Familien er under angreb

By | 05/07-2018

Det er godt nok trist når man i Jyllands-Posten kan læse, at voksne opgiver at finde en partner at stifte familie med – fordi de ikke tror, at der findes et andet menneske at danne par med, som lever op til deres forventninger. Så hellere blive solo-mor med donorsæd eller solo-far ved hjælp af en rugemor, for det med at skulle gå på kompromis med et andet menneske i et parforhold er alt for krævende og besværligt. Og den tid og de personlige resourcer der skal bruges på – for kvinder at finde kvalitets-mænd og for mænd at finde kvalitets-kvinder – vil de ikke ofre.

Den solide familie med børn, med to biologiske forældre, er under angreb, og jeg er overbevist, om det blandt andet skyldes, at den globale elite ønsker at familien “opløses” og i stedet afløses af soloforældre, der på grund af at det er dyrt af få børn, bliver endnu mere afhængige af staten på grund af de sociale ydelser og skattefinansierede tilbud. For en familie med mor og far er lig med frivillig sammenhold og samarbejde, familien kan skaber alt for megen uafhængighed af staten, familien kan skabe personlig selvstændighed og evnen til at tænke kritisk.

Solid intakt familie med biologisk mor og far

Og ovennævnte artikel i Jyllands-Posten hjælper eliten med at præsentere enlige mødre, som om de alene skaber en bedre familie for børn – fremfor at børn vokser op med både en far og en mor. Det er en farlig udvikling for mænd og kvinder har meget forskellige kvaliteter og jeg mener børn har hårdt brug for begge dele for selv at kunne blive gode voksne og gode forældre. Og billedet fra artiklen er direkte ækel, hvor faderen i børnetegningen af familien er kradset ud.

En af elitens redskaber til at opløse familien er feminisme. Og der er ikke her tale om traditionel kvindekamp, feminisme handler nemlig ikke om kamp for lige muligheder for begge køn, det handler i stedet om at et køn skal have fordele på bekostning af et andet køn. Kvindekvoter i bestyrelser og kvinde-kvoter til top-poster i erhvervsliv og politik, men ikke for jobs med afhentning af affald, jobs i landbruget eller i miner. Kvinder får langt oftere end mænd forældreretten efter skilsmisse. Kvinder har ikke værnepligt, men kan nøjes med værneret. Når det handler om at skaffe kvinder fordele på bekostning af mænd, så ligger der efter min mening også indirekte et ønske om at mænd skal straffes og jeg mener også, at feminisme i dag er med til at skabe modstand og had imod mænd, blot fordi de er mænd. Hvis mænd sidder med spredte ben i en bus, udfører de en sexistisk mikro-aggression imod kvinder. Hvis en mand siger noget positivt om en kvindes tøj eller hendes fysiske udseende, så er det ikke længere en kompliment men en sexistisk mikro-aggression imod kvinder.

En anden af elitens redskaber til at opløse familien er velfærdsstaten, hvor det at være enlig forældre er muligt med lavere takst for børn i daginstitution, med adgang til sociale sociale ydelser såsom børnepenge, skattefinansieret sundhed, vuggestuer, børnehaver og skoler. Hvis man som enlig forældre ikke magter at arbejde og samtidig kunne tage sig af 2-3 børn, så har man mulighed for at undgå at arbejde og være der mere for sine børn – ikke fordi man finder en god partner der betaler ind til familien, men fordi man kan få dagpenge eller kontanthjælp.

Stefan Molyneux fra FreeDomainRadio.com har lavet en YouTube video (nmu på archive.org) med titlen: The truth about single moms hvor han grundigt gennemgår data fra undersøgelser om konsekvenserne for børn, når de vokser op med en enlig forældre og her med megen fokus på enlige mødre. Der er – ikke – tale om politiske ukorrekt had mod kvinder, men primært brug af fakta i form af data fra masser af undersøgelser der påviser negative konsekvenser for børn der bor i famlier med enlige forældres. Links til disse undersøgelser kan ses her (Siden findes desværre ikke mere).

Jeg er oversat videoen’s udskrift af audioen til dansk, så godt jeg kunne. Jeg har dog tilladt mig at:

 • ændre teksten fra at være tale-agtig til at være mere læsevenlig på skrift
 • fjerne sætninger, hvis jeg har vurderet de var overflødige (eksempelvis gentagelser, som man jo ofte gør mundtligt)
 • omskrevet sætninger en smule, hvis jeg har vurderet det øger forståelsen af indholdet
 • undlade at indlejre de enkelte sider fra Stefan Molyneux præsentation med grafer og tal, det det blot vil øge den tid jeg skal bruge på dette blogindlæg. Så hvis man ønsker at se præsentationerne, så benyt linket til YouTube videoen ovenfor

Der kan forekomme ting i den oversatte udskrift af audioen fra videoen som ikke er dokumenterede fakta, men som i stedet repræsenterer Stefan Molyneux’s holdninger/værdier, og dem er jeg ikke nødvendigvis 100% enige i.

Jeg mener at han har ret i, at mange kvinder tager dårlige beslutninger og at det har alvorlige konsekvenser for deres børn. Jeg er også enig med ham i, at den måde vi har udviklet demokratier til velfærdsstater, medfører, at flere og flere kvinder tager dårlige beslutninger, herunder vælger dårlige mænd eller vælger at være alene og få et barn via donorsæd.

Og jeg mener også han har ret, i at kvinder i høj grad i feminismens navn trækker offer-kortet, og ignorerer at de har et stort medansvar.

Men samtidig med det, så mener jeg også der findes masser af mænd der tager ekstremt dårlige beslutninger.

