Årets kvindelige bestyrelsesmedlem 2017

By | 29/01-2017

Der hvor kæden hopper af feminisme-klingen i dag, er, at der ikke er tilfredshed med at have nået de primære mål om at opnå lighed imellem mænd og kvinder. Såsom

 • at to personer der har de samme kompetencer, og som udfører det samme stykke arbejde, indenfor samme tid og i samme kvalitet – får det samme i løn, uanset hvem der måtte udføre det – mand eller kvinde. Og hvis kvinder vitterligt var billigere i lønomkostninger end mænd – for det samme arbejde, de samme kompetencer, samme effektivitet og samme arbejdskvalitet, så ville mænd miste job til fordel for kvinder fordi arbejdsgivere ville foretrække kvinder – til en lavere løn – så de kunne sænke deres lønonkostninger.
 • at samfundet og arbejdsmarkedet har flyttet sig så meget, at alle har mulighed for at uddanne sig, komme ind på arbejdsmarkedet og få en karriere og tjene en løn – og ad den vej bidrage til en familie økonomisk. Og det kan give den enkelte mere økonomisk uafhængighed.
 • at der ikke er samfundsnormer eller statsbestemt lovgivning der forhindrer kvinder i at kunne søge topposter i politik, i det offentlige eller i private virksomheder.
 • at kvinder har stemmeret ved alle typer demokratisk valg.
 • at der for kvinder i Tyskland er ‘Frauen Park’