En amerikaners kamp for at vinde sit land tilbage

By | 02/06-2014

Grosen Friis - Vickie Babcock

Kære Læser.

Som du måske ved, så interesserer jeg mig rigtig meget for udviklingen i USA, det gælder ikke kun udviklingen i USAs økonomi, som jeg følger tæt. Det gælder i høj grad også de konstante angreb og indskrænkninger, der har været imod den enkelte amerikaners personlige frihedsrettigheder – noget som virkelig har taget fart – efter 11. september 2001.

Hvorfor så lige bruge tid på USA? Hvorfor ikke bruge tid på andre lande, som enten er plaget af en tilsvarende dårlig økonomi eller hvor der sker eller allerede er sket tilsvarende indskrænkninger i borgernes personlige frihed – såsom Japan, Rusland eller Kina? Årsagen er, at USA fortsat er verdens single største økonomi og udgør ca. 20-22% af verdens samlede økonomi (omend Kina er tæt på at overtage 1. pladsen), USA er Danmarks millitære allierede og USA – var – engang et fyrtårn for økonomisk velstand og ikke mindst frihed.

Jeg har brugt og bruger fortsat meget tid på løbende at følge med i hvad der rører sig i USA og følger forskellige alternative nyhedskilder – og nej de primære nyhedskilder er ikke CNN, MSNBC, FOX, CNBC, DR eller TV2 :). Her er en oversigt over de alternative nyhedskilder jeg ofte lytter til/læser.

Min store interesse for USA blev skabt efter det danske folketingsvalg i 2011. Jeg havde deltaget meget i valgkampen som praktiske gris for Liberal Alliance, som jeg var medlem af på daværende tidspunkt. Efter valget valgte jeg at lægge politik lidt på hylden, men så startede primærvalget i det republikanske parti i USA, hvor partiet skulle finde ud af hvem der skulle være partiets spidskandidat. Her stødte jeg for første gang på Ron Paul, som godt nok stillede op indenfor rammerne af det republikanske parti, men som alligevel var Libertarianer og tilhænger af den østrigske økonomiske skole. Siden har min personlige uddannelse og vandring indenfor politik, personlig frihed og den østrigske økonomiske skole taget fart. Jeg er gået fra at være pro-velfærdssamfund og kerne-Venstre-vælger over Liberal Alliance til i dag at kalde mig selv for Libertarianer, non-tilhænger af staten, men tilhænger af personlig frihed, frivillighed imellem mennesker og virksomheder og den østrigske økonomiske skole.

Jeg skriver en del herom på min blog og på sociale medier – primært Facebook, og det har siden 2011 givet mig mange helt fantastiske og enestående venskaber. Nogen kender jeg fortsat kun via Facebook, andre har jeg haft den store fornøjelse at møde i virkeligheden.

En af disse mennsker er Vickie Babcock fra Ardmore i Oklahoma USA. Jeg tror godt jeg kan tillade mig at skrive at hun har været på en lignende vandring som jeg selv. Efter at Vickie Babcock og jeg blev venner på Facebook, så har det værende utroligt givende, at hun ofte vælger at få Facebook til at oversætte det jeg poster på dansk, samt det folk måtte have valgt at kommentere på dansk, og hun har så indimellem valgt at kommentere i mine Facebook tråde der har handlet om USA – på engelsk – med sin viden og vinkel på USA som amerikansk statsborger. Det er for mig helt enestående, at et sociale medie kan bringe ligesindede sammen på denne måde – og så endda selvom man befinder sig på hver sin side af Atlanterhavet.

For noget tid siden fik jeg en ide om at blogge om ovennævnte personlige vandring, som jeg selv har været på, men kom så i tanke om Vickie Babcock, hvis vandring er endnu mere alvorlig og vidtrækkende end min egen. Dertil kommer at jeg tror markant flere i Danmark vil kunne have en interesse i, finde værdi i at høre om USA fra en amerikaner der, som jeg, er dybt bekymret for ikke bare USAs økonomi men også landets nuværende politiske udvikling i retning af en politistat. Et USA der er milevidt fra de frihedsidealer landet oprindeligt blev grundlagt på. Så jeg skrev til Vickie Babcock via Facebook-chat og spurgte om hun ville være interesseret i at jeg interviewede hende, dog via e-mail fremfor via et Skype interview, da jeg gerne ville kunne bringe hendes svar på mine spørgsmål på mit eget modersmål.

Og her er hvad hun svarede


Grosen Friis

Kære Vickie

Tak igen fordi du gerne vil bruge tid på at deltage i et skriftligt interview. Der er mange emner at drøfte, her er mine forslag:

 1. National Security Agency (NSA)’s spionage imod alle borgere i USA via e-mail, sms, telefonsamtaler, adfærd på sociale medier etc.
 2. Millitary Industrial Complex, USA’s millitarisme og endeløse krige
 3. Etableringen af Department of Homeland Security (DHS) efter 11. september 2001 som konstant udbygger, opkøber mere end 1. milliard antal stk. ammunition, og deres arbejde med at få kontrol over og millitæropgradering af lokale politistyrker
 4. Crony Corporatism hvor politikere i jeres Kongres og Senat er i lommen på store virksomheder indenfor blandt andet bankvæsen, medicinalindustrien, landbrug og sundhedsforsikringsindustrien
 5. At jeres centralbank Federal Reserve, slet ikke er hverken føderal eller offentlig, men en privat virksomhed ejet at USAs største private banker, og som er dybt involveret i opkøbsprogrammer såsom Quantitative Easing der opkøber realkreditobligationer og statsobligationer for at redde nødlidende banker samt holde jeres føderale regering flydende.
 6. At jeres regering via Bureau of Labour Statistics (BLS) manipulerer med alt lige fra ukorrekte tal for bruottonationalprodukt, prisinflation, underbeskæftigelse og arbejdsløshed
 7. Angreb på jeres frihedsrettigheder lige fra at forsøge at begrænse borgere og journalisters ytringsfrihed til at indføre flere og flere restriktive våbenlove
 8. Main Stream Medier der ikke længere udfører dybdeborende journalistik og ikke længere er borgernes vagthund – i stedet er de blevet en propagandamaskine for de nuværende magthavere
 9. Et højre/venstre to-parti politisk system som ikke eksisterer i virkeligheden, i stedet er der tale om et to-i-et system som skulle have navnet Republocrats. Politikken er den samme, det er kun retorikken der måske er lidt anderledes
 10. Den frustration der opstår, fordi det er utrolig svært at vække folk op og få dem til at indse, hvor slemt det står til i USA. I stedet foretrækker de at forblive får, der blot koncentrerer sig om deres arbejde, modtage velfærdsydelser og i deres fritid se sport og reality-programmer
 11. At USA er på vej imod et økonomisk kollaps, eksempelvis når vi når frem til at US$ ryger ind i en valutakrig som spreder sig til obligationsmarkedet som så vil få den føderale gældsboble til at sprænge og USA vil pludselig befinde sig i The Greater Depression.
 12. Og mange flere såsom: Den forfejlede krig imod stoffer, Benghazi skandalen, det føderale skattevæsens (IRS) angreb imod Obamas politiske modstandere, Fast’n’furious våbensmugling fra USA til mexikanske narkokarteller, Obamacare (Obamas sundhedsreform) og snart etableringen af MyRA (My Retirement Account) hvor man bliver tvunget til at placere en andel af sine pensionsmidler i USAs statsobligationer, såfremt man fortsat vil bibeholde muligheden for at udskyde sin skat indtil den dag man går på pension

Lad mig endelig vide, hvis jeg har glemt nogle meget vigtige problemstillinger?

Dear Vickie

Thank you again for taking time to let me do an interview with you in writing. There are so many topics to cover:

 1. NSA spying on all citizens in the USA on e-mail, sms, phone calls, social media usage, etc.
 2. Millitary Industrial Complex and US millitarism with never ending wars
 3. The establishment of DHS after 9/11, their constant expansion, buying up billions of ammunition and their attempt to get control over and millitarizing local police departments
 4. Crony Corporatism where politicians in your Congress and Senate are in the pockets of big companies within banking, pharma, agriculture and health insurance
 5. That Federal Reserve is not federal but a private company owned by the largest banks in the US and involved in massive currency creation via Quantitative Easing to continue to bail out banks and keep your government afloat.
 6. That your government via Bureau of Labour Statistics (BLS) manipulate everything they publish from fake price inflation, fake GDP numbers to fake unemployment and underemployment numbers
 7. Attacks on your liberties and rights like trying to limit free speech and implement strict gun control laws.
 8. Main Stream Media not doing investigating journalism and not being a watch dog for the people – instead they are a propaganda machine for the powers that be
 9. A left-right two-party political system that does not exist in reality, instead it is a two in one system that should be named Republocrats. The policies are the same only the rhetoric might differ a bit.
 10. The frustration that waking people up is so difficult as they prefer to continue to stay sheeple working or collecting welfare and wathching sports and reality shows all day.
 11. That the USA is headed towards a new economic collaps once you e.g. get to a currency crisis that spreads to your US government bond market that will make the government debt bubble burst and USA will enter The Greater Depression.
 12. and many more like failed war-on-drugs, Benghazi, IRS targeting e.g. Tea Party groups, Fast’n’furious weapon smugling to Mexican drug cartels, Obamacare and soon to come MyRA where you are forced to invest your retirement savings in government debt if you want to continue to extend tax payment until the day you retire.

Let me know what important issues I have forgotten to mention here?


Vickie Babcock

Faktisk er den ret god. Du har en bedre forståelse for, hvad der sker med vores føderale regering end tilfældet er for de fleste amerikanere.

Actually, that’s pretty good! You have a better understanding about what’s going on in our government than most Americans do.


Grosen Friis

Først og fremmest vil jeg gerne vide om en af de problemstillinger jeg har nævnt ovenfor er blandt dem som for alvor vækkede dig og fik dig til at indse at dit land er på vej i den forkerte retning imod tyranni?

However, first of all I should like to know if one of the issues I’ve outlined above, are among those that made you wake up and realize your country is in the wrong direction towards tyrrani?


Vickie Babcock

Main Stream Medier der ikke længere udfører dybdeborende journalistik og ikke længere er borgernes vagthund – i stedet er de blevet en propagandamaskine for de nuværende magthavere

Main Stream Media not doing investigating journalism and being a watch dog for the people – instead they are a propaganda machine for the powers that be

Har du nogensinde levet med en regering der fyldte dig med propaganda konstant? En regering der faktisk var så god til det, at den var i stand til at fylde dig med den samme propaganda med to forskellige vinkler, demokraternes og de konservatives nyheder, således at folk vitterligt tror de får oplyst sandheden igennem det demokratiske/konservative medie de måtte vælge.