 • Ikke bruger prævention for at forebygge uønsket graviditet
 • Ikke bakker en kvinde op, som han har været med til at gøre gravid, men måske blot vælger at skride og overlade alle problemerne med den uønskede graviditet til kvinden. Hvad enten hun vælger at få foretaget en abort eller få barnet.
 • Lige som kvinder kan vælge at bruge velfærdsstaten til at tage dårlige beslutninger, så kan mænd gøre nøjagtig det samme, for de kan tænke, at hvis forholdet går stykker, og man går fra hinanden, så “reddes” familien af velfærdsstaten der overtager hovedparten af de økonomiske forpligtelser.
 • Ikke selv gør noget for at sikre at en familie med børn forbliver intakt, herunder må gå på kompromis, og at det kan være årsagen til et brud/skilsmisse
 • Er voldelig overfor sin kone/kæreste og børn ser det eller endnu værrere, udsætter børnene for overgreb, mishandling eller vold

Så overvej at læse oversættelsen med det perspektiv, at det ikke kun er kvinders skyld og ikke kun er mænds skyld, at der er så mange børn der fødes udenfor ægteskab, og vokser op med kun én forældre, og de alvorlige negative konsekvenser det har for børnenes udvikling og trivsel. Men at fakta viser, hvor yderst vigtigt det er, at både mænd og kvinder er ekstra omhyggelige med at finde en kvalitets-partner og husker at vurderer alle parametre ved en kommende partner, og ikke være sjuskede, og kaste sig blindt ind i et forhold blot fordi man stiller sig tilfreds med at være eksempelvis tiltalt af en ydre skønhed.


Stefan Molyneux præsentation: Sandheden om enlige mødre

Forord:
Først skal vi se på en underliggende konflikt i samfundet samt for den menneskelige tilstand. Vi mennesker vil altid helst hvile, men manglende motion er dårligt for os. Vi vil ofte gerne indtage flere kalorier, end vi har brug for, men overvægt er dårligt for os. Disse er grundlæggende aspekter ved at være en kulstofbaseret biologisk enhed. Det er også en af ​​de mest grundlæggende konflikter i samfundet, der virkelig opstår for enlige mødre, for eksplosionen i antallet af enlige mødre i Vesten i de sidste 40 eller 50 år, skyldes blandt andet ændrede forhold mellem risiko og sikkerhed for en kvinde, såfremt hun vælger at blive en enlig mor.

Tænk på forsikring. Hvis du har et hus, og du køber forsikring mod indbrud, og du aldrig oplever indbrud, så betaler du mange penge uden at have fået noget for dem, men pointen er, at du ikke ved – før tid – om du vil blive udsat for indbrud eller ej. For hvis du ikke tegner forsikring imod indbrud, og du udsættes for indbrud, så taber du uden tvivl endnu flere penge. Forholdet mellem risiko og sikkerhed afgør om du tegner forsikringen.

Tænk på da du var barn, og du snart skal op til en prøve i skolen, men du vil meget heller ud og køre på din cykel i stedet for at studere til prøven. Hvis du vælger at køre på cykel i stedet for at studere, så kan det jo være det alligevel går godt med prøven. Måske prøven vil være lettere end du tror, ​​måske læreren bliver syg, eller måske sker der noget der gør du slipper for at tage testen den pågældende dag. Her vurderer du risiko og belønning. Hvis du ikke kører på din cykel, men vælger at studerer til prøven, så vil du nok også klare dig bedre og få en højere0 karakter.

Disse forhold imellem risiko, sikkerhed og belønning er i dag blevet ødelagt indenfor sundhedsforsikringer i USA, efter der blev indført en masse love indenfor sundhedsforsikringer, som medførte, at man ikke kunne nægte nogen en sundhedsforsikring, hvis de havde en eksisterende og kendt sygdom. Med andre ord, man kan ikke nægte sundhedsforsikring til nogen, der allerede er syg. Så selvfølgelig sagde mange mennesker bare, hvis forsikringsselskaberne ikke kan sige nej til mig, hvis jeg allerede er syg, så vil jeg vente med at tegne en sundhedsforsikring til jeg måske bliver syg. Det ødelægger fundamentet for forsikringer og vil aldrig være en måde forsikringer fungerer på det frie marked. Men det er sådan Obamacare (Obamas sundhedsreform) fungerer. Det svarer til at ringe op til et forsikringsselskab og sige: “Hej, jeg vil gerne tegne en husforsikring, for mit hus står i brand”.

Så hvorfor er der så mange enlige mødre i dag? Der er sandsynligvis er mange grunde, men det mest grundlæggende er, at omkostningerne ved at være enlig mor er reduceret væsentligt via adgangen til sociale ydelser og skattefinansierede sygehuse, vuggestuer, børnehaver og folkeskoler. Skatter der i høj grad betales af familier. Man kan se på demokrati med høj beskatning, som der hvor man erstatter forsikringer med velfærdsydelser, når man har skattefinansieret sundhed, som de har i Canada (og vi har i Danmark), så har man et meget mindre marked for sundhedsforsikring.

Der er en anden type forsikring, der også bør nævnes, og den hedder “at være virkelig vellidt i et bestemt samfund”. Stefan Molyneux blev diagnosticeret med kræft for et par år siden, og han var nødt til at vælge alternativer til sundhedsvæsenet i Canada, fordi sundhedsvæsenet var skattefinansieret og ikke fungerede optimalt Så han blev fejldiagnosticeret og fejlbehandlet – i et år – og ville ikke give ham den nødvendige operation. Så han tog til USA og fik et privathospital til at behandle ham. Han bad sine lyttere om økonomisk hjælp til operationen, og han fik den nødvendige økonomisk hjælp fra lytterne, fordi de kan lide det arbejde han udfører, og gerne vil sikre at dette arbejde fortsætter..

Så der er en form for forsikring, der hedder “at være meget vellidt”, og det er en anden måde, hvor man kan klare sig imod livets udfordringer som tilfældigt opstår i livet.

