop op, og jeg skal nok købe en magnet til min og forældrenes bil 🙂

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Kim

   Det vil ske lynhurtigt, hvis ikke lovforslaget sendes til folkeafstemning!

   Jeg har allerede fået tilsagen fra en grafisk designer der vil hjælpe gratis og fra en der kan hjælpe mig med at få dem produceret til en attraktiv pris!

   /Grosen

   Reply
 32. Voluntarist

  Kære Alle

  Nu kan I også skrive til alle Venstres borgmestre i hele landet:

  Jeg har skrevet følgende til dem:

  —————————————————————————-

  Kære Venstre-borgmester

  Undskyld jeg trænger mig på, dette er ment som en venlig henvendelse og ikke som spam!

  Jeg er dybt dybt bekymret over at regeringen har få vedtaget SKAT-lovforslaget som giver SKAT ret til at trænge ind på privat grund UDEN retskendelse.

  Det er et brud på de grundlovssikrede frihedsrettigheder jeg har som broger i Danmark:

  Grundlovens § 72 siger:
  Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.

  1/3 af folketingets medlemmer imidlertid sende lovforslaget til folkeafstemning, dette er muligt via andre bestemmelser i Grundloven:

  Grundlovens § 42 stk. 1 siger:
  Når et lovforslag er vedtaget af folketinget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse overfor formanden begære folkeafstemning om lovforslaget. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de deltagende medlemmer.

  Konservative er med, Dansk Folkeparti er med, Liberal Alliance er med og til sammen har de 39 stemmer, men vi skal bruge yderligere 21 stemmer for at nå op på de 60 stemmer der skal til for at sende lovforslaget til folkeafstemning. Vi har i dag og imorgen til at gøre det, derefter er det for sent.

  Som Venstreborgmester repræsenterer du Venstres vælgere lige så meget som Venstres folketingspolitikerer gør, som Venstreborgmester udgør også Venstres bagland og hvis du vælger at bakke op om at sende denne frihedsberøvende lov til folkeafstemning, så vil Venstres folketingsgruppe være mere lydhør.

  Hvis vi sender lovforslaget til folkeafstemning så vil regeringen i henhold til Grundlovens §42 stk. 3 kunne vælge at lade lovforslaget falde og dermed undgå en folkeafstemning og at tabe ansigt. Det her kan blive Betalingsringen ver 2.0

  Hvis vi ikke gør noget, hvad er det næste? At jeg skal aflevere en kopi af min bilnøgle, husnøgle, koden til hængelåsen på mit skur, en kopi af nøglen til mit våbenskab til politiet. At jeg skal oplyse mine seksualvaner, religiøse forhold, kostvaner, motion per uge og alkoholpræferencer til kommunen. At alle mine indkøb af dagligvarer skal foretages via et kreditkort og data sendes til staten, at min forsikring skal oplyse politiet om alle de skader jeg anmelder, selv dem jeg ikke selv er skyld i. Mister jeg også snart min grundlovssikrede ret til at hjemmeundervise min søn som har autisme?

  Vi kan ikke sidde stille og acceptere at vi giver køb på frihedsrettighederne i vores Grundlov, så kan vi lige så godt oprettet USSRDK!

  Jeg synes Venstre skulle vise at det er Danmarks Liberale Parti og ikke Danmarks “Liberale” Parti”

  Tak fordi du tog dig tid til at læse min henvendelse:

  Med frihedshilsen

  Grosen Friis
  Kastanielunden 67, Kvaglund
  DK-6705 Esbjerg Ø
  Mobil: 2578 6784

  Reply
  1. Martin

   Grosen,

   Rent teknisk er det jo ikke et brud på grundloven, det står selv i §72 at “hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse”, og så vidt jeg kan forstå, findes der allerede en 150-200 andre love som netop gør brug af “hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse”.

   Men som dig er jeg også nervøs for hvor det bærer hen ad, for jeg tvivler stærkt på at de har tænkt sig at stoppe ved kun “synlig byggeaktivitet”, det næste bliver vel adgang til ens hjem, og alle andre steder hvor der kan udføres sort arbejde.

   Reply
   1. Voluntarist

    Hej Martin

    Ja det er skruen uden ende og de eneste der kan stoppe dem er presset fra os borgere:

    ”Eet må vi lære, at alt, hvad der står i Loven i og for sig ikke er Frihedens Værn. Eet må vi lære, at kun det årvågne Folk kan værne om Friheden. Eet må vi lære, at kun der står Friheden sikkert, hvor Folket stadig holder Vagt over den.”

