Politikervælde

By | 17/11-2014

Artikel i Berlingske: Valget nærmer sig – nu bliver Thorning rød

En artikel som denne viser med al tydelighed, at vi ikke længere har folkestyre og repræsentativt demokrati. Vi har udskiftet folkestyret med Flertalstyranni og vi har udskiftet det repræsentative demokrati med Politikervælde.

I dag har politikerne og staten gjort et massivt flertal af danskerne dybt afhængige af staten, første og fremmest de ca. +750.000 der er ansat i den offentlige sektor og som er dybt afhængige af staten for deres levebrød. Det samme gælder alle de mennesker som i dag modtager forsørgelse fra staten fra dagpenge, over kontanthjælpe til pensioner. Der er ikke længere skyggen af chance for, at folk der arbejder i den privat sektor, dem der betaler gildet, også får reel inflydelse. Det er passé. Det passer politikerne fint, nu har de et flertal af stemmekvæg der er dybt afhængige af staten, en massiv vælgermasse de kan kaste store velfærdslunser efter og “købe” sig til deres stemme. Det er blevet sådan i Danmark, at 50,1% af vælgerne kan stemme på politikere der indfører love som tvinger de 49,9% til at punge ud og betale for de 50,1%. I dag er det samlede skatte-, moms- og afgiftstryk på ca. 70%, du er statens slave og arbejder gratis for andre mandag, tirsdag, onsdag og et godt stykke ind i torsdag. At du lige får lov til at beholde frugten af din arbejdskraft resten af torsdag og hele fredag gør at du tror du er “fri”, og du ser hverken “stalden”, “indhegningen rundt om marken” og “malkemaskinen”.

Og det repræsentative demokrati findes heller ikke mere men er udskiftet af politikervælde. Politikerne indfører den ene lov efter den anden som tilsidesætter de frihedsrettigheder, her under mindretals negative frihedsrettigheder, som en hullet Grundlov ellers sikrer os. Nu må SKAT’s medarbejder tjekke sort arbejde på privat grund uden retskendelse. Politikere, ministerier, ministre og embedbedsværket kan med mørklægningloven stoppe presse, organisationer og privates agtindsigt i regeringsførelsen og dermed skjule fejl, embedsmisbrug og korruption. Og seneste må Center For Cyberkriminalitet under Forsvaret overvåge private borgere og virksomheder online uden retskendelse. Det er første gang siden vi fik vores Grundlov at en enhed under forsvaret rettes imod landets egne borgere fremfor imod ydre potentielle fjender. Og politikervældet udstikker i stigende grad retningslinier for politiet der gør at politiet ikke er til for borgerne, ikke til for at beskytte og assistere lovlydige borgere imod kriminelle. I stedet er politiet alene til for politikervældet og staten og man budgetterer nu med at politiet skal inddrive ca. kr. 2,6 mia i bøder i kommende finansår.

Og så kan man i denne artikel læse om hvor meget løgn og bedrag S-ledet regering bruger i valgkampen for at få magten, når man så har magten løber man fra løfterne, og op til valget signalerer man at nu har man rettet ind med en rød finanslov og håber så at de organisationer og vælgergrupper man kunne snørre og bedrage ved sidste valg glemmer og kan lokkes ind i folden igen med lovning om nye velværdslunser.

Politikervældets cyklus starter igen, det må være meget irriterende for dem at de ikke bare kan fastholde deres magt som i de gode gamle enevældsdage, men vi vælger skal lige hver 4. år overbevises om at vi er frie, og lever i et land med folkestyre og repræsentativt demokrati.

Husk at stemme for mere Politikervælde, “det hjælper”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.