Så i fortiden var det især de ældre generationer, der virkelig kontrollerede ungdommelig seksualitet. Og vi taler her om tiden før der var opfundet pålidelig prævention. Så hvis en datter blev gravid, så var det dårligt for hendes familie. Der var ingen slags velfærdsstater, som man kunne overdrage sin datter til og som betalte for hendes regninger. Før abort blev legalt i USA, der endte det ofte med, at man sendte sin datter væk i ca 6 måneder, og barnet ville efter fødslen blive overdraget til adoption. Og hvis det blev opdaget, så ville datterens fremtidige ægteskabsmuligheder være betydeligt sænket. Ligesom hendes værdi i ægteskabsmarkedet risikerede at blive betydeligt mindre. Hvis en uovervejet og uønsket graviditet endte med at de unge mennesker fik barnet og blev tvunget til at blive gift, så risikerede familien at ende med en svagere svigersøn, metalt, uddannelsesmæssigt, økonomisk og genetisk. Dette kunne medføre, at din familie måske blev nødt til at hjælpe de unge økonomisk. Og det kunne medføre, at de gener, der kommer ind i familien, måske er af lavere kvalitet, gener som skal være en del af din families generelle miljø i de næste 40 år. Samlet set er det ikke ligefrem den mest optimale situation at havne i. Hvis man forsøgte at få en abort i en tid hvor det var ulovligt, der var det både forfærdeligt, enormt risikabelt og farligt.

Disse er alle yderst negative resultater, og fordi de dengang økonomisk tilfaldt enkeltpersoner og ikke den sociale kollektive beskatning, så har enkeltpersoner fra de ældre generationer virkelig været involveret i at styre unges seksualitet, fordi det – forud for opfindelsen af pålidelig prævention – kune medføre en økonomisk forpligtelse og personlige resourcer i 20 år eller mere ved betaling for og opdragelse af et barn. Det var derfor samfundet havde brug for ældre generationers engagement og det var derfor man lagde værdi i at unge ventede med sex til efter ægteskabet var indgået.

Så i fortiden var der meget fokus på og engagement i at forebygge at unge ikke havde ubeskyttet sex, men da velfærdsstaten kom, blev både fokus og engagement nærmest eroderet. Mange forældre er selvfølgelig stadigvæk engagerede, men de finansielle drivere er der ikke mere. Så risikoen for at være en ugift enlig mor, er gået enormt ned, og på nogle måder er belønningerne gået op. Og så er det sådan, at den tvungne omfordeling af penge via skattesystemet er den konflikt, der nu foregår i samfundet.

Det er den generelle baggrund, og det er vigtige ting at have i perspektiv.

Portrættering af mænd i medierne

Stefan Molyneux voksede uden en far, eftersom hans forældre blev skilt da han var spæd og hans far flyttede til og bosatte sig i Afrika. Han voksede op, først i Storbritannien, og senere i Canada, hvor han også bor i dag. Da han voksede op så han TV-serier, hvor fædrene var glade og positive. Men det gjorde ham lidt vred, for hvis denne positive faderrollemodel var fraværende i hans liv, så betød det, at hans mor havde fået ham med den forkerte mand, eller at hun var ude af stand til at holde på den rigtige mand. Men der manglede noget, og han sørgede over at være vokses op uden en far. Og der var ting han ikke lærte på grund af at han ikke havde en far, eksempelvis at lære at barbere sig. Han fandt ud at det via en artikel i et magasin – dette var før YouTube var opfundet. Da han ikke barberede sine ben, kunne han ikke rigtig spørge sin mor om hjælp.

Den måde fædre portrætteres af fædre i medierne, er blevet gradvist værre siden 1950’erne og begyndelsen af ​​1960’erne. Det er virkelig blevet forfærdeligt og er nu kommet til det punkt, hvor man næsten ikke kan finde nogen former for positiv rollemodel i mediefædrene. Og der er mange grunde til dette, men en grundlæggende grund er, at enlige mødre ikke vil have deres børn udsat for meget positive mandlige rollemodeller, fordi så vil børnene spørge deres enlige mor og forlange at få at vide “Hvor er den posivie far, jeg ser i medierne?”. Når der er noget der mangler, så har vi tendens til at nedgradere det.”

At kaste nedsættende udtalelser til noget, som man ikke kan få, er en uundgåelig menneskelig impuls, og det er en af ​​grundene til, at der er så mange børn – der vokser op uden positive mandlige rollemodeller – der får negative mandlige rollemodeller at se i medierne. Det er uundgåeligt. Uanset om det er i film. TV-serier eller reklamer, så er mænd ofte fremvist uduelige og funktionshæmmede individer der ikke kan binde deres snørebånd, de kan ikke spille en vigtig rolle for en familie, de er altid ude af trit, de er altid retro, de er altid latterlige og altid dårlige.

Prøv at forestille dig, at sorte blev portrætteret på den måde, som fædre er portrætteret i medierne, Al Sharptons hovede vil bogstaveligt talt eksplodere (Alfred Charles Sharpton Jr. er en sort amerikansk borgerrettighedsaktivist, baptistpræst, tv og radio talk show vært og har tidligere været rådgiver for præsident Barack Obama).

I USA lever 27,4 millioner børn uden deres biologiske far, det drejer sig om 1/3 af alle børn i USA.Nu betyder det ikke, at de aldrig ser deres biologiske far, og det betyder ikke, at der ikke er papfædree. Antallet af børn født uden for ægteskab hvert år overalt i verden, ikke kun i USA, er svimlende og fadersløshed er forbundet med en lang liste af negative konsekvenser for mange børn.

Selvfølgelig finder der modige, hårdtarbejdende, heroiske, ædle enlige mødre, men hvad siger data/fakta, hvad er sandheden om enlige mødre?

I undersøgelsen af ​​sitcom TV-seriver, der steg antallet af gange en mor fortalte en vittighed om fædre fra 1,8 gange per episode i 1950’erne til 4,3 gange pr. episode i 1990’erne. Det er kun en lille smule af hvordan mænd er negativt portrætteret, men det er noget, der i det mindste kan måles. (Der er desværre ikke angivet tal for hvor meget fædre gør nar af mødre per episode). Og igen skyldes det, at det er smertefuldt for børn der elver uden deres fædre, at blive udsat for positive mandlige rollemodeller i medierne. Der er netop en ubevidste efterspørgsel efter nedgradering af maskulinitet.