Have you ever lived under a government that pushed propaganda at you constantly? A government that was so good at this that it knew to push the same garbage with two different angles, the liberal news and the conservative, so that the people thought they were getting truth through the source they chose.

Da det iranske folk overtog vores ambassade i 1979 chokerede det amerikanerne, vi kunne slet ikke forstå hvorfor de ikke brød sig om os. Og vi blev igen og igen fortalt af medierne, at årsagen var at muslimer var misundelige på vores frihed.

When the Iranians took over our Embassy in ’79 it shocked Americans. We really couldn’t understand why they disliked us so. And we were told, over and over again by the media, that Muslims were jealous of our freedoms.

I dag ved jeg godt, at den forklaring er latterlig, og når vi ser tilbage må vi spørge os selv hvorfor vi troede på det. På det tidspunkt var der imidlertid ingen andre forklaringer, så vi troede på det. Vores historiebøger fortæller aldrig noget om kuppet i Iran i 1953 og historiebøgerne ville heller ikke kæde kuppet sammen med USA, skulle episoden nogen sinde komme op til overfladen. Langt de fleste amerikanere er i dag stadigvæk uvidende om dette lille stykke historie. Den enste grund til jeg blev opmærksom på USAs rolle i kuppet i Iran i 1953 var fordi en ven udfordrede mig og bad mig om at udforske det nærmere. Det gjorde jeg, og jeg blev chokeret over hvad jeg fandt ud af.

Now, I know that sounds ridiculous. Today, we look back and we have to ask ourselves how we fell for that. But at the time there really was no other answer so we did believe it. Our history books never mentioned the Iranian coup in ’53, and certainly wouldn’t have linked us to it if it did ever come up. Most Americans today still are unaware of that little piece of history. I became aware of it only because a friend had challenged me to research it. I did and was shocked at what I found.

Vi har hjemmeundervist alle vores børn, og på det tidspunkt havde jeg kun et barn der stadigvæk boede hjemme. Jeg kan huske at jeg ikke kunne undervise ham i to uger, jeg brugte tiden foran computeren, læste og græd. Hvis jeg skal sammenligne det med noget, så er det som hvis man fandt ud af at ens ægtefælle havde været en utro. Jeg elsker mit land, og jeg troede af hele mit hjerte, at uanset problemerne undervejs, så endte vi altid med at gøre det rigtige. Jeg troede virkeligt på at formålet med krigene var at stoppe terrorisme og at sprede demokrati. (Det var på det tidspunkt at jeg ikke kendte forskellen på demokrati og frihed) Da det gik op for mig at det i langt højere grad handlede om penge end om terrorisme eller demokrati – følte jeg mig sønderknust.

We homeschooled our children. I only had one child left at home at that time. I remember that I couldn’t teach him for two weeks. I spent my time on the computer, reading and crying. If I could compare it to anything, it would be like finding out your husband was unfaithful to you. I love my country, and I believed wholeheartedly that, despite our problems, in the end we always did what was right. I really believed the purpose for these wars was to stop terrorism and to spread democracy. (This was back when I didn’t know the difference between democracy and liberty.) When I realized it had more to do with money than terrorism or democracy it devastated me.

Du spurgte mig hvad det var der fik mig til at vågne op og indse at mit land er på vej imod tyrrani. Det er et meget svært spørgsmål at svare på. Ser du, jeg er en god Republikaner, og derfor troede jeg, at hver gang vi havde en præsident fra Demokraterne i det hvide hus, så troede jeg fuldt og fast på vi var på vej imod tyrrani. Min veninde, Felicia, er en god Demokrat og hun havde nøjagtig samme opfattelse når det var en Republikaner der besad præsidentembedet. Da jeg opdagede at det Republikanske parti (GOP) var lige så korrupt som det Demokratiske parti, og at de to partier stort set er ens, et monster med to hoveder, da gik det op for mig at vi ikke var på vej imod tyranni, vi var allerede ankommet. Det er en process som har taget ca. 100 år og involveret begge partier.

You asked what woke me up and made me realize my country was heading toward tyranny. That’s a hard question for me to answer. You see, I was a good Republican. Therefore, whenever a Democrat held the office of president I firmly believed we were headed for tyranny. My friend, Felicia, is a good Democrat. She believed the same thing whenever a Republican held the office. When I began to realize that the GOP was as corrupt as the Democrat party, and that they were basically the same thing, a two-headed beast, that was the day I began to realize that we were not heading for tyranny, we had arrived. And it was a journey that had taken 100 years and both parties to make.


Grosen Friis

Er der nogle af emnerne der bekymrer dig mest?

Are there some topcis that concern you the most?


Vickie Babcock

Det der bekymrer mig mest er ofrene for disse meningsløse krige. Men ellers er jeg bekymret over alt hvad du har nævnt ovenfor, for jeg er bange for hvad det vil få af konsekvenser i fremtiden for mine børn og børnebørn.

The thing that concerns me the most is the victims of these senseless wars. All of what you mentioned earlier has me very concerned; I’m frightened about what they’ll mean to the future for my children and grandchildren. But the thing that eats at me the most is the knowledge that so many innocent people are being killed in these ugly wars.


Grosen Friis

Hvad gør du for at kæmpe imod denne udvikling personligt, i dit lokalområde lige fra kirken over rådhuset til din egen delstat samt online?

