Podcasts

Lyt til VoluntaristDK podcasts via:


6) Penge har altid været gæld – hvordan kan vi slippe fri af gælden ?

Samtale med Ole Bjerg fra “De Nye Penge” om hvad penge er for en størrelse. Hvordan startede penge (gæld), hvad er penge i dag (gæld), hvor er penge-systemerne på vej hen (fx CBDC, også gæld) og hvordan undgår vi pengesystemer som CBDC og i stedet får et gældsfrit og markedsskabt pengesystem. Samtalen handler ikke kun om de kendte konkrete ting for pengesystemer, men kommer også ind på om pengesystemer har en åndelig dimension ?


5) Hvad er “finansialisering” af markeder med derivater ?

Derivater bliver på engelsk kaldet ‘derivatives’, og det er navne på finansielle produkter, der kan være baseret på andre finansielle produkter eller prisen på dem. Personer såsom Bill Holter nævner i nogle af de interviews han deltager i, at den globale økonomi får store problemer, hvis markedet for derivater får problemer – Bill Holter mener bla. at store dele af den globale økonomi – der udgøres af derivater – er i en økonomisk boble, der risikerer at sprænge. For at få et svar på hvad derivater er indenfor den globale økonomi så er Kaspar Bonde Eriksen fra “De Nye Penge” blevet inviteret til at øse ud af sin viden herom. Kaspar bruger betegnelsen “finansialisering” til at beskrive, hvordan finansverdenen i dag påvirker nærmest alle produkter og services på de globale markeder og at derivater er en af måderne hvorpå det er sket.

Du kan følge Kaspar på Patreon: https://www.patreon.com/user?u=71203991


4) Forberedelse, hjemmeberedskab, episode 2

Jan Hansen og Grosen Friis starter med at tale om hvilke overordnede trusler der er imod en nation som Danmark, med særlig fokus på, at der her i 2024 er krig på det Europæiske fastland, og med bud på hvor Danmark står lige nu med sit nationale beredskab, både til forsvar af landets grænser og til at rykke ud i tilfælde af fx en naturkatastrofe. Jan Hansen går videre i forhold til personlige eller hjemmeberedskab, og kommer med svar på nogle af de spørgsmål han oftests blive stillet i kommentarspor til sine videoer eller hvis han er ude at holde foredrag om emnet.

 1. Vand, rensning og opbevaring
 2. I hvilken rækkefølge skal du spise/drikke af dit madlager i tilfælde af en krise.
 3. Lav en resourceplan, hvor har du dine resourcer i dit hjem og i dit nærområde såsom fx vandkilder eller vilde svampe/bær.
 4. Kort på papir over dit lokalområde – det kan være GPS på mobiltelefonen ikke virker.
 5. Fokusere på at købe ting du ved du får brugt og lærer at bruge.
 6. Varmekilder og andre måder at holde sig selv og sin familie varm.
 7. Strømkilder til fx opladning af telefoner og lygter.
 8. Lær 1. hjælp
 9. Hygiejne – med fokus på at undgå at blive syg – et punkt der ofte overses indenfor hjemmeberedskab.
 10. Hav kontanter så man kan betale hvis digital betaling ikke virker.
 11. Nødradio til at få at vide hvad der sker i en nødsituation, så er du orienteret om hvad der sker og kan evt. få anvisninger om hvad du bør gøre for at komme igennem en krise.

Jan får også undervejs stillet spørgsmålet om: Hvordan motiverer/overbeviser man en kærste/partner/ægtefælle om at det er en god ide at gå igang med at have et hjemmeberedskab?

Og programmet sluttes af med at drøfte hvordan man kan opbygge et hjemmeberedskab, hvis en persons økonomiske sitaution ikke tillader at man har et budget hertil.

Bemærk: Kan “kun” ses og lyttes til på Jan Hansen’s YouTube kanal: SOS247.


3) Hvad vil det sige at være forberedt (på engelsk kaldet prepping) ?

Hvad vil det sige at være forberedt (på engelsk kaldet prepping) ? I dette podcast kan du høre hvordan Jan Hansen og Grosen Friis begge fik interessen for og sidenhen har fastholdt at være forberedt på dagligdagens uventede udfordringer til at håbe på at kunne håndtere situationen, hvis den store katastrofe indtræder – og hvordan ‘forberedelse’ er gået fra at være en hobby til at være en livsstil. Du kan også høre noget om, hvad de to herrer mener er årsagen til den stigende interesse for forberedelse blandt danskere og i dagspressen, og om det er muligt at fastholde det momentum, som forberedelse har nu, og få motiveret mange flere danskere til at tage det mere alvorligt.

Bemærk: Kan “kun” ses og lyttes til på Jan Hansen’s YouTube kanal: SOS247.


2) Lær hvordan private banker skaber valuta – på samme måde som centralbanker – ud af den blå luft

Michael Kastis (De Nye Penge) og Grosen Friis drøfter hvordan private banker skaber ny valuta (penge) og sætter dem i omløb i en økonomi. Det er ny valuta der skabes – udover den valuta – som centralbanker skaber og sætter i omløb. Tidligere har man altid læst og hørt, at det foregik via Brøkreservebankvæsen (Fractional Reserve Lending) – som i det mindste krævede indlån i banker så de kunne foretage udlån – mod at holde en lille andel tilbage i reserve. Men sådan er det åbenbart ikke, private banker kan – med din underskrift – på fx et bolig- eller et billån skabe nye kroner ud af den BLÅ LUFT, for med din underskrift så kan en konto i banken med dit navn på og dermed din forpligtelse blive krediteret.
Hvis centralbankernes gældsbaserede monetære (penge) system er et pyramidespil – hvad er private bankers udlån på ovennævnte måde så ?

Lyt med og lær af Michael Kastis som er et omvandrende leksikon af viden i forhold til vores økonomiske monetære (penge) system og den nuværende globale økonomiske tilstand.

Links til kilder (minut-sekund markering og link)

Bemærk: Voluintarist har PDF kopier af alle links med tekst-indhold, så hvis et link ikke længere virker, så tag kontakt og vi kan frembringe backup PDF’en


1) Lær om centralbanker og hvordan de skaber valuta ud af den blå luft:

Grosen Friis interviewer her Michael Kastis fra “De Nye Penge” hvor det primære i vores samtale er Centralbanker og den enorme indflydelse de har på et lands eller en føderations økonomi.

Folk der gerne vil passe godt på deres investeringer, herunder deres pension, de bør vide hvordan Centralbanker fungerer, hvilken indflydelse de har på en økonomi og Centralbankernes medansvar for at skabe økonomiske bobler der sprænges, og ender i alvorlige økonomiske kriser såsom Finanskrisen i 2007/8.

Centralbanker har en enorm indflydelse fordi de har monopol på at udstede en valuta, monopol på at bestemme hvor meget basis-valuta der skal være i omløb samt fastsætte renten på at låne valuta hos centralbanken. Det er centraliseret planøkonomi Sovjet-style, og resten af markedet er markant påvirket af hvad en centralbank gør.

Vi kommer også ind på hvordan centralbanker sætter valuta i omløb i en økonomi og at det ALTID sker som gæld og at det over tid altid ender som et pyramidespil, der til sidst imploderer fordi det er en matematisk umulighed at holde det kørende.

Lyt med og lær af Michael Kastis som er et omvandrende leksikon af viden i forhold den nuværende globale økonomiske tilstand.