Og hvor meget bliver børnene udsat for dette? TV, tablets, computere og andre medier har stor indflydelse på børn fra en meget tidlig alder, og statistikker over børn fra 8 til 18 år viser, at det er næsten 8 timers medieforbrug om dagen. Når de er 11 til 14 år, er medieforbruget næsten 12 timer om dagen.

Og selvfølgelig er feminister løbende imod skildring af kvinder på TV og i videospil, men hører man meget om, hvordan mænd er portrætteret i medierne? Mænd mere negativt portrætteret i medierne end kvinder. Og det er ikke kun at mænd er inkompetente og uduelige idioter, mænd er også kolde og voldelige.

Ægteskab og skilsmisseforhold

Mellem 25% og 50% af børnene med forældre der er skilte – ser aldrig eller næsten aldrig deres biologiske fædre, og det er forfærdeligt.

Antal fødsler uden for ægteskab i USA tilbage i 1940 var kun 4% af børnene, i 2010 var det 41% i 2010. Så det er en massiv stigning.

Det er ikke bare et problem i USA i dag:

 • Canada 27%
 • Italien 28% (uden tvivl i den lave ende som følge af det intense katolske pres på at vente med sex til efter ægteskab)
 • Australien 33%
 • Ungarn 45%
 • New Zealand 49%.
 • Mexico 55%
 • Frankrig 56%
 • Sydafrika 63%
 • Peru 76%
 • Columbia 84%

Der er heldigvis stadigvæk lande hvor antal fødsler udenfor ægteskab er lavt:

 • Indien 1%
 • Japan 2%
 • Sydkorea 2%
 • Indonesien 3%
 • Tyrkiet 3%
 • Taiwan 4%
 • Israel 5%
 • Nigeria 6%
 • Argentina 13%

I de tidligere sovjetiske østbloklande gik kommunismen meget direkte imod det som de anså for at være den borgerlige familie efter revolutionen i 1917 i Rusland og især efter indarbejdelsen af ​​Østeuropa i sovjetiske østbloklande efter Anden Verdenskrig. Det var et massivt angreb på familien, og det har Stefan Molyneux lavet en anden YouTube video om. Nogle tænkere mener, at det var et kommunistisk mål at nedgradere faderen, for det gør kvinderne mere afhængige af staten, og det giver mulighed for vækst af statsmakten.

Nogle landes kultur giver enlige mødre lav social status, mens andre lande ikke gør, og disse værdier har konsekvenser, for de fleste mennesker navigerer ikke efter nogen objektiv og rationel filosofi, men ifølge hvad der er socialt godkendt.

Har børn brug for to forældre?

En undersøgelse viser at næsten 90% i Tyskland siger, “Ja, børn har brug for to forældre.”. Sverige der har en massiv velfærdsstat, der er man nede på 47%.

Det næsten ti gange så sandsynligt, at børn bliver mishandlet hos enlige forældre (både mænd og kvinder), end hvos et barm vokser op med biologiske forældre der har indgået ægteskab. Så ikke-ægteskab er dårligt, meget dårligt for børn – med hensyn til risikoen for misbrug.

Barnemishandling begået af forældre:

 • Næsten 50% af ​​børn, der misbruges, misbruges kun af moderen
 • Faderen 22%
 • Misbrug af begge forældre 21%
 • Moder og en anden 7%.
 • Faderen og anden 1%

Mange mennesker har en automatisk trang til hurtigt at forsvare kvinder, uanset om data siger noget andet, og dette kan mindske kvinders moralske ansvar, moralske kapacitet og det er forfærdeligt. Lad os ikke have denne ulighed imellem mænd og kvinder, hvor vi straks forsøger at finde undskyldninger for umoralskhed hos kvinder.

Børn med enlige mødre for forskellige befolkningsgrupper i USA

I 1960 var sorte i USA meget mere udsatte – det var 4 år før borgerrettighedsloven blev vedtaget. I 1960 var sorte mere udsat for social racisme og manglende muligheder i USA set i forhold til hvide. Så til trods for slaveriet og institutionaliseret racisme var familiestabiliteten meget højere. Flere sorte i USA kom ud af fattigdom efter 2. verdenskrig, lige indtil etableringen af velfærdsstaten.

Tilbage i 1960 var det kun 20% af de sorte børn, der bor sammen med deres mor, i dag er det ca. 50%. Hvor den hvide del af befolkningen i USA steg det var ca 6% i 1960 til 18,5% i dag. (Det er børn der kun lever med deres mor og ikke har nogen (sted)far i hjemmet, disse børn er ikke nødvendigvis født udenfor ægteskab).

Fødsler uden for ægteskab (2012 tal) i USA.

 • Hvide 29%
 • Hispanic 54%
 • Sorte 72%

Fødsler uden for ægteskabet blanddt hvide kvinder fordelt på alder

 • 19 år og yngre 20%
 • 24 år ca 37%
 • 25 til 29 år 23%

Hvordan kan enlige forældre have råd til de udgifter, der er forbundet med at være en forældre?

Det er kvinder, der har råd til de udgifter, der er forbundet med at være en forældre. Hvordan kan de råd til disse børn? Dette skyldes i høj grad velfærdsstaten.

USAs føderale regering formåede under Bill Clinton i 1990’erne at sænke eller i det mindste holde velfærdsydelserne nede. Efterhånden som velfærden gik ned, kom der færre enlige mødre. Under præsident George W Bush begyndte begge dele at gå op igen. Det er interessant at se, at når velfærdsudgifterne falder, falder antallet af børn der lever med enlige mødre.

Når man ser på tal fra 2000 til 2014, er midlertidig bistand til trængende familier faldet fra 2,2 millioner til 1,5 millioner (formoder det er antal familier der er tale om), men det er virkelig vigtigt her, er, at familien med to forældre ud udgør en meget lille andel af denne form for velfærdsudgifter. For familier med 2 forældre er det næsten uhørt at de har brug for denne form for velfærd. Hvis familier med to forældre blev mere udbredt, så ville den type velfærdsudgifter falde markant.