How do you fight back on a personal level, in your local community from church, over local town hall to state level and online?


Vickie Babcock

For et par år siden besluttede jeg at jeg måtte gøre mere end blot beklage mig, så jeg blev aktiv i det Republikanske parti. Jeg tog til staten Oklahoma’s konvent for de republikanske parti (GOP) som en statsdelegeret. Jeg stillede også op som ‘Alternate National Delegate’ og vandt, og derfor kunne jeg tage til det republikanske partis konvent (RNC) i Tampa i staten Florida. Jeg blev her vidne til åbenlys snyd ved både delstats og nationale konventer. Ron Paul havde ikke en chance for at blive nomineret som det republikanske partis præsidentkandidat, ikke fordi han ikke havde støtte og stemmer (han havde begge dele) men fordi ledelsen for det republikanske partis konvent (RNC) ønskede at Mitt Romney skulle nomineres, og de ville snyde og lyve for at være sikre på det blev tilfældet.

I decided a couple of years ago I had to do more than just complain, so I became active in the Republican Party. I went to the Oklahoma State GOP Convention as a state delegate. I also ran for Alternate National Delegate and won, so I got to go to Tampa for the RNC. I got to witness blatant cheating at both the state and national conventions. Ron Paul did not have a chance, not because he didn’t have the support or the votes (he had both) but because the head of the RNC wanted Mitt Romney for the nominee and they would cheat and lie to make certain that happened.

Seks minutter fra det Republikanske partis statskonventet i Oklahoma: Oklahoma GOP Convention Prevents 1/3 of its Delegates from Voting. Illegally Adjourn.

Six minutes of the Republican party’s state convention in Oklahoma: Oklahoma GOP Convention Prevents 1/3 of its Delegates from Voting. Illegally Adjourn.

Det republikanske partis konvent (RNC) i Tampa i Florida.: RNC Farce: Republican Party Commits Suicide by Cheating RON PAUL!.


Grosen Friis

Jeg har tidligere skrevet om fup og svindel ved det republikanske partis konvent i Tampa Florida: Hvad er værst TV2/DR eller det republikanske parti?.


Vickie Babcock

At være vidne til al den snyd der foregik til det republikanske partis koncent i Tampa fik mig til at indse, at det var for sent at vende udviklingen i USA. Vi havde allerede tabt vores land. Vi valgte ikke vores ledere, de blev valgt for os af andre.

It was watching the cheating at the RNC that made me realize it was too late to turn this country around. We had already lost it. We weren’t choosing our leaders, they were being chosen for us.

Da det republikanske partis konvent var overstået besluttede vi i Oklahomas frihedsbevægelse at vi ikke ville give op. Vi ville tage vores land tilbage. Det vi lige nu fokuserer på er at blive valgt ind i sogne (precinct) og kommuner (county), såvel som på regions (district) og delstatsniveau (state), og det går heldigvis godt. Vi overtager også poster på kommuneniveau såsom ‘County tax assessor’ (et embede hvor man vurderer værdien af privat ejendom, både for privatpersoner og virksomheder), ‘County treasurer’ (lokal skatteopkræver og -omfordeler), ‘Court Clerk’ (et embede hvor man har styr på dem der registrerer sig som vælgere, fødsels- og vielsesattester m.v.), og ‘Commissioners’ (et embede med budgetansvar, herunder ansvar for lokale veje og anden infrastruktur).

After the RNC we (the Oklahoma liberty movement) determined we would not give up. We were going to take our country back. We are now focused on taking seats at the precinct and county level, as well as the district and state. We’re doing a pretty good job at achieving that. We are also taking on some of the offices at the county level, such as County tax assessor, County treasurer, Court Clerk, and Commissioners.

Med hensyn til Internettet, så er et af de bedste steder at gøre en stor forskel lige nu Facebook. Det har været et fantastisk værktøj til diskussion og debat. Borgere overalt i dette land er ved at vågne op til korruptionen i vores føderale regering. De opdager også at det ikke kun er den nuværende Obama-administration der er korrupt, men også den forrige Bush-administration. Mange er bange for overhovedet at sige noget, bange for at den føderale regering overvåger dem. De af os der vælger at være åbenmundede, vi gør det, fordi vi har indset at hvis vi tillader den føderale regering at skræmme os til at holde mund, så har vi allerede tabt kampen. Jeg har det stadigvæk meget svært med at skulle erkende, at jeg i dag reelt lever i et land, hvor langt de fleste er bange for at være åbenmundede og sige fra.

As far as the internet, one of the best places to make a big difference right now is Facebook. It has been a wonderful tool to use for discussion and debate. People all across this country are waking up to the corruption in this government. They also realize that it isn’t just this administration that was corrupt, but the administration before it too. Many are afraid to say anything, for fear the government is watching. Those of us that do speak out do so because we realize that if we let the government scare us into silence, we’ve already lost. I still have a hard time wrapping my mind around the fact that I now live in a country where people are genuinely afraid to speak up.


Grosen Friis

Hvordan kan folk udenfor USA hjælpe jer?

How can people outside USA help to fight back?

Forsøger du at skabe kontakt med andre ligesindede og hvis ja, hvordan?

Do you try to connect with more like minded people and if yes, how?


