USA: Tvungen pensionsopsparing i statsobligationer

By | 05/02-2014
Værdiløs pensionsopsparing

Har i dag gået og funderet over hvor utrolig tung og ineffektiv staten er til at drive virksomhed, det er uanset om det gælder offentlig transport, omdele breve og pakker, drive Folkeskole og videregående uddannelse og drive hospitaler.

Når man ser på hvor effektiv, hvor god kvalitet og typisk til konstant faldende priser de frie markedkærfter kan levere mad, drikke, tøj, biler, bolig og elektronik m.v. – så er det dybt slående i mine øjne, at eksempelvis undervisning af vores børn og unge fortsat sker ved en tavle i et klasselokale som for 100 år siden og det bliver dyrere og dyrere og effektiviteten og kvaliteten af undervisningen er på ingen måde imponerende. Ofte har jeg en klar fornemmelse af, at min generation fra slutningen af 1980’erne på ingen måde er dårligere uddannet fra Folkeskolen end dagens unge er – tværtimod.

Tilsvarende er det forunderligt hvor utrolig kreativ og utrolig dygtig staten er til at finde på måder og kilder til at tvangsindrive flere og flere midler fra dets borgere og virksomheder.

USA behov for nye kilder til finansiering af statsgælden

Noget jeg har gået og holdt øje med på det sidste, er, hvordan det vil gå USA, efter at det har vist sig, at det er sværere og sværere for USAs finansministerium (Treasury) at sælge dets statsobligationer til kunstigt lave renter. Og hvor meget USAs centralbank, Federal Reserve (FED), i højere og højere grad har været nødt til at intervenere i markedet, og købe alle de statsobligationer, som udlandet – herunder Kina – ikke længere ønsker at investere i, herunder at placere deres eventuelle overskud af US$ ved overskud på samhandlen med USA. FED foretager disse opkøb for at være helt sikker på, at budprisen på USAs statsobligationer holdes kunstigt højt, og dermed renten kunstigt lav – og renten er pine død nødt til at være kunstigt lavt, for at USAs føderale regering overhovedet har råd til at holde sig flydende.

Herunder skal vi huske, at USA her ikke bare skal ud og finde finansiering for deres årlige underskud på statsbudgettet, som de sidste mange år har ligget imellem $600-1.000 mia. USAs føderale gæld er nemilg i høj grad kortsigtet, og ca. 30% af deres monstergæld på over $17.000.000.000.000 (billioner) skal re-finansieres hvert år, og refinansieringen er ligeledes nødt til at være til en kunstig lav rente.

Hver gang FED er ude og købe op i markedet af ikke-solgte-USA-statsobligationer, så er det nu i en årrækket sket ved, at de skaber helt nye digitale US$ ud af den blå luft via Quantitative Easing (QE) opkøbsprogrammerne, og det betyder at inflationen (valutamængden) er øget massivt siden 2008.

Til trods for:

  • at USA i høj grad kan eksportere en stor andel af deres inflation til udlandet
  • at megen den nye QE valuta ender med at ligge og samme støv hos bankerne, blandt andet fordi FED betaler dem herfor
  • at US$ omsætningshastighed i USAs økonomi p.t. er meget lav p.t.

så finder en stor andel af den nye valuta ud i den almindelige økonomi i USA, og det påvirker priserne op (pris-inflation) på blandt andet mad, drikke, tøj, energi, forsikringer m.v.

USA kan ikke vedblive at finansiere underskud med QE

Så USAs føderale regering og FED kan ikke på sigt holde til at blive ved med at fortsætte med QE programmer, for det vil til sidst resultere i høj pris-inflation og de vil endda kunne risikere hyper-prisinflation. Så der SKAL findes andre finansieringskilder til at dække USAs konstante underskud på statsbudgettet og betaling af renter på den eksisterende gæld m.v.

Og så er det vi tydeligt ser, hvor fantastisk staten er til at finde nye måder og nye kilder hvorfra de kan stjæle fra borgere og virksomheder.

MyRA – Tvungen opsparing i USAs statsobligationer

Obamas administration har lanceret MyRA, der er en forkortelse for ‘My Retirement Account’ før brugte man blot forkortelsen IRA for ‘Individual Retirement Account’. En IRA er kendetegnet ved at man kan spare op til sin pension i de år man er på arbejdsmarkedet, undgå at betale skat af pensionsmidlerne nu og her, investere pensionsmidlerne og så først betale skat heraf, når pensionen engang skal udbetales i fremtiden.

I henhold til Jim Willie så ligger offentlige, firma og privat administrede pensionskasser i USA samlet inde med reserver for ca $12 billioner ($12.000 mia) og det er jo en pæn slat, som det vil være mere end lukrativt for USAs føderale regering at få fingrene i:

  • Det vil kunne finansiere en stor andel af den føderale regerings årlige underskud på statsbudgettet, samt bidrage til rentebetalingen på den eksisterende statsgæld
  • At stjæle fra borgernes pensionsmidler medfører at man ikke behøver at udvide QE programmerne, eller i det mindst kan man sænke stigningstakten for QE programmerne. Det har den store fordel, at så behøver man ikke øge inflationen (valutamængden) så voldsomt, man stjæler i stedet fra valuta, der allerede er i omløb

Måden Obamas administration planlægger at gøre det på, er, at man kun tillader pensionsopsparerne at udskyde deres skat, såfremt de via en MyRA investerer en stor andel af deres pensionsmidler i USAs statsobligationer. Hvis man ikke ønsker dette og i stedet vælger at investere i andet, så bliver man tvunget til at betale skatten nu.

Lyt selv til interviewet med Jim Willie

Vedbliver MyRA at være frivillig opsparing?

Her i starten er det frivilligt om man vil benytte en MyRA, men Jim Willies bud er

  • At det på kort sigt blive påtvunget at enhver amerikaner, der sparer op til pension, tvinges til at placere en stor andel af deres pensionsmidler i værdiløse amerikanske statsobligationer
  • Hvem ved om det tillige bliver sådan, at nogen grupper tvinges til 100% at omlægge hele deres nuværende pensionsopsparing plus al fremtidige pensionsopsparing i USAs statsobligationer – og det uanset hvad de måtte have foretaget af gode investeringer i eksempelvis aktier indtil nu.
  • Man kan frygte at det ikke bliver muligt for en enke eller enkemand at få overført den afdøde ægtefælles pension

MyRA: Kombination af stats- og realkreditobligationer?

Jim Willie forventer at det ikke bliver en “investeringspakke” der udelukkende består af USAs statsobligationer, han forventer det bliver en USA special-statsobligation, der får et element af (giftige) realkredit-obligationer, primært fra det store nationaliserede realkreditinstitut Fannie Mae, hans kvalificerede bud er en investeringspakke på ca. 80% statsobligationer og ca. 20% realkreditobligationer.

Og når USAs økonomi engang i den nærmeste fremtid kollapser, så er det helt fantastisk, at man allerede har tørret en stor del af gælden af på sine egne borgere, for folkets opsparinger i stats- og realkreditobligationer bliver med et fingerknips pludselig komplet værdiløse.

Længe leve staten – den største slaveholder og snylter jordkloden nogensinde har set.

2 thoughts on “USA: Tvungen pensionsopsparing i statsobligationer

  1. Pingback: En status over USAs kommende økomomiske kollaps. Gregory Mannarino versus Peter Schiff. | Voluntarist.dk

  2. Pingback: En amerikaners kamp for at vinde sit land tilbage | Voluntarist.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.