Konsekvenser for børn med en arbejdede enlige mor

I 1975 havde kun 34% af de arbejdende enlige mødre et barn på 3 år og yngre, i dag er det næsten fordoblet til til 60%.
Børn som kommer i vuggestue eller i dagpleje i mere end 20 timer om ugen udviser de samme symptomer, som børn der bliver forladt/opgivet af deres mødre.
(Dette er naturligvis ligeledes negativt hvis der er tale om en familie med både en mor og en far, og begge forældre foretrækker at arbejde fremfor at passe deres børn mens de er små).

Stefan Molyneux mener det er tragisk. Han mener ikke det er tragisk, fordi han er imod kvinder, der arbejder, tværtimod, så synes han det er fantastisk. Det der er tragisk er efter hand mening børnenes manglende moderbinding, og moderens manglende tilstedeværelse mens barnet er lille. Han nævner også at det er svært at amme sit barn, hvis man samtidig arbejder på fuld tid. Man kan naturligvis benytte en brystpumpe, men generelt set er det virkelig svært at amme, når man arbejder meget. Og børn, der ammes i mindst 12 måneder, har en IQ på 4 punkter højere end børn der ikke ammes, og dette er signifikant.

Stefan Molyneux arbejdede som teenager i en børnehave i en årrække, han var asssist og derudover var der 2 voskne pædagoger. Ofte var de kun 2 voksne i et værelse med 25 børn i alderen 5 til 10 år, nogle gange flere børn. Og i sådanne rammer kan man ikke give børn den samme individuelle opmærksomhed som forældre kan. .

Enlige mødre og børn der risikerer at leve i fattigdom

Så fra 2001 til 2011 har børn, der lever med enlige mødre, en fattigdom på 48%, hvilket var 4 gange højere end familier med to forældre. Man kan næsten eliminere fattigdom for børn, hvis folk bliver gift – før – de har børn. Ligegyldigt hvad man må have af synspunkter om ægteskab, så lyver dataene ikke

Fattigdomsrater fordelt på befolkningsgrupper

 • Hvide familier med to forældre her lever 3,2% i fattigdom, enlige forældre 22% (formoder der menes enlige forældre og ikke ugifte par, samt at tallene dækker både enlige mødre og fædre)
 • Latinamerikanske familier med to forældre, her lever 13,2% i fattigdom, enlige forældre 37,9%
 • Sorte familier med to forældre, her lever 7% i fattigdom, enlige forældre 35,6%.

Så kvinder der er gift er mindre tilbøjelige til at opleve fattigdom, både for dem selv og deres børn.

 • Ægteskab reducerer ikke kun fattigdomsraten for beskæftigede kvinder, men også for ledige kvinder.
 • Sandsynligheden for, at kvinder og deres børn ender i fattigdom, falder 65%, hvis de bliver gift med børnenes far.
 • Ægteskab mere end fordobler familieindkomsten ​​for mødre og deres børn.
 • Hvis kvinder vil undgå at komme til at leve i fattigdom, så bør de overveje at gifte sig, i stedet for at være enlig mødre der er afhængig af velfærdsydelser.
 • Blandt enlige mødre, der er ansat på deltid, falder risikoen for at ende i fattigdom fra 55% til 17%.
 • Ægteskab øger en families indkomst med 75% og kan hive 83% af familier op over fattigdomsgrænsen.

Børn der oplever hjemløshed

 • I 2009 viste en undersøgelse at 1,5 millioner børn, der oplevede hjemløshed i et år, der kom kun 10% af børnene fra hjem med en far, mens 90% af dem kom fra hjem uden en far.
 • Ca. 78% af børn der oplever hjemløshed lever sammen med enlige mødre, og ca. 22% lever sammen med enlige fædre.

Faderinddragelse og børns evne til at klare sig i skolen

Faderinddragelse i deres børns skolegang er forbundet med en høj sandsynlighed for, at deres børn klarer sig godt i skolen. Børn, der bor i familier hvor deres mor er gift med deres biologiske far, klarer sig bedre end dem, der bor sammen med deres ikke-biologiske fædre. Stefan Molyneux formoder at papfædre har vanskeligere ved at klare udfodringer såsom barnet der siger: “Du bestemmer ikke over mig, for du er ikke min far”.

Børn fra hjem uden en far er mere tilbøjelige til at være fraværende fra skolen, blive bortvist fra skolen eller forlade skolen i en alder af 16 år. De er mindre tilbøjelige til at bevare akademiske og faglige kvalifikationer som voksne. Forskere fandt, at fædre der udviste opmærksomhed overfor deres deres barn i overgangen til at gå i skole og barnets autonomi, medførte et meget bedre forhold mellem barnet og dets lærere.

Der er meget fascinerende generelle forskelle mellem mandlige og kvindelige forældre. Men generelt:

 • Kvinder er mere forsigtige og mere beskyttende
 • Mænd er mere hårde, fysiske og opfordrende

Og begge dete er livsnødvendige og vigtige for børns udvikling og deres trivsel.

Børn der ender med at droppe en ungdomsuddannelse (high school):

 • Familier med en far: 29%
 • Familier uden en far: 71%.

Enlige mødre og risikoen for børn med adfærdsmæssige udfordringer

Børn, der udviser adfærdsmæssige udfordringer:

 • 15% kommer fra familier med en far.
 • 85% kommer fra familier uden en far.

Så at få et barn uden for ægteskab øger risikoen for dysfunktions

Undersøgelser har undersøgte virkningerne af en moders skiftende parforhold på børns trivsel mellem fødsel og til de er 3 år. Børn der bor med ugifte mødre, viser højere niveauer af aggressiv adfærd, end børn født til gifte mødre. Skilsmisse eller andet der fjerner fædres spædbarnsinteraktion så tidligt som i den tredje måned af barnets liv, forudsiger tidlige adfærdsproblemer hos disse børn, herunder en højere aggressivitet. De virkninger, der er størst for drenge-børn, forblev uændrede uanset moderens adfærd og var virkningerne var observerbare efter barnet fra blot 1 år gammelt.

