Elliot Wave

By | 26/02-2014

En status over USA’s kommende økomomiske kollaps – En af Gregory Mannarino og en af Peter Schiff.

Gregory Mannarino der driver TradersChoice.net bliver igen interviewet af Greg Hunter fra USAWatchDog.com og Gregory Mannarino er nervøs for aktiemarkedet.

DOW’s udvikling ligner lige nu en Elliot Wave

I en teknisk analyse af DOW aktiemarkedet går han et år tilbage og udpeger noget han kalder en Elliot Wave.

  • Det er 5 tekniske skridt op i aktiemarkedet og så 3 efterfølgende korrektioner der samlet går ned.
  • De første 5 opbyggende punkter har “navnene” 1,2,3,4,5
  • De efterfølgende 3 korrektionspunkter kalder han A, B, C
  • I henhold til en Elliot Wave så går den massivt ned ved sidste punkt C.
  • Derudover så ligner punkt 3,5 og B en Head And Shoulders formation. Alt sammen hvor C peger nedad.
  • Link til mere info om Elliot Wave

Det kan eventuelt være det der starter USA’s kommende økonomiske kollaps.

Bemærk at Peter Schiff har en anden analyse, dog med samme slut-resultat, den kommer jeg til nederst.

Se på både tekniske analyser og økonomiske basiselementer

Jeg tror Gregory Mannarino ret i når han siger at man aldrig kan foretage investeringer alene baseret på tekniske analyser af udviklingen i et bestemt marked. Man er også nødt til at se på de basiselementer en økonomi er nødt til at have på plads for at fungere. Og for USA er der alt alt for mange basiselementer der er helt væk:

USAs gæld

  • USAs gæld på ca. $17.300 mia i forhold til BNP er den på ca. 100%
  • gældsloftet er helt væk fra nu og et år frem så den føderale regering kan låne så meget den vil/kan

Underskuddet på statens budget

USAs føderale regering har forsat et underskud på deres budget på ca. $400-500 mia per år.

Hvem er der til at købe USA’s statsobligationer?

USA’s centralbank er igang med “tapering” af deres QE (Quantitave Easing) (et flot ord for at skabe nye digital US$ ud af den blå luft) opkøbsprogrammer hvor de langsomt nedsætter det månedlige opkøb af USAs statsobligationer og giftige realkreditobligationer – fordi vi nu “tydeligt ser økonomisk opsving” i USA. Før var det samlet $85 mia per måned, nu er det sat ned til ca. $75 mia per måned og yderligere tapering er planlagt.

Når de gør dette hvem skal så sørge for at købe op blandt USAs statsobligationer så renten holdes nede? Både Kina og Japan er i skrivende stund nettosælgere af USA’s statsobligationer. Seneste har Belgien været ude og købe massivt op, man mener det i så fald er den Europæiske Centralbank (ECB) der står bag disse opkøb, og hvorfor de gør det formodes at skyldes, at de derved kan holde Euroen nede i forhold til US$.

Vi kommer også til at se at at USA’s føderale regering nu udbyder MyRA = My Retirement Account hvor man kun kan opnå en udsættelse af ens skat, når man sparer op til pension, såfremt man køber en hvis andel af nye specielle statsobligationer. I henhold til Jim Willie så anser han det bliver 80% USAs statsobligationer og 20% giftige realkreditobligationer. Laver man ikke en MyRA, så skal man svare skat af pensionsopsparingen nu og her. Der er p.t. ca. $12.000 mia investeret i pensionsordninger i USA og dem vil USAs føderale regering uden tvivl meget gerne have fingrene i.

  • Hvorvidt man bliver ved med frivilligt at kunne undgå en MyRA vil kun tiden vise og
  • Hvor stor en andel af ens opsparing der skal placeres i MyRA for at opnå skatteudsættelsen kan også kun tiden vise

Jeg er i hvert fald forundret over at se at USAs føderale regerings 10 årige statsobligationer falde fra 3% tilbage til i skrivende stund ca. 2,7%. Jeg spekulerer i om USAs centralbank køber op i USAs overskydende statsobligationer i baggrunden uden at oplyse markedet om det.

Underskud på handelsbalancen

Der er fortsat stort underskud i samhandlen med udlandet måned for måned, år ud og år ind.

