Det frie samfund uden staten – utopi eller mulighed?

By | 02/02-2017

Hvis jeg er ude af huset og møder nye mennesker, så plejer jeg sjældent at bringe samtaler om ideen om frihed på banen. Der kan dog være beslægtede emner, som jeg giver mit syn på, og så sker det af og til, at dem jeg har en samtale med, selv drejer den ind på emner relateret til ideen om frihed. Og hvor jeg selv har det håb for fremtiden, at vores evolution som mennesker får fra at leve under statens åg til at at være frie mennesker i et frit samfund – uden staten.

Frit samfund uden staten - Utopi eller Mulighed?

Billede, tak til Pixabay: https://pixabay.com/en/car-information-exit-driving-44200/

Et mønster for samtalerne er ofte, at dem jeg har en samtale med udtrykker en bekymring over de services som staten leverer – eksempelvis, sundhed, uddannelse, socialt sikkerhedsnet, infrastruktur, massiv indvandring af flygtninge og velfærdsimmigranter fra Nordafrika og Mellemøsten, bekæmpelse af kriminalitet, økonomisk ulighed, globale virksomheders magt etc. I stedet for at stemme i og give dem ret i, at det da også er bekymrende, og at svaret er mere stat, mere regulering og tilførelse af flere tvangsopdrevne midler til staten. Så er det i stedet – at have sympati for og eventuelt dele deres bekymring, men at mit bud på årsagerne til at disse problemer opstår, ofte viser sig at være staten selv.

Der er dog nogle som omgående konkluderer at det frie samfund – uden staten er umuligt, at det er utopi. Hertil plejer jeg at svare:

 • Der var engang hvor man ikke troede på at man kunne have et fungerende samfund uden at denne var understøttet af en kæmpe underskov af slaver, eksempelvis i Romerriget eller i USA’s spæde start som ny nation i bla. bomuldsplantagerne – men i dag har vi samfund hvor slaveri, der hvor nogle mennesker ejer andre mennesker og tillige deres afkom, er afskaffet
 • Der var engang hvor man ikke troede på at et samfund kunne fungere unden at være ledet af en enevældig konge, kejser eller fyrste, indsat af gud. Vi har i dag i mange lande udviklet demokratier hvor folk kan stemme på deres herskere.
 • Der var engang hvor man ikke mente at kvinder var intelligente nok til at kunne deltage i valghandlinger, hverken som kandidat eller som vælger. Vi har i dag i mange lande fri og lige adgang for begge køn at stille op som kandidat til valg og at stemme til valg.

Hvis vi som mennesker kan opleve den form for evolution, så kan vi også videreudvikle vores nuværende demokratier til frie samfund – uden staten.

Der hvor en samtale så kan blive ekstra spændende, er, hvis folk man har samtalen med, faktisk godt kan se på disse problemstillinger fra en – for dem – utraditionel vinkel, hvor løsningen ikke er mere stat, men at staten faktisk er årsagen til problemerne. Og tillige hvis de begynder at stille flere spørgsmål og at nogen af dem bliver mere principielle:

 • Jamen hvordan ville veje, broer, kloakker, vand og elforsyning blive leveret i et frit samfund?
 • Hvordan kan vi bekæmpe kriminelle hvis vi ikke har noget politi?
 • Men uden skatter til at betale for vores sundhedsvæsen, betyder det så ikke at fattige ingen hjælp kan få?
 • Hvordan vil du uden staten og uden overnationale enheder som EU og FN bekæmpe global forurening?
 • Hvem skal slukke en brand uden et offentligt finansieret brandvæsen?
 • Men uden staten til at bekæmpe økonomisk ulighed, vil al velstand og rigdom så ikke blot havne hos en uber rig elite?

Og så kommer klassikeren: “Du siger du er voluntarist, og at du går ind for frivillighed i alle forhold imellem mennesker i samfundet, og at ingen kan tvinge andre til noget. Men kan du overhovedet afvikle staten uden en blodig og voldelig revolution?

Der er ingen der ønsker en blodig revolution, og jeg tror ikke, det er det, vi vil se ske i processen fra at leve i et samfund styre af staten, til det frie samfund uden staten. I stedet for blodig revolution, så vil vi – som en anden engang sagde til mig – i stedet se en fredelig evolution. En evolution hvor de frie markedskræfter vil udvikle langt bedre alternativer end det staten leverer i dag, og hvor vi som befolkning fredeligt og frivilligt vil overgå til de private alternativer og delvist eller helt stoppe med at bruge statens services.

Dog tror jeg at en forudsætning for at denne evolution kan finde sted er opfindelsen af Internettet, og at vi i dag har adgang til Internettet overalt hvor vi befinder os via vores smart phones. Både til at fungere som et digitalt fundament bag nye alternativer til statens services og som en billig, effektiv og censur-fri kommunikationsplatform, så ideen om frihed og det frie samfund kan sprede sig. Som Ron Paul har sagt utallige gange: “An idea whose time has come cannot be stopped”.

Og vi ser allerede masser af eksempler på disse alternativer, nogen eksisterer allerede og andre er lige om hjørnet:

 • I stedet for statsbeskyttet monopol-taxa, har vi fået Uber
 • I stedet for statsregulerede hoteller, har vi fået Air BnB
 • I stedet for statsdrevne energiselskaber, så kan vi få effektive solceller på taget af vores huse og gemme strømmen på batterier fra Tesla.
 • I stedet for statsdrevne plejehjem og hjemmehjælp, så vil service robotter billigt og effektivt kunne hjælpe svage og ældre borgere samt fysisk handicappede.
 • I stedet for statedreven kollektiv trafik så er selvkørende biler og busser en realitet indenfor få år, og services som GoMore er allerede tilgængelig i dag.
 • I stedet for statsbeskyttede og monopoliserede centralbanker der styrer et lands valuta, så har vi fået decentraliserede valutaer som Bitcoin
 • I stedet for politi, så har vi allerede private vagtværn og tjenster som Cell 411
 • I stedet for sociale medier som Facebook, Google+ og Twitter som stater kan tvinge til censur, så har vi fået decentrale sociale medier der ikke kan lukkes ned eller kan udsættes for censur såsom Steemit (bygget på samme teknologi som Bitcoin).

I mine øjne er det frie samfund uden staten ikke utopi, det er vi allerede godt på vej imod, både når vi ser på de fantastiske alternativer som de frie markedskræfter udvikler af nye produkter og service som er bedre en dem staten driver eller hjælper med at opretholde monopoler på. Og når vi vi har adgang til et frit internet, hvor vi kan blive ved med at sprede budskabet/ideen om frihed 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.