Lad os sige, at et intelligent barn, der vokser op i Japan, vil lære sit modersmål hurtigere end børn der ikke er så intelligente. Alle børn der udsættes for japansk vil lære deres modersmål i nogen grad. Men hvis et barn ikke er udsat for japansk, så er det ligegyldigt, hvor intelligent barnet er, det vil ikke lære at tale det. Så intelligens kan ikke erstatte manglende eksponering for noget. Så hvis et barn vokser op uden en far, så vil det simpelthen ikke få disse interaktioner.

Patienter på misbrugscentre, der kommer:

 • 29% fra familier med en far
 • 71% fra familier uden en far

US Department of Health and Human Services rapporterer, at “Faderløse børn har en dramatisk større risiko for stof- og alkoholmisbrug.”

Voldtægter begået af mænd fra familier uden en far

Blandt voldtægter begået af mænd, og som er motiveret af “Displaced Anger” (Ikke oversat), der kommer

 • 20% fra familier med en far
 • 80% fra familier uden en far

Stefan Molyneux har lavet en Bitchute video med titlen “The Truth About Rape Culture” som har flere data på dette område.

Det som virkelig er vigtigt at forstå her, er, at den bedste måde at forebygge denne form for voldtægter i samfundet – begået imod kvinder – er at få kvinder til at gifte sig med deres børns fædre og at fædre er med til at opdrage børnene.

Forskere har estimeret at mellem 60% og 80% af voldtægterne og seksuelle overgreb begået af mænd imod kvinder, er mænd der blev seksuelt misbrugt af en kvinde i deres barndom.

En metaanalyse viser, at seksuelle lovovertrædere var 3,4 gange mere tilbøjelige til at have oplevet seksuelt misbrug i deres barndom – sammenlignet med ikke-seksuelle lovovertrædere. Med andre ord seksuelt misbrug af et barn øger risikoen for at vedkommende selv bliver en seksuel lovovertræder senere i livet.

Enlige mødre øger risiko for børns selvmord

 • 37% af selvmord blandt børn fra familier med en far
 • 63% af selvmord blandt børn fra familier uden en far

Efter justering for faktorer som socioøkonomisk status, forældres misbrug af rusmidler eller forældres psykiske sygdom, så var børn i familier med kun én forældre (formoder det gælder både enlige mødre og fædre)

 • dobbelt så tilbøjelige til at forsøge selvmord
 • dobbelt så store risici for alkoholrelateret sygdom
 • risikoen for narkotisk misbrug af børn blev øget 3 gange blandt piger og 4 gange blandt drenge

Enlige forældre og kriminalitet.

Ikke intakte familier, med enlige forældre (formoder det gælder både enlige mødre og fædre) samt familier med en papmor eller papfar – er mere tilbøjelige til at deltage i lovovertrædelser. Dette forhold syntes at være drevet af forskelle i forældrenes inddragelse, supervision, overvågning og nærhed til børn når man sammenligner intakte og ikke-intakte familier.

En undersøgelse ved hjælp af data fra National Longitudinal Study of Adolescent Health så på forholdet mellem familiestruktur og risiko for voldelig handling i boligkvarterer. Resultaterne viste, at hvis antallet af fædre er lavt i et boligkvarter, så er der en stigning i voldshandlinger. De statistiske data viste, at en stigning på 1% i andelen af ​​enlige forældrefamilier i nabolaget er forbundet med en 3% stigning i af vold blandt unge. Med andre ord, unge, der bor i boligkvarterer med lavere andel af enlige forældrefamilier, og som rapporterer højere niveauer af familieintegration, begår mindre kriminalitet.

Så når vi drøfter teenagers mobning og vold, så har vi svært ved at tale om, hvor meget enlige forældre (formoder det gælder både enlige mødre og fædre) er årsagen til unges dysfunktioner.

Børn i alderen 10-17 år, der boede med 2 biologiske eller adoptivforældre, var signifikant mindre tilbøjelige til at opleve seksuelle overgreb, og andre former for mishandling og vold. De var også mindre tilbøjelige til at blive vidner til vold blandt andre medlemmer af deres familier sammenlignet med jævnaldrende, der bor i familier med enlige forældre (formoder det gælder både enlige mødre og fædre).

Børn der har et godt forhold til både sin mor og far, kan får hjælp fra deres forældre hvis de eksempelvis bliver drillet, så drilleriet bliver stoppet. Men hvis barnet er adskilt fra eller har mindre forbindelse, risikerer at blive sultne for voksen-opmærksomhed, og de vil ikke have samme mulighed for at diskutere vanskelige ting og få dem løst.

Hvis familier har 5 til 7 familiemiddage om ugen – i modsætning til 0 til 2 – er børn signifikant mindre tilbøjelig til at ryge tobak, drikke alkohol og misbruge marihuana. Tillige vil de have mindre tilbøjelighed til at få venner der drikker alkohol regelmæssigt eller der bruger marihuana regelmæssigt. Familiemiddage er hvor familier har samtaler, man spørger om hvordan en dag er gået, forældre holder øje med, hvad deres børn gør, og at have mange af disse familiemiddage om ugen er et tegn på en familiesammenhængskraft, der virker som et skjold mod en lang række dysfunktioner hos bør og unge.

Tidligre pubertet for piger fra familier uden en biologisk far

Tidlige pubertet er blevet forbundet med en højere sandsynlighed for at udvikle brystkræft og faldende evne til at få børn senere i livet. Det er som om kroppen “brænder ud” før tid. Mellem 2004 og 2006 viste dobbelt så mange piger fra hvide familier tidligere pubertet brystmodenhed i alderen 7 – sammenlignet med 1997, og er en stor ændring.