Bogus U3 arbejdsløshedstal

Bogus U3 arbejdsløshedstal der alene falder fordi arbejdsstyrken der indgår i U3 beregningerne er rekordlav, og som slet ikke viser den reelle arbejdsløshed og underbeskæftigelse. I henhold til Any Hoffman er ca. mindst 1,4 mio amerikanere røget helt ud af U3 arbejdsstyrken i december 2013 til januar 2014, fordi deres specielle forlængede offentlige støtte ikke blev forlænget igen, og deres “type” tæller ikke med i U3 arbejdsstyrken, som kræver, at man har søgt job indenfor de sidste 4 uger for at være i arbejdsstyrken.

Rekordmange mennesker er på food stamps

Rekord mange mennesker er på food stamps og denne ordning bliver nu beskåret.

Bogus tal for prisinflation

Bogus officielle tal for prisinflation (CPI) der eksempelvis ikke medtager energi og mad.

Elendige salgstal i USA over julen

Elendige salgstal i USA over julen, i henhold til Karl Denninger så er faldet fra december til januer 2012-2013 10% større fra december til januar 2013-2014. Iht. X22Report lukker kæder masser detailbutikker og fyrer medarbejdere og det hentes ikke ind af mersalg via Internettet.

Der er også elendige salgstal for biler og producenterne prøver at skjule det på kort sigt ved at foretage channel-stuffing , hvor de producerer og lader lagrene hos forhandlerne svulme op. P.t. har flere producenter over 100 dages produktion af køretøjer stående ude hos forhandlere.

Boligmarkedet har det skidt

Boligmarkedet har det skidt og er på vej ned og i hendhold til X22Report gælder det både byggeri af nye huse og salg af eksisterende huse. Over 60% af de huse som på de sidste er blevet handler er købt kontant af hedgefonde m.v., ikke af Hr. og Fri Amerika som før boligboblen sprang i 2008. Ligeledes iht. X22Report har alle de store banker og finansvirksomheder fyret massivt blandt medarbejderne i deres realkreditafdelinger allerede i efteråret 2013.

Obamacare er en stor økonomisk belastning

Obamacare er et kæmpeflop og er derudover en økonomisk kæmpebelastning på virksomheders og befolkningens omkostninger til sundhed eftersom de fleste der får opsagt deres eksisterende sundhedsforsikring ender med at skulle betale typisk 2-3x mere per måned og deres selvrisiko er også røget i vejret.

Vælger man ikke at tegne en sundhedsforsikring skal man betale en strafskat der vil stige de næste 3 år. Obamacare lovgivningen presser virksomheder til at fyre folk på deltid og evt. genansætte på deltid (< 30 timer). Selvom mange ting i Obamacare nu er udsat til efter midtvejsvalgene i 2014 - for at forsøge at undgå at Demokraterne der stemte Obamacare igennem mister Senatet - så har mange virksomheder allerede tilpasset sig lovgivningen til stor skade for jobmarkedet. Nu er det også blevet sådan at man skal dokumentere overfor USAs føderale skattevæsen (IRS) at man ikke fyrer folk på grund af Obamacare men på grund af andre årsager.

Detroit er gået bankerot

En meget stor by i form af Detroit gik for nyligt bankerot.

Peter Schiff’s analyse af USA’s økonomiske kollaps

I henhold til Peter Schiff, så tror han ikke at USAs økonomiske kollaps kommer til at ske i aktiemarkedet, dertil har USAs centralbank (Federal Reserve) fortsat gode muligheder for at holde hånden under aktiemarkedet.

Han mener endvidere at Federal Reserve ikke kan blive ved med at “taper” og dermed nedsætte QE opkøbsprogrammerne og så samtidig holde renten på USAs statsobligationer kunstigt lave – ikke engang til trods for blandt andet introduktionen af MyRA.

Han forventer i stedet at Federal Reserve med deres nye “forperson” Janet Yellen ender med at må vende 180 grader og i stedet øge QE opkøbene per måned for at holde renten på USAs statsobligationer kunstigt lave og at denne fortsatte konstante forøgelse af valutamængden – i form af digitale US$ (via QE som de sidste 1½-1 år har udgjort ca. $1.000 mia om året) til sidst vil sætte så voldsomt et pres på US$, så det til sidst munder ud i en voldsom valutakrise, der så spreder sig til både obligationsmarkedet og aktiemarkedet – to kæmpestore økonomiske bobler ready to pop.

Det er katme lidt for spændende tider vi lever i.

/Grosen Friis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.