Jeg stemmer i selvforsvar

By | 18/11-2013

Imorgen er der valg til byråd og regioner 2013, mange kalder det en fest-dag for demokratiet. Jeg kalder det en dag hvor man har en chance for at reducere flertalstyranniet samt give inkompetente eller udemokratiske levebrødspolitikere (eksempelvis Mørklæggere til næste Folketingsvalg) et folkelig spark ud.

Vi har ikke et demokrati hvor vi vælger politikere der skal varetage de større ting såsom respekt for og forsvar af frihedsrettighederne i vores grundlov, forsvaret af landets grænser og sikre et ukorrupt politi og retsvæsen der arbejder for og beskytter folket og så fredeligt som muligt løser stridigheder imellem borgere.

Vi lever i et flertalstyranni og ikke et ægte demokrati:

  • Politikere forgælder gladeligt deres kommune eller deres land og tørrer regningen + renter af på fremtidige generationer der ingen indflydelse har herpå. Før 2008 havde vi en statsgæld/BNP på ca. 28%, på ca. 5 år har vi formøblet det og er nu på ca. 50%.
  • En kæmpe stor andel af befolkningen er gjort dybt afhængige af staten, enten i form af pension, understøttelse eller et offentlig job – stemmekvæg hvis stemme let kan købes med lovning om at fastholde eller øge den velfærd de modtager p.t. Et rigtig godt bevis for dette er den vælgerflugt der skete efter Folketingsvalget i 2011, fra især S til V og DF på grund af alle de brudte valgløfter og skattesagen imod Helle Thorning Schmidt. Nu er der så GGGI skandalen som Lars Lykke er sovset godt og grundigt ind i. Og gud hjælpe mig om ikke vælgerne nu flygter tilbage til S. Enten har vi borgere i dette land ikke længere fast grundholdninger og værdier eller også har vi en hukommelse der er kortere end en guldfisk.
  • Stat og kommuner fjerner støt og roligt selvansvaret fra befolkningen, seneste med indførelsen af heldagsskolen, vi ender med at forældre ikke længere skal smøre deres børns madpakker, ikke længere skal læse lektier med dem, ikke længere skal opmuntre og støtte dem med gode fritidsaktiviteter, ikke længere skal have dem hjemme før vi nærmer os sengetid.
  • Når vi i dag betaler skat, moms og afgifter og samlet afleverer ca. 70% tilbage i skat, så er vi 70% slaver af “fællesskabet”, vi arbejder gratis for andre mandag, tirsdag, onsdag og et godt stykke ind i torsdag, først resten af torsdag og fredag får du lov at høste frugten af din egen arbejdskraft og flid.
  • i stedet for at tænke på kerneområder såsom værdig ældrepleje/-liv, eller gøre en kommune attraktiv for erhvervslivet ved at sænke lokale afgifter og gebyrer, reducere bureaukrati samt sænke skatten, så har vores lokalpolitikere travlt med at fyre varme hænder og erstatte med kolde teknokrater, kommunale bycykler, klimakontor, dyre skulpturer i rundkørsler, sender kommunalt ansatte ud med bil for at vække dovne borgere eller hente deres børn så de kommer i skole.

Jeg fejrer ikke demokratiet imorgen, for jeg mener vores land og vores “demokrati” er i en dyb dyb krise, jeg stemmer i selvforsvar imod flertaltyranni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.