Hvad kan der ske med US$ på mellemlangt og langt sigt?

By | 09/12-2013

60% af al verdens valuta er US$

US Dollar - R.I.P.
USA har indtil nu kunne skabe meget mere ny digital valuta og bringe det i omløb i forhold til andre lande fordi de (endnu) har ejerskabet af verdens valutareserve. Ca. 60% af al verdens valuta (både mønter, trykte sedler og digital valuta) består p.t. af US$. 30% point er inde i USAs økonomi og 30% point er udenfor.

USA kan eksportere deres prisinflation til udlandet

USA kan dermed skabe ny digital valuta og bruge det til finansiering af underskud på statens budget og underskud på betalingsbalancen aka betale for import med ny valuta skabt ud af den blå luft. Dermed bliver inflation og afledt prisinflation ofte eksporteret til de lande, som modtager alle de nye digitale US$ som betaling for de produkter/services de leverer til USA.

Eksport af prisinflation forstærkes af “neutralisering” af US$

Tidligere har Kina og andre lande holdt deres valuta kunstigt lav i forhold til US$ ved at foretage “neutralisering”, det gør eksempelvis Kina ved at virksomheder, der modtager betaling for eksport til USA (og andre lande) i US$, ikke må gå ud i markedet og veksle disse til Yuan. Årsagen er at det skaber øget efterspørgsel efter Yuan og det vil få prisen på Yuan til at gå op og prisen på US$ til at gå ned og det vil skade Kinas eksport (men kun på meget kort sigt). Peoples Bank of China (PBC) har i stedet skabt nye digitale Yuan og har byttet/vekslet dem for de US$ som kinesiske virksomheder har tjent på deres eksport i US$. PBC har så beholdt disse US$ i reserver eller har investeret dem i USAs statsobligationer.

Det gør at kursen på Yuan holdes nede på kort og mellemlangt sigt, men det vil på længere sigt betyde at PBC’s skabelse af nye Yuan i bytte for US$ øger inflationen i Yuan og tilsvarende øger den afledte prisinflation i Yuan internt i Kinas økonomi.

Kina ændrer praksis: Yuan’en skal flyde mere frit i forhold til andre valutaer

Kina har nu ændret deres praksis, de vil nu i højere grad lade Yuan’en flyde frit og det vil uden tvivl få værdien/købekraften af Yuan til at stige fremover og det til gavne den menige kineser. Kina vil dermed i højere grad kunne regne med et stærkere og stærkere hjemmemarked og kan fokusere på hjemmemarkedet og eksport til andre lande med stærkere økonomi/valuta end USA, herunder Indien, Rusland, Mellemøsten og Europa m.v.

Kina ændrer praksis: Dumping the US-treasuries and the US$

Kina vil heller ikke længere reinvestere deres US$ overskud i USA’s statsobligationer og vil derudover foretrække at man handler direkte i Yuan i stedet for at man bruger US$. Kina har allerede lavet direkte handelseaftaler i Yuan med UK, Eurozonen, Japan og Australien. Og tilsvarende aftaler er ved at komme på plads blandt BRIIICS landene hvor man i henhold til Jim Willie vil lave en BRIIICS Gold Central Bank for International Trade Settlement der skal ligge i Tyrkiet og som helt omgår bruges af US$. Petrodollar-systemet hvor alt olie i mellemøsten kun handles i US$ er under voldsomt pres.

Så vidt jeg er orienteret, så har Kina gjort brug af USA’s centralbank’s tidligere operation Twist (det vil sige de har byttet deres beholdning af USA statsobligationer med lang løbetid ud med tilsvarende med kort løbetid). Hvis det er korrekt så behøver Kina ikke sætte deres US-statsobligationer til salg, de kan bare lade dem udløbe. Det overskud Kina får herfra vælger de ligeledes efter hvad jeg er orienteret at placere i værdifulle ejendomme i USA, i guld (som Kina formodes at importerer alt det af, som de kan få fat i, udover hvad de selv producerer). Kina investerer i infrastrukturen i lande med mange naturresourcer, herunder afrika.

Kina gør sig klar til at overtage rollen som ejeren af verdens valutareserve

Kina er kort sagt ved at skille sig af med deres beholdninger af USAs statsobligationer samt reserver af US$ og gør sig i det hele taget klar til at Yuan om få år uden tvivl overtager ejerskabet af verdens valutareserve. Tusindårs paradigmeskiftet fra vest mod øst er igang.

Desto mere Kina og mange andre lande vælger Yuan fremfor US$, betyder, at langt færre har brug for US$ reserver og i det hele taget bruger US$ mindre og mindre i interntaional handel.

Alle US$ som p.t. befinder sig i udlandet finder vej hjem

Så er der kun EN vej for alle de 30% point US$ som er udenfor USAs økonomi, og det er at finde hjem til USAs økonomi. Og hvilken påvirkning vil det have på USA’s økonomi når det tager fart? Jeg mener der i høj grad ikke bare er risiko for høj prisinflation men hyper-prisinflation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.