    – D.G. Monrad (1811-1887)
    Nationalliberal politiker i debat med Grundtvig i den grundlovsgivende Rigsdag.

    Reply
 33. rogert münzberg

  Fedt initiativ Grosen – jeg håber det lykkes at få de 60 underskrifter i hus.
  Selvom jeg er totalt non-partipolitisk værner jeg nidkært om den personlige frihed.

  Har du brug for endnu en grafiker, siger du bare til 😉

  Prøv med en SMS-kædebrev til alle danskere hvor de kan melde ind med et NEJ TAK”. Det kunne være en hurtigere måde at få deres opbakning eller signatur på.
  Måske på under 24 timer…..?

  Reply
  1. Voluntarist

   Hej Rogert

   Tak og …

   Tusind tusind tak for dit bidrag med nyt SKAT – Ingen adgang til siden her, det er jo utroligt at opleve sådan et engement 🙂

   Hvordan laver vi sådan en SMS kæde bedst? Hvem skal starte den og hvordan skal den sprede sig?

   /Grosen Friis

   Reply
   1. Jonas

    Hvordan sådan en kan laves, kan jeg herfra ikke bidrage med. Men et godt bud på at sprede den, er simpelt hen at opfordre folk til at sende den videre til alle de kender, hvis de på nogen som helst måde værner om Grundloven. Og send den så personligt til folk i din telefonbog. Måske ikke tandlægen, bankmanden eller andre i den dur, men venner, familie, bekendte osv osv. Så kunne man eventuelt finde ud af, om man kan sætte samme system op som mange andre gør. Med “få en …. ved at sende (TEKST) til (nummer).” Så kunne i slutte med; “For at støtte op om dette, send da venligst en besked til xxxx med teksten ‘NEJ TAK'” Og husk endelig noget med “Det koster kun almindelig sms takst”, hvis altså dette er tilfældet. 🙂

    Reply
    1. Voluntarist

     Hej Jonas

     Hvis du vil bidrage med en tekst på maks. 140 tegn der præcist siger hvad vi skal melde ud, så bringer jeg den øverst her på siden. Så starter kæden med dig og med, du sender til dine venner og jeg sender den til mine venner og så ser vi hvad der sker!

     Fedt initiativ!

     Leve friheden!

     /Grosen

     Reply
     1. Jonas

      Jeg er i gang med at flytte lige nu. Skal se om jeg får tid til at komme op med et eller andet. Hvis jeg gør, så skal jeg nok skrive det. Hvis ikke, oh well.

      Reply
   2. rogert münzberg

    Hej Grosen,
    Tak – det manglede da bare 😉
    Den ser rigtig flot ud på siden!

    SMS-kæden:
    Hvad med en tekst der lægger ud med hvad det hele drejer sig om: “Støt privatlivets fred – vær med til at stoppe SKAT’s brud på Grundloven!” (Støt Folkeoprøret mod SKAT’s brud på Grundloven)
    “Svar denne besked med et ‘STOP’, hvis du er enig i at SKAT ikke skal have have lov til at gå ind i din private have, når det passer dem..uden din tilladelse.”
    “Spred budskabet NU: Send denne SMS til alle du kender.”
    (Link til facebook-side)

    Sådan lidt hurtigt skrevet…..;-)

    Reply
    1. Martin

     Tror det er lidt sent med en SMS kæde – fristen for de 60 underskrifter udløber jo idag.

     Og rent teknisk, hvad skulle der så ske ved at modtagerne skriver “stop” retur til afsenderen, så vil jeg jo bare få en “stop” besked fra dem jeg sender til, det hjælper jo ikke på meget 🙂

     Reply
     1. rogert münzberg

      @Martin:
      Rent teknisk – skulle det selvfølgelig være et generelt mobilnummer man svarede til (altså ville dem du sender til IKKE sende svaret “STOP” tilbage til dig, men til et mobilnummer som alle sender til, f.eks. Grosers).
      Det du derefter gør, er at sende sms’en (altså den originale som du har modtaget) til alle dine kontakter…ja, måske til alle dine adresser i din telefonbog.

      Men udover det, så er det bare vigtigt at budskabet bliver sendt videre – et kædebrev på sms kan nå jorden rundt og komme i alverdens tv-nyheder på under 4 timer!

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.