Vickie Babcock

Jeg mødte mange andre frihedsorienterede overalt i landet på det republikanske partis konvent. Jeg var positivt overrasket over det antal unge mennesker for hvem det var lykkedes at blive nationalt delegerede. Det var så opmuntrende at opleve, fordi det giver mig en tro på, at dette land stadigvæk har en fremtid. Vi har fastholdt kontakt med hinanden via Facebook. Vi har været i stand til at fastholde hinandens engagement i dette parti på lokalt niveau, hvor vi overtager alle de poster vi kan.

I met many liberty minded people from all around the country at the RNC. I was amazed at the number of young people that had made it as National Delegates. It was so encouraging to see that, because it told me that this country still has a future. We’ve stayed in touch with one another through Facebook. We’ve been able to encourage each other on staying involved with the party at the local level, taking positions wherever we can.

At møde andre frihedsorienterede fra andre lande er også meget opløftende. Ron Paul har tidligere sagt “Ideer spredes, du kan ikke stoppe dem. En ide hvis tid er inde kan ikke standses af nogen hær eller nogen regering!” Frihed har virkelig slået sig ned i folk i USA og i andre lande. Det er en ide hvis tid er inde. I dit forrige spørgsmål “Hvordan kan folk udenfor USA hjælpe jer?” Vi har altid brug for og sætter pris på at folk beder for os. Men enhver kan deltage ved at viderebringe budskabet om frihed netop der hvor du bor. Det gælder lige så snart du ser overformynderi rodfæste sig, hvad enten der er noget så simpelt som regler imod e-cigaretter eller påbud om at bruge sikkerhedssele eller endnu mere alvorligt – retten til privatliv eller våbenlovgivning, rejs dig fra sofaen og sig fra. Oplys andre om frihed. Frihed smitter, det er en ide der spreder sig.

Meeting liberty minded people from other countries is also very encouraging. Ron Paul once said “Ideas spread, you can’t stop them. An idea whose time has come cannot be stopped by any army or any government!” Liberty truly has taken hold of the hearts of people in America and abroad. It is an idea whose time has come. In your previous question, “How can people outside the USA fight back? We always need and ask for prayer. But you can fight back by furthering the cause of liberty right where you live. When you see authoritarianism trying to take hold, whether it be in something as simple as e-cig or seatbelt laws, or more serious, such as the right to privacy or gun laws, stand up and speak out. Educate people on liberty. Liberty is contagious; it’s an idea that will spread.


Grosen Friis

Hvad frygter du vil ske med USA hvis landets befolkning ikke vågner op i tide og siger fra?

What do you fear will happen with the USA if not enough people wake up and speak out in time?


Vickie Babcock

Hvis alle vågnede op igår, så ville det allerede være for sent til at stoppe det økonomisk kollaps som jeg tror vi er på vej imod. Vores plan er derfor på nuværende tidspunkt, at besidde positioner i regeringsapparatet, så når det vitterligt sker, så kan vi forhåbenligt navigere os igennem det.

If everyone woke up yesterday, it would be too late to stop the economic collapse that I believe is coming. Our plan now is to have people in places of government so that when it does happen, hopefully we can maneuver our way through it.


Grosen Friis

Hvilke kilder benytter du i dag til at få ærlig og korrekt information og nyheder?

What sources do you use today to get true and honest information and news?


Vickie Babcock

I dag er jeg skiftet til at få mine nyheder via Internetbaserede kilder. Jeg stoler overhovedet ikke på det som bliver sendt på TV, og jeg lytter kun sjælden til talk-radio. Jeg er godt klar over at nogle kilder er mere pålidelige end andre online, og de kilder jeg oftest benytter er Reason, PolicyMic, USNews, Breitbart, American Thinker, DC Clothesline, Red Flag, Ben Swann, New American, Zero Hedge, Examiner, The Blaze, RT. Nogen gange opdager jeg endda at jeg læser Pravda. Jeg ved ikke hvor troværdig Pravda er, men det er trods alt bedre end MSNBC 🙂

I’ve turned to news sources on the internet today. I don’t trust anything you get on television, and rarely listen to talk radio. I know that some sources are more reliable than others online. The ones I find myself reading most of the time are Reason, PolicyMic, USNews, Breitbart, American Thinker, DC Clothesline, Red Flag, Ben Swann, New American, Zero Hedge, Examiner, The Blaze, RT. Sometimes I even catch myself reading Pravda. I don’t know how reliable that actually is, but it still beats MSNBC.


Grosen Friis

Hvordan ser du og oplever du at økonomisk vendepunkt/fremgang i USA er en illusion?

How to you see and experience that US economic recovery is an illusion?


Vickie Babcock

En illusion er noget du ser, men som i virkeligheden ikke er der. Det “økonomiske opsving” er her ikke, og vi ser heller ikke en komme. Jeg har hørt noget i medierne omtale det, og det bliver meget svært at skabe den illusion, medmindre de har et publikum.

An illusion is something you see that really isn’t there. The “economic recovery” is not there, and we don’t see one either. I’ve heard that some in the media refer to it, but unless they have an audience it will be hard for them to create that illusion.


Grosen Friis

Oplever du stigende priser, og hvis ja, på hvilke typer af produkter/services?

Oplever du virksomheder som er nødt til at fyre medarbejdere eller lukke helt?

Er du eller din familie påvirket af Obamacare? (Obamas sundhedsreform)

Do you experience rising prices and if yes what type of products/services?

Do you see businesses have to lay of people or close down completely?

