Phony U3 arbejdsløshedstal fra USA

By | 28/01-2014

I henhold til Andy Hoffman fra MilesFranklin.com så har ca. 1,4 mio amerikanere ikke fået forlænget deres Long Term Emergency Unemployment Benefits her per 28/12-2013. Det har jeg godt hørt andre kilder rapportere og her har man forventet at U3 arbejdsløshedstallet, som en konsekvens heraf, ville falde fra ca. 7,0% til ca. 6,7%.

Hvad dækker U3 arbejdsløshedstallet i USA?

U3 er det arbejdsløshedstal som oftest bliver formidlet via main stream medier (herunder danske medier) og det til trods for at dette tal kun medtager dem, som er arbejdsløse og som aktivt har søgt arbejde indenfor de sidste 4 uger. Det kriterie opfylder de ca. 1,4 mio førnævnte amerikanere ikke, så det vil betyde at de ryger helt ud af U3 beregningerne, det betyder et massivt fald i U3 arbejdsstyrken og det får så U3 arbejdsløshedstallet til at falde så markant.

Yderligere 550.000 risikerer at ryge ud af U3 arbejdsløshedstallet

Andy Hoffman fremhæver endvidere at man oplevede et fald i arbejdsstyrken på ca. 550.000 personer i december 2013 og at man formodede at disse skulle findes i førnævnte 1,4 mio. Han nævner imidlertid ikke specifikt hvordan de resterende ca. 850.000 ville falde ud af U3 arbejdsløshedsstatistikken, men jeg formoder han forventer disse personer så røg ud januar 2014. Nu viser det sig imidlertid at disse 1,4 mio først har fået besked fra de føderale myndigheder her i midt slutningen af januar 2014 at de mister deres sociale ydelser.

Så dermed mener han at de førnævnte 550.000 personer der falde ud af U3 arbjedsstyrken i december slet ikke skal findes i de 1,4 mio men i stedet skal lægges til disse så der snarere bliver tale om at ca. 1,95 mio mennesker ryger ud af U3 arbejdsstyrken og dermed vil sende U3 arbejdsløshedstallet endnu længere ned. Han nævner ca. 6,0%. Det tror jeg personligt er for meget, men måske 6,3-6,5%. Uanset hvad, så er U3-tallet en mumbojumbo størrelse for den reelle arbejdsløshed i USA, også selvom det er det tal main stream medierne oftest rapporterer om.

Som om det ikke er slemt nok, så beretter Andy Hoffman også at yderligere 3,6 mio amerikanere står til at lide samme skæbne i løbet af 2014 og miste deres sociale ydelser helt og ryge ud af U3 arbejdsløshedstallene hvis ikke der sker et økonomisk mirakel i USA på meget kort tid.

Shadowstats.com’s siger USAs arbejdsløshed er langt højere

I henhold til Shadowstats.com, der beregner tal for blandt andet prisinflation, og arbejdsløshed som USAs føderale myndigheder så som Bureau of Labour Statistics (BLS) gjorde tilbage før 1980 (for prisinflation) og 1994 (for arbejdsløshed). Her medtager man blandt andet de meget langtidsledige, som gerne vil have et arbejde, men som efter mange år uden held har opgivet at få et job. Lægger man disse til USAs U6 arbejdsløshedstal der udover de ekstra langtidsledige også medtager de mennesker som er tvunget ned på deltid, men som gerne vil op på fuld tid (kaldes underemployed). Så ligger den samlede arbejdsløshed i USA p.t. på ca. 23%.

Længe leve staters manipulation af data så vi kan holde economic recoveri illusionen kørende, bare lidt endnu…

/Grosen Friis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.