Jeg stemmer NEJ til ALT fra EU

By | 23/12-2013
Jeg stemmer NEJ til ALT fra EU
Heldigvis skal vi stemme om EU’s patentdomstol, og jeg er fuldstændig ligeglad (undskyld mit sprog) med om et lille flertal af adspurgte virksomheder i en måling ønsker at få indført EU’s patentdomstol. Det handler nemlig ikke en pind om patenter. Det handler i stedet om hvorvidt EU teknokratiet skal styrkes, og om centraliseringen af magt i ikke-nationale og ikke-demokratiske enheder skal fortsætte?

Euro’en er et flop

EU har en fælles valuta der er et kæmpe flop, slappe krav for mange af de lande der endte med at blive optaget i Euroen, ingen sanktioner overfor de lande i Eurozonen der ikke har overholdt kravene til blandt andet samlet statsgæld i forhold til BNP og årlige underskud på statsbudgettet i forhold til BNP, en blind tro på at lande med meget forskellige styrker i deres økonomi pludselig bare kan fungere med samme valuta til trods for store forskellige i økonomi, pengepolitik, finanspolitik og statsgæld/BNP.

Euroen er i mine øjne lige nu er med til at forhindre, at de gældsplagede lande i Eurozonen kan gå statsbankerot og starte forfra, det har de hårdt brug for, med en samlet arbejdsløshed der er to-cifret og med en ungdomsarbejdsløshed >50%. Ikke at jeg er tilhænger af nogen form for FIAT valuta, men det er i mine øjne dog bedre at hvert land har hver sin FIAT valuta frem for at tro at Euroen som FIAT valuta kan fungere på tværs af landenes meget forskellige økonomier.

EU = Svind, fråds og svindel

EU har et kæmpe problem med svind, fråds og svindel og har i snart to årtier ikke kunne få deres regnskaber godkendt på grund af førnævnte problemer. Og EU’s udemokratisk valgte præsident er ude at sige, at hvis man skal kritisere EU for på ingen måde at have styr på fråds, svindel, snyd og dermed deres egne regnskaber, så skal det i det mindste ikke være i så “hård” en tone.

EU har massiv indflydelse på vores nationale lovgivning

70-80% af al lovgivning som vores Folketing behandler kommer fra EU, det er “kun” de sidste 20-30% vores Folketingspolitikere selv finder på.

EU har kæmpe budget til propaganda

EU har et reklamebudget (læs propagandabudget) på den forkerte side af kr. 17 mia hvor man blandt andet ønsker at modvirke/nedtone EU kritisk og protester i de enkelte medlemsstater.

EU’s bankunions spøger i kulissen

Det er ikke kun EU’s patentdomstol der er på trapperne, det gælder også EU’s kommende bankunion, hvor man med glitter fortæller at denne bankunion vil forhindre nye finanskriser med mere regulering af bankerne, og at hvis der alligevel sker noget, så er det ikke længere skatteborgerne der skal betale herfor, men en bankunions fond. For det første kan en bankunion i EU ikke forhindre flere finanskriser, vi er godt igang med at skabe en ny økonomisk drepression, der får boligboblen i 2008 til at ligne en hyggetur i parken. Og hvem er det lige der skal fylde førnævnte bankunions krisekasse op? Der er ikke andre til det end medlemslandenes skatteborgere, så vi kommer til at betale for bankkrak for det er lige meget om det sker direkte eller indirekte.

Jeg stemmer NEj til ALT fra EU

Jeg stemmer nej til ALT fra EU, for jeg vil ikke mere centralisering af magt i EU, jeg vil ikke mere styrkelse af elitær og udemokratisk teknokrati, jeg vil ikke afgive mere af vores lands suverænitet, jeg vil ikke at Danmark en dag er en del af EUSSR region nord.

Jeg ved godt at langt de fleste Folketingspolitikere vil gøre alt for at vi borgere ikke skal høres, men at vi bare kan snige EU ind ad bagdøren. Og stemmer vi nej, så ved jeg også at selvsamme pro-EU Folketingspolitikere ikke vil respektere folkets stemme og vil prøve igen og igen og igen og igen at få et ja, indtil de får deres vilje.

Men at stemme klart NEJ til EU’s patentdomstol, er første skridt på vejen til at bekæmpe EU og fastholde vores nationalstat, og hvis vi stemmer klart NEJ hertil, er der mulighed for at vi også kan få et NEJ til EU’s bankunion, skulle vi være så heldige at denne også kommer til afstemning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.