Donald Trump’s næste udfordring – hævelse af USA’s gældsloft

By | 28/02-2017

Donald Trump’s administration arbejder på at kunne gennemføre mange af planerne og valgløfterne fra valgkampen. Mange af valgløfterne er føderale investeringer, som skal fungere som økonomisk stimuli – helt i tråd med traditionel Keynesian planøkonomisk tankegang. Eksempelvis:

  • sænke skatterne
  • øge bidrag til veteraner
  • øge bidrag til millitæret
  • øge bidrag til politirelaterede organisationer
  • foretage massive føderale offentlige investeringer i en grænsemur mod Mexico samt øvrig infrastruktur såsom veje og broer. Denne post alene forventes samlet at løbe op i $1 billion ($1.000 mia)

Spørgsmålet er om USA’s føderale regering har mulighed for at finansiere alt dette – når USA’s økonomi har det rigtig dårligt.

Donald Trump

Billede, tak til Pixabay.com

Lad os først prøve at få et overblik over udviklingen i USA’s økonomi de sidste 8 år under præsident Barack Obama:

År Føderal
statsgæld
(mia)
Totale
føderale
indtægter
(mia)
BNP (mia) Underskud på
det føderale
statsbudget
(mia)
Årlig
stigning i
føderal
statsgæld
(mia) (*)
2009 $11,900 $2.100 $14.400 $1.410  
2010 $13.560 $2.140 $14.700 $1.280 $1.660
2011 $14.790 $2.240 $14.900 $1.260 $1.230
2012 $16.060 $2.340 $15.300 $1.040 $1.270
2013 $16.740 $2.600 $15.500 $637 $680
2014 $17.820 $2.790 $15.800 $447 $1.080
2015 $18.150 $2.960 $16.200 $399 $330
2016 $19.570 $2.990 $16.500 $552 $1.420
2017 (februar) $19.930 ? ? ? ?
Se: [3][4][5][6]
*) En ting der iøvrigt i mange år har undret mig, er, at USA’s årlige underskud på det føderale statsbudget og den årlige stigning i den føderale statsgæld for nogle år kan være meget forskellige. Eksempelvis er underskuddet for 2015/2016 på de føderale statsbudget ca. $552 mia, mens stigningen i den føderale statsgæld i samme periode var næsten 3x større?

Trumps udfordring 1 – hvor skal midlerne komme fra

I henhold til inverview af David Stockman på USAWatchDog.com, så er der mange der sammenligner Trump med Reagan og at Trump vil kunne efterligne Reagans økonomiske politik. Problemet er imidlertid, som det fremgår af skemaet overfor, at der ikke er det samme “rum” i USA’s føderale økonomi til at kunne låne endnu mere – udover det overforbrug som allerede er planlagt/foregår – og bruge de ekstra midler på blandt andet massive føderale investeringer i infrastrukturen.

Under Ronald Reagan var USA’s føderale statsgæld ca. $930 mia og udgjorde ca. 30% af BNP
Donald Trump har efter Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama arvet en føderal statsgæld på ca. $20 billioner ($20.000 mia) og det er ca. 106% af BNP.[2]

Trumps udfordring 2 – gældsloftet vender tilbage marts 2017

Tilbage i Oktober 2015 lavede USA’s daværende præsident Barack Obama en aftale med kongressen om, at sætte USA’s føderale regerings gældsloft ud af kraft frem til d. 15. marts 2017 [1]. En dato der i skrivende stund er lige rundt om hjørnet. Og Trump står overfor store udfordringer, hvis han ikke kan lave en ny aftale med kongressen om at fortsætte med at sætte gældsloftet ud af kraft, eller få lavet et nyt gældsloft for den føderale regering, som giver mulighed for at øge gælden massivt i det næste føderale regnskabsår. Der er sikkert politisk mulighed herfor, efter som republikanerne nu har flertal i både kongressen og senatet.

For øjeblikket nævner David Stockman at USA’s finansministerium ligger inde med ca. $200 mia i statskassen og at USA’s føderale regering p.t. bruger ca. $75 mia per måned. Så hvis ikke gældsloftet sættes ud af kraft eller bliver hævet, så har USA’s føderale regering kun midler til at fortsætte sin nuværende praksis ca 2 måneder frem. Og skulle det ske, at gældsloftet ikke tilsidesættes eller ikke bliver hævet, så nævner David Stockman, at så vil de eneste midler USA’s føderale regering få ind være skatteindtægter, og så vil præsident Trump faktisk have lovhjemmel til – via dekret – at kunne bestemme, hvordan skatteindtægterne skal bruges.

Trumps udfordring 3 – Main Stream Medier (MSM) og Deep State

Det bliver spændende at se, om MSM og deres Deep State ejere – den globale elite – vil bruge disse udfordringer til fortsat at bashe Trump i pressen, og til at kunne langsommeliggøre eller begrænse hans økonomiske planer.

Mit bud er, at siden republikanerne har flertal i både kongressen og senatet, så vil gældsloftet enten fortsætte med at være sat ud af kraft eller det bliver hævet så meget, at Trumps administration får grønt lys til at genneføre planerne – dog ikke uden larm, støj og fake news fra MSM’s side.

Opsummering

Trumps planer vil betyde yderligere massiv stigning i underskuddet på det føderale statsbudget i årene der kommer, og den eneste kilde til at finansiere dette er ved at gældsætte den føderale regering yderligere, for USA’s føderale regering kører i forvejen med massivt underskud på statsbudgettet, og har gjort det de sidste 8 år – og gælden er nu tæt på at runde $20.000 mia. Og hvem vil låne USA’s føderale regering midlerne hertil? De traditionelle kreditorer såsom Kina er gået fra at være net-købere til at være net-sælgere af USA’s statsobligationer. I mine øjne er der ikke andre der vil låne USA’s føderale regering de enorme beløb der skal til, end landets egen centralbank Federal Reserve, det bliver i så fald genopstart af QE opkøbsprogrammerne.

Donald Trumps udfordringer er massive, selv uden hans egne ekstra planer er udfordringerne massive, og de økonomiske rammer han har arvet, er på randen af kollaps.


Kilder

[1] http://www.cnbc.com/2017/02/17/remember-the-debt-ceiling-here-it-comes-again.html
[2] https://www.youtube.com/watch?v=7xgNncFHAng
[3] http://federal-budget.insidegov.com/l/119/2016
[4] https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt_histo5.htm
[5] https://treasurydirect.gov/NP/debt/search?startMonth=10&startDay=01&startYear=2015&endMonth=09&endDay=30&endYear=2016
[6] https://treasurydirect.gov/NP/debt/search?startMonth=02&startDay=27&startYear=2017&endMonth=02&endDay=27&endYear=2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.