Dr. Jay Belsky fra Birkbeck University har udarbejdet et evolutionært biologiperspektiv der siger:

“Det, som naturen mest bekymrer sig om med levende ting, inklusive mennesker, er bortskaffelse af gener i fremtidige generationer. Det er under forhold, hvor fremtiden forekommer usikker, hvor man måske ikke engang overlever, at man skal modne tidligere, så man kan reproducere tidligere, før den usikre fremtid får ram på en.

Kroppen, fra det øjeblik, hvor befrugtningen finder sted og endda genetisk før det, der scanner menneskekroppen miljøet – selv i livmoderen – for at finde ud af “Er jeg i en fredelig verden eller en aggressiv verden?”

Hvis man vokser op i et miljø uden en far, så ser det ud til, at man vil producere, hvad der hedder en R-reproduktiv strategi, som resulterer i masser af tilfældig sex uden rigtig at bekymre sig for de børn der kommer til verden. Man håber bare at de klarer sig til voksenalderen. Lidt som den strategi frøer bruger, læg en masse æg, få dem befrugtet og så bede til at de klarer sig.

Hvis man vokser op i et miljø med en far, så betyder det, at man er mindre tilbøjelig til at være i et krigsbaseret eller voldbaseret samfund. Der kommer til at være mere handel, og mere forhandling. Så kan man se efter win-win-forhandlinger, og man bliver seksuelt moden senere i livet.”

Jo mere tid piger er i familier uden den biologiske far, er forbundet med tidligere pubertet hos piger. Det programmerer selve kroppen og dermed fremmer fremtidige kræftrisici.

Undersøgelser har endda vist, at yngre søstre i familier – hvor den biologiske far er fraværende – når puberteten tidligere end deres ældre søstre gjorde. Denne tendens opstod ikke i biologisk intakte familier. Så hvis en pige er 4 år, og hendes far forlader familien, og hun har ældre søstre, så vil de ældre søstre nå puberteten senere end pigen gør.

Kvaliteten af en ​​fars inddragelse med døtre er et vigtigt element i det tidlige familiemiljø i forhold til tidspunktet for hvornår en datter kommer i puberteten. Så mange forskere mener, at denne indflydelse kan være kemisk af natur. En far udsender feromoner og disse er luftfødte kemiske signaler, der udløser adfærdsmæssige og fysiologiske effekter.

Forskning på dyr har vist, at feromoner fra hanner har forskellige virkninger på unge hunner. Eksponering af feromoner fra biologiske fædre ser ud til at bremse kønsmodenhed hos hunner, mens eksponering af feromoner fra uafhængige voksne hanner fremmer kønsmodenhed.

Hvis der ikke er en biologisk far til at tage vare på en pige, skal hun finde en anden mand hurtigere og så skal hun også tidligere i puberteten.

En nylig australsk undersøgelse har fundet ud af, at piger der har ældre brødre også kan forsinke puberteten. Jo flere ældre brødre en pige har, jo ældre er hun, før hun får sin første menstruation.

Interessant nok er drenge, hvis biologiske fædre er fraværende, mere tilbøjelige til at nå puberteten i en senere alder – det modsatte af piger. På trods af at de når puberteten senere, er de mere tilbøjelige til at blive fædre i en tidligere alder.

Efter at have regnet med et sæt forældreinddragelsesvariabler, så viste undersøgelse af titusindvis af børn, der går i skole fra 8. til 12. klassetrin: At unge, der lever med to biologiske forældre, var signifikant mindre tilbøjelige til at overgå til seksuel aktivitet sammenlignet med unge fra alle andre familiestrukturer. Unge fra andre familiestrukturer var mellem 40% og 198% mere tilbøjelige til at gå i seksuel aktivitet end unge, der bor med to biologiske forældre. Så hvis piger ikke føler sig tæt på deres biologiske far, så er hun meget mere tilbøjelig til at være en ikke-jomfru. Hvis hun føler sig tæt på sin biologiske far, er hun meget mere tilbøjelig til at være jomfru på disse alderstrin.

Unge fra biologisk intakte familier:

 • er mindre tilbøjelige til at have haft samleje
 • har i gennemsnit færre seksuelle partnere
 • er mindre tilbøjelige til at rapportere seksuelt overførbare sygdomme
 • har mindre sandsynlighed for at have oplevet en uønsket graviditet eller fødsel

Sammenlignet med kammerater fra biologisk ikke-intakte familier.

Stefan Molyneux nævner, at det ikke handler om at sige noget negativt om seksualitet, nydelse af seksualitet m.v., men:

 • det bedste miljø for børn er at være i en biologisk intakt familie hvor forældrene er gift
 • han mener også det er helt sikkert må være det bedste miljø for regelmæssigt god sex

Spædbørns sundhed og død i familier uden en far

Undersøgelser har også vist, at en fars involvering med den gravide moder, nedsatte risikoen for, at barnet ville dø før sin 1 års fødselsdag. Hvis faderen er fraværende mens moderen er gravid, så øger det risikoen for spædbarnsdød i det første år næsten 4 gange. Det er 400% i forhold til, hvornår faren er involveret. Hvis fædrene ikke var involveret under graviditeten, har babyer øget odds for at blive født for tidligt eller med en lavere vægt.

For forskellige befolkningsgrupper i USA, er risikoen for dårlige fødselsresultater højest for spædbørn født af sorte kvinder, selv efter justering for socioøkonomiske faktorer, så er sorte spædbørn syv gange mere tilbøjelige til at dø end spædbørn født af enten latino-kvinder eller hvide kvinder i de samme situation. (Her er det ikke præciseret, om der er tale om spædbørn hvor faderen ikke er involveret under moderens graviditet).

Der er også en øget sandsynlighed for moderkomplikationer, der kan påvirke spædbarnets helbred, herunder højt blodtryk, m.fl., hvis faderen ikke er involveret under graviditeten.

Fragile Families and Child Wellbeing undersøgelsen viste, at fædre, der var involveret med børnenes mor før fødslen, var mere tilbøjelige til at være involveret med børnene både et år senere og tre år senere.