Are you or your familiy/friends affected by Obamacare?


Vickie Babcock

Der hvor jeg har bemærket de største prisstigninger er på dagligvarer. Der er også andre produkter hvor priserne er steget, men ikke i samme grad som er tilfældet for dagligvarer. Indkomster ligger vandret og i nogle tilfælde er de faldet, så ja, det er blevet vanskeligere at betale for disse varer og tjenester.

The area I’ve notice a large jump in price is groceries. Other products have gone up also, but not to the extent that groceries have. Income has remained the same, and in some cases have gone down, so yes, it is getting harder to pay those bills.

Og ja, jeg har set virksomheder lukke og slukke, og det vil jeg sikkert se flere virksomheder gøre. Men det har stået på i noget tid efterhånden. Den ting der er sket over de sidste 30 år og som bekymrer mig mest er tabet af industrijobs. Vi er blevet en service orienteret nation, og når vi bliver ramt af det økonomiske kollaps, så vil det betyde at det økonomiske kollaps vil ramme os ekstra hårdt.

And yes, I’ve seen businesses close their doors, and will probably see more do so. But that has been happening for a while. The thing that concerns me the most is something that has been happening over the last 30 years or more, and that is the loss of manufacturing jobs. We have become a service oriented nation, and when the collapse happens we are really going to hurt because of that.


Grosen Friis

Gør du/I noget for at forberede jeres familie på fremtiden? Hvis ja, hvordan?

Are you doing anything prepare your family for the future? If yes how?


Vickie Babcock

Vi lærer at blive mere selvforsynende. Vi planlægger at starte en køkkenhave i år, og vi er startet på at holde kaniner og vagtler til at støtte husholdningen. Hvis man gør mere end det så risikerer man at kvalificere sig til at være terrorist i forhold til NSA. Nogle mennesker risikerer det alligevel og gør meget mere end det ved at opbygge et spisekammer med mad, vand og medicin. Indkøb af våben kombineret med skydetræning for hvert familiemedlem er også noget familier gør. Folk er ikke meget for at tale om de forbereder sig eller ej, fordi de ved de bliver overvåget af NSA.

We are learning to be more self sufficient. We’re planning on starting a garden this year, and we started raising rabbits and quail to help with the groceries. If you do much more than that you will qualify as a possible terrorist with the NSA. Some people risk that and do so anyway, stock piling food, water, and medical supplies. Purchasing weapons and training every family member how to use them is something some families do also. People don’t like talking about whether they are preparing or not because they know they are being monitored by the NSA.

Jeg har nu svaret på alle de spørgsmål du gav mig, men du nævnte så mange andre emner, og dem er vi ikke kommet ind på. Jeg vil gå igennem de fleste af punkterne og fortælle dig hvis de har påvirket os på et personligt plan.

I’ve answered all the questions you’ve laid out, but there were many topics you mentioned that we didn’t touch on. I’ll try to go over most of those topics and let you know how they affect us on a personal level.


Grosen Friis

NSA spionerer på hele USAs befolkning, e-mail, sms, telefonopkalt, adfærd på sociale medier etc.

NSA spying on all citizens in the USA on e-mail, sms, phone calls, social media usage, etc.


Vickie Babcock

De fleste amerikanere havde en mistanke om at dette fandt sted. Da jeg havde fået et mandat som national delegeret i 2012 blev jeg advaret om at vores telefoner blev overvåget, især fordi vi var delegerede for Ron Paul. Edward Snowden viste at vores mistanke var korrekt og medførte en offentlig debat om en føderal organisation som er helt ude af kontrol.

Most Americans had suspected this was going on. When I had won the national delegate seat in 2012 I was warned that our phones would be monitored, especially since we were delegates for Ron Paul. Snowden turned our suspicions into facts and forced a public dialogue on a federal organization that has gotten out of control.


Grosen Friis

Etableringen af Department of Homeland Security (DHS) efter 11. september, deres fortsatte ekspantion, deres opkøb af ammunition i millarder og deres forsøg på at få kontrol over samt millitarisere lokale politienheder.

The establishment of DHS after 9/11, their constant expansion, buying up billions of ammunition and their attempt to get control over and millitarizing local police departments


Vickie Babcock

Vi har lige erfaret, endnu engang, at vores føderale regering køber massivt op af ammunition, denne gang er det USAs føderale postvæsen. Der er absolut intet behov for at vores føderale postvæsen køber så store mængder ammunition, og fordi regeringen nægter at komme med en god begrundelse til offentligheden om hvorfor de køber så massivt ind, så står vi tilbage med to årsagsforklaringer. Enten forsøger de at undgå at befolkningen bliver i stand til at købe mere ammunition, og derfor bruger de vores skatte-dollars til at købe ammunitionen og på den måde forhindre det når butikshylderne eller også planlægger de at bruge det imod det amerikanske folk. For at være hudløst ærlig, vi ved ikke hvad det præcise svar er.

We’ve just heard, once again, of a huge purchase of ammo being made by our government, this time through the United States Postal Service. There is absolutely no need for the USPS to be purchasing that amount of ammo, and because the government refuses to give a reasonable explanation to the public why they are buying up so much we are left to believe one of two things. They either want to keep the public from buying it, therefore they are using OUR tax dollars to purchase it and get it off the shelves or they plan on using it against the American public. To be quite honest, we don’t know what the answer is.

