USA kendte alt til Japans angrebsplaner på Pearl Harbour før det fandt sted

By | 24/07-2018

1. kapitel i “Truth is a lonely warrior” beviser James Perloff at USA’s FDR administration under 2. verdenskrig kendte alt til Japans planer om at angribe Pearl Harbour 7. december 1941 – det angreb der trak USA ind i krigen.

  • USA havde brudt den krypteringskode Japans regering brugte til at kommunikere med dets ambassader, hvor kommunikationen tydeligt indikerede et kommende angreb. Den afkodede kommunikation blev afleveret dagligt til præsident Franklin D. Roosevelt samt til udenrigsminister Cordel Hull. Dagen før angrebet d. 6. december 1941 har både Roosevelt og Hull læst den afkodede krigserklæring, som blev overdraget af Japans ambassadør efter angrebet d. 7. december 1941
  • Japans flåde oprettede ikke total radiotavshed, og noget af kommunikationen blev opsnappet og afkodet, bla. af admiral Yamamoto til Japans 1st Air Fleet med detaljer for hvordan angrebet skal udføres – dog ikke den konkrete dato.
  • Martin Dies, medlem af USA’s kongress for Texas, kom i besiddelse af et kort der viste angrebsplanerne, og advarede via et telefonopkald USA’s daværende udenrigsminister Cordell Hull herom
  • Og der er mange flere beviser for at USA kendte til angrebet lang tid før det skete.

Efter angrebet nedsatte præsident Franklin D. Roosevelt en kommission der fik navnet Roberts Kommissionen efter navnet på kommissionens formand Owen Roberts, der skulle finde ud af hvordan USA kunne have overset, at de blev angrebet af Japan. Kommissionen lavede bevidst et meget dårligt stykke arbejde og skylden blev lagt på admiral Husband Kimmel og general Walther C. Short – som begge gjorde tjeneste på Hawaii op til angrebet fandt sted. Dette blev udpenslet i pressen og Kimmel og Short blev naturligvis meget upopulære blandt befolkningen og blev afskediget fra deres militære poster. De to bad dog senere om at blive stillet for en krigsret – det lykkedes imidlertid for FDR’s administration af få denne udsat i ca. 3 år og den blev først afholdt juni 1944 hvor de begge blev pure frifundet for anklagerne og skylden blev i stedet placeret hos FDR’s administration. Dette kom imidlertid aldrig frem i main stream pressen.

Angrebet på Pearl Harbour kostede:

  • 8 slagskibe
  • 10 andre skibe
  • 188 fly
  • Og mere end 2.000 amerikanske soldaters liv

Men det er ikke vigtigt, det vigtige er at USA kunne bruge dette angreb til at skabe oprør i USA’s befolkning således at USA kunne blive indraget i 2. verdenskrig.


Kilder:

  • “Truth is a lonely warrior” skrevet af James Perloff – kapital 1. I bogen er der yderligere referencer til kildemateriale.
  • BBC dokumentarprogram: Sacrifice at Pearl Harbor

Tak til Pixabay for gratis billede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.