Fædre har vist sig at engagere børn i tumlespil og -leg oftere end mødre. Mødre er mere tilbøjelige til at bruge legetøj til at lege med deres småbørn, mens fædre ofte udfordrer deres børns fysiske begrænsninger. En undersøgelse viste, at spædbørn foretrækker at blive holdt af deres fædre, fordi fædre var mere tilbøjelige til at lege med dem, mens mødre sandsynligvis i stedet ville skifte deres bleer og give dem mad.

Ifølge en anden undersøgelse nærmer 2-årige børn deres fædre oftere end deres mødre, når de ønsker at lege. Når begge forældre legede med spædbørn, er det konstateret, at spædbørnene reagerede mere positivt på fædrene. Øget inddragelse i den samlede pleje af et barn fra faderens sider, er også forbundet med bedre soverytme hos babyer.

Undersøgelser har også vist, at fædre spiller en utrolig vigtig rolle, større end moderens, i deres børns sprog og sprogudvikling. Det foreslås, at fædre bruger et mere udvidet ordforråd i deres interaktioner med deres børn sammenlignet med mødre der menes at have større tendens til at tale “babysprog”.

Disse resultater tyder på, at indførelsen af ​​fadersprog, når børn er så unge som seks måneder, kan være vigtige for at forstå børns sprogudvikling selv to og et halvt år senere. Og sprogudvikling er selvfølgelig meget vigtig i forhandlingerne, meget vigtig i udviklingen og udøvelsen af ​​empati, meget vigtigt for at finde win-win situationer. Overraskende var der ingen signifikante virkninger af moderens ordforråd om barns kommunikative færdigheder eller sprogudvikling.

Hvilke råd stoler mødre mest på når det kommer til håndtering af problemer med deres børn?

 • Kun 11% af mødrene værdsætter råd fra deres ægtemænd
 • 45% af mødrene værdsætter råd fra lærere og læger
 • 16% af mødrene værdsætter råd fra nære venner og slægtninge

Hvad bliver der studeret efter en søgning i PubMed? Forskere refererer mødre over 6 gange mere end de refererer fædre. I en gennemgang af 500 plus undersøgelser af børne- og ungdomspsykologi til de store tidsskrifter, udelukkede næsten halvdelen af ​​dem fuldstændigt fædre. Nogle studier involverer begge forældre, mens kun 11% fokuserer på fædre udelukkende.

Fædres centrale rolle i sund udvikling af børn er blevet overset i årtier til skade for børn rundt om i verden.

Mænd spørger, kvinder siger ja- eller nej-tak

Undersøgelser viser, at mænd er dem der frier til kvinder mellem 90% og 95% af gangene. Kun 5% af de giftede par par siger, at kvinden friede til manden. I en undersøgelse af mere end 17.000 ugifte heteroseksuelle mænd og kvinder sagde 84% af mændene og 58% af kvinderne, at mænd betaler de fleste datingudgifter selv efter at have været på date i en længere periode. 44% af kvinderne sagde, at de var generet, hvis mænd havde forventet, at de skulle betale for datingudgifterne. 57% af kvinderne tilbyder at hjælpe med at betale, men 39% indrømmede håb om, at mænd ville afvise deres tilbud. 76% af mændene oplyser, at de føler sig skyldige hvis de accepterer kvindens penge til at betale for datingrelaterede udgifter.

Hvorfor er dette vigtigt?

 • Mænd foreslår
 • Kvinder disponerer

Med andre ord

 • Mænd spørger, om kvinder vil med på en date, eller om de vil gifte sig med dem
 • Kvinder siger ja- eller nej-tak

Kvinder er dem der vælger mændene. Selvfølgelig er mænd med-ansvarlige, ikke mindst for uønskede graviditeter der kan medføre børn der vokser op udenfor ægteskab. Men kvinder er portvagterne og er dem som siger ja- eller nej-tak til mændene, og de har et meget stort ansvar. Og hvis en kvinde siger “Åh ja, men han viste sig for at være en dårlig, upålidelig og ustabil fyr. Hvem kunne have forudset det?” Der er imidlertid masser af markørerne man kan benytte for at se dette. Hvordan kan det være, at kvinder tidligere var generelt bedre til at vælge kvalitets-mænd end kvinder er i dag? Kan det til en hvis grad skyldes, at de voksede op uden en far omkring sig i famlien?

Det du straffer, får du mindre af, det du belønner får du mere af. Samfundet opkræver skatter, moms og afgifter af gifte familier med børn, disse mennesker er som regel mere velhavende og mere ansvarlige og til trods for dette udsættes de for et højt skattetryk. Derimod belønnes enlige forældre ofte med langt flere sociale ydelser. Vi straffer ansvarlige familier og vi har belønner uansvarlige familier med enlige forældre. Det medfører færre stabile familier, og flere ustabile familier.

Så vi har støttet dårlige beslutninger taget af kvinder, og vi har beskattet gode beslutninger taget kvinder, der har været omhygelige med deres valg af partnere. Og alle disse dårlige beslutninger medfører en betydelig og eskalerende skade mod børn. Som samfund vil vi gøre det bedste for børn, for vi holder af børn, men hvis det skal ændre sig til det bedre, så lad os følge fakta, og lad os begynde at træffe bedre beslutninger om,hvem vi har børn med.

 • Mænd, vælg de gode kvinder.
 • Kvinder, vælg de gode mænd.

Fordi du vælger det bedste for dine børn, så vælger du et fredeligere samfund, som du kan blive gammel i med ro og tillid.

Hvis du laver en lang sejltur, og du får et par grader forkert i starten, kan du ende på et helt andet kontinent. Vi skal virkelig se på, hvad vi har gjort for imod familien, hvad vi har gjort imod børnene.

Er det for sent at ændre? Det tror jeg ikke. Men vi skal acceptere fakta og forpligte os til at gå en bedre vej.


Tak til Pixabay for gratis billede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.