Amerikanerne er virkelig oprevet over hvad der sker indenfor vores politi. Da historierne om politibrutalitet først startede med at komme frem tænkte vi at det blot var et enkelt dårligt æble i tønden. Men vi begyndte at høre flere og flere at disse historier. Andre bekymrende fakta man ikke kan ignorere, er, at de politikfolk der var involveret generelt aldig blev stillet til ansvar for deres ulovlige handlinger. De fleste af disse politikfolk får betalt tjenestefri indtil deres retsag (frifindelse) har fundet sted, og derefter vender de tilbage til deres politienhed og fortsætter deres overgreb.

Americans are really torn on what is happening within law enforcement. When the stories of police brutality first started coming out we chalked it up to “one bad apple in the bunch.” But we started hearing more and more of these stories. Another troubling fact that you couldn’t ignore was that the police involved generally never faced any consequences to their illegal acts. Most of these police get paid time off work until after their court case, at which point they go right back to their department and continue their abusive tactics.

Dette er et meget følsomt emne da langt de fleste amerikanere har familiemedlemmer eller venner som er ansat i politiet. Vi lærte som børn at se op til politiet og vise dem respekt. Jeg har familie, venner og venners børn som arbejder for politiet. Jeg ønsker ikke at udvise manglende respekt overfor nogen som helst, men sandheden er, at kvinder er blevet seksuelt misbrugt af politikfolk i forbindelse med i-vejsiden-kropsvisitaton for så simple ting som at smide et cigaretskod ud af vinduet fra deres bil kun ca. 50 km fra hvor jeg bor. Folk har fået deres hjem invaderet og raseret af SWAT-teams som fik den forkerte adressse, eller for ting så simple som at ligge inde med marijuana. Folk er blevet dræbt i forbindelse med disse razziaer uden nogen grund. Jeg har set borgere tage affære og forlange svar, men jeg har ikke set vores politi stå frem og fordømme disse aktiviteter. Indtil videre er man nødt til at se på politiet som gerningsmanden, ikke bare som det “dårlige æble i tønden”. Vi har set mange angreb på vores frihedsrettigheder af de selvsamme personer der har afsagt ed på at ville beskytte dem. At kritisere politiet er dog stadigvæk ikke noget der er “populært”, omend folk frygter hvad der er sket med deres lokale politistation.

This is a very sensitive subject with most Americans because we all have family members or friends that are police. We’ve been trained from childhood to look up to police and to show them respect. I have cousins and friends and children of friends that are in law enforcement. I don’t mean to be disrespectful to anyone but the truth is that women have been sexually molested by police through side-of-the-road body cavity searches for things as simple as throwing a cigarette butt from their car window just 30 miles from where I live. People have had their homes invaded and torn apart by swat teams that had wrong addresses, or for things as simple as suspecting someone of having marijuana. There have been people killed during these raids for no reason. I’ve seen citizens stand up and demand answers, but I’ve not seen law enforcement stand up and denounce these tactics. Until they do you have to look at law enforcement as the perpetrator, not some “bad apple in the group.” We have seen many attacks to our civil liberties by the very people that swore to protect and uphold them. Though criticizing law enforcement is still not a “popular” thing to do today, most people fear what has become of the local police station.


Grosen Friis

Crony Corporatism hvor politikere i jeres kongres og senat er i lommen på de store virksomheder indenfor bankvæsen, medicinalindustrien, landbrugssektoren og sundhedsforsikringsbranchen.

Crony Corporatism where politicians in your Congress and Senate are in the pockets of big companies within banking, pharma, agriculture and health insurance


Vickie Babcock

Dette er et meget stort problem ved vores regering. Det er en kræftknude der er ved at slå os ihjel. Hvor finder man mennesker der har integritet til at modstå stormløbet af fristelser og grådighed som de står overfor i Washington DC. Det er kun meget få der har været i stand til at modstå det.

This is a huge problem in our government. It is the cancer that is killing us. How do you find men that have the integrity to withstand the onslaught of temptation and greed that they face in DC? Very few have managed to withstand that.


Grosen Friis

At jeres centralbank, Federal (føderal) Reserve, overhovedet ikke er føderal men er en privat virksomhed som er ejet af USAs største banker og involveret i massiv valutaskabelse (pengetrykkeri) via Quantiative Easing (kvantitative lettelser) programmerne til at redde jeres banker og holde jeres regering oven vande.

That Federal Reserve is not federal but a private company owned by the largest banks in the US and involved in massive currency creation via Quantitative Easing to continue to bail out banks and keep your government afloat.


Vickie Babcock

De fleste amerikanere anede overhovedet ikke hvad vores centralbank var for en størrelse indtil for få år siden. Folk har altid haft opfattelsen af, at det var en offentlig institution, en bank for den føderale regering. Nu da folk for alvor er blevet klar over hvad vores centralbank vitterligt er for en størrelse, begynder de at forlange forandringer. Jeg gætter på jeg kan sige vi er sent ude. Men omvendt er det bedre at være sent ude end aldrig at møde frem!

Most Americans really didn’t know what the Fed was until recent years. It was always assumed it was a government entity, a bank for the federal government. Now that people are aware of what it actually is, they are beginning to demand a change. I guess you could say we were “a day late and a dollar short” there. But then again it’s better late than never!


Grosen Friis

Angreb på jeres frihedsrettigheder såsom at begrænse ytringsfrihed og vedtaget strenge våbenlove.

Attacks on your liberties and rights like trying to limit free speech and implement strict gun control laws.


Vickie Babcock

Lige nu oplever vi angreb på stort set enhver rettighed som står skrevet i Bill of Rights. Det er blevet helt åbentlyst at vores regering foragter vores forfatning. Jeg har slet ikke noget bud på hvor langt folket vil tillade regeringen at gå med hovedparten af disse angreb, men paragraf §2 i vores forfatning er dyrbar hos rigtig mange amerikanere. De fleste der ejer våben ser §2 som den eneste vej til at beskytte vores øvrige frihedsrettigheder fra en lovløs regering. Hvis den føderale regering forsøger at afvæbne det amerikanske folk i de konservative stater i USA, så tror jeg man vil komme til a se en ny grim borgerkrig. Vi beder til at det aldrig når dertil.

We are seeing attacks on just about, if not every right outlined in the Bill of Rights. It has become obvious that our government holds our Constitution in contempt. I have no idea how far the people will let the government go with most of these attacks, but the 2nd Amendment is held very dear by many, many Americans. Most gun owners see the 2nd Amendment as the only way to keep our other rights protected from an outlaw government. If government comes in to try to disarm the American people in the conservative states of the US, I believe you would see the beginning of a new and very ugly war. We pray it never gets to that.


Grosen Friis

Frustrationen over at få folk til at vågne op er så vanskelig, fordi de foretrækker at forblive får, der arbejder eller modtager velfærdsydelser og ser sport og reality programmer på TV hele dagen.

The frustration that waking people up is so difficult as they prefer to continue to stay sheeple working or collecting welfare and wathching sports and reality shows all day.


Vickie Babcock

Vi kan godt se på det ud fra den vinkel, men jeg tror ikke det største problem med at “vække folk” er at de har det godt med hvor de er i deres liv, men at de lever i fornægtelse. Grunden til at jeg siger det skyldes, at der har jeg selv været. En person vokser op og elsker sit land. Du bliver undervist i og tror på det bedste om det. Det er virkelig svært at nå dertil hvor man erkender at det land man elsker er i stand til at udføre så grusomme handlinger. Jeg har fortalt mange af mine venner hvor sønderknust jeg var da jeg begyndt at indse nogle af de ting mit land har gjort. Jeg græd i ugevis. Mange af mine venner har fortalt mig at de har gjort det samme. Jeg deler (som du uden tvivl har erfaret) hundredevis af indlæg på Facebook, nogle er blot stærke udtryk, andre er nye artikler. De fleste af dem har deres udgangspunkt i noget politisk. Jeg deler dem med venner der deler samme overbevisning som jeg selv, men når et familiemedlem eller en ven, der stadigvæk er et får, begynder at vågne op og “like’r” disse indlæg og begynder at stille spørgsmål, så ved du de er “ved at vågne”. Det ville dog være vidunderligt hvis jeg kunne overbevise dem om at slukke for Fox News, for så ville opvågningen gå langt hurtigere… J

Though we can look at it like that, I believe the biggest problem to “waking people up” is not because they are happy where they are, but that they are living in denial. I say that because that is where I was at one time. A person grows up loving their country. You are taught and believe the best about it. It really is a very difficult thing to admit that the country you love could be capable of atrocious acts. I’ve shared with many friends how I was devastated when I began to face some of the things my country has done. I cried about it for weeks. Many of my friends told me they had done the same. I share (as you are bound to know by now) hundreds and hundreds of posts on Facebook, some are just memes with strong statements, others are news articles. Most of them are political in nature. I do post these for friends that share the same concerns, but when a family member or a friend that is still asleep begins to “like” these posts, and begins to ask questions, you know they are “waking up.” It sure would be nice if I could convince them to turn Fox News off. The “waking up” would happen a lot faster… J

Jeg kan huske at jeg så nyhederne dengang Sovjetunionen kollapsede. Jeg fulgte ikke så meget med da jeg på det tidspunkt havde travlt med at opfostre mine børn, så det trak fuldstændigt gulvtæppet væk under mig. Den første følelse var glæde, den kolde krig var slut og kommunismen fortid. Så blev jeg ramt af ny frygt. Jeg kan huske at jeg har fortalt mine døtre, “Nu behøver vi ikke længere frygte kommunisme fra USSR, men noget fortæller mig, at vores største kamp imod kommunisme er foran os. Noget fortæller mig, at næste gang vi skal stå ansigt til ansigt med kommunismen, så er det i vores eget land.

I remember watching the news when the Soviet Union fell apart. I hadn’t been paying much attention to current events at the time (busy raising children) so it took me completely by surprise. The first feeling I had was of joy… the cold war was over and the danger of communism now past. Then I was hit with a feeling of fear. I remember telling my daughters, “We no longer have to fear communism because of the USSR, but something tells me our biggest battle with communism is ahead of us. Something is telling me the next time we face it, it will be in our own country.”

Jeg havde ingen ide om hvor profetisk det ville ende med at blive.

I had no idea how prophetic that would be.

4 thoughts on “En amerikaners kamp for at vinde sit land tilbage

 1. Ragnar

  Virkeligt et godt interview Grosen, mange tak.
  [I sidste afsnit er der en lille smutter – “prophetic” oversættes med “profetisk”] 😉

  Reply
 2. john

  måske ikke “sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden” men intresant læsning og i mine øre lyder det meste rigtigt

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.