Grundvandssikringsafgift

By | 24/09-2013

Nyt forslag til indtægt til staten: Grundvandssikringsafgift

Når nu staten i henhold til artikel fra JP.dk tjener for lidt på den tårnhøje punkafgift, der får folk til at købe minibiler, hvad mon staten så finder på af nye skatter eller afgifter? Gud forbyde at staten skulle spare og slankes?!?

Lad mig se vi har lige få gennemført Forsyningssikkerhedsafgiften på brænde, “Trafiksikkerhedsafgiften” på for høj fart, Olieselskabsflugtskatten på Nordsøens olie?

Hvad med at staten får en ekstra indtægt ind via en Grundvandssikringsafgift. Den skal pålægges det regnvand som lander på vores tage, og som ender i kloakken og ikke i naturen. Det betyder jo at der er mindre vand som siver ned og bliver til grundvand der sikrer fremtidens drikkevand. Der skal installeres målere i alle nedløbsrør, der skal etableres tagrender på alle typer tage, herunder skure, drivhuse m.v. som ikke p.t. har tagrender, ellers vanker der en bøde, og afgiften skal naturligvis betales uanset om vandet løber i kloakken eller ud i naturen.

2 thoughts on “Grundvandssikringsafgift

 1. Knud Madsen

  Der er mange gode og sikre afgiftsemner endnu. Jeg nævner bar lige nogle ganske få, men ret vigtige områder:
  Luftforsyningssikkerhedsafgift på den luft vi indånder. Man skal have målt sin lungekapacitet og så kan man udregne, hvor mange m3 man bruger af luften. Får man så kol eller anden vederstyggelighed, må man ansøge om at blive sat ned i den pålignede afgift.
  Forplantningssikkerhedsafgift ifm lagengymnastik. Det er for galt at så mange mennesker kopulerer uden om de momsregistrerede horehuse, hvorved staten går glip af en ikke ubetydelig momsindtægt. Man må kunne sætte en tæller i f.eks. kropsåbninger og så aflæse, hvor mange gange faciliteten benyttes og så afregne afgift ud fra det, eller blot finde frem til et skønnet gennemsnit.
  Yngelsikkerhedsafgift på nyfødte. Provenuet herfra kan f.eks. sikre fetilitetsbehandling af ufrugtbare kvinder i Afrika, Indien, Bangladesh og tilsvarende steder, så vi er sikre på, at befolkningstilvæksten holdes ved lige.

  Det gode ved sådanne afgifter, ligesom med de “grønne” afgifter er jo, at de betyder jo intet ubehag, fordi de gør livet meget bedre og lettere for os alle. Herligt at vi har sådanne kloge politikere.

  Reply
  1. Voluntarist Post author

   Hej Knud Madsen

   Tak for din kommentar og alle dine fremragende forslag til hvordan vi kan sikre flere indtægter til staten og kvælfærdssamfundet 🙂

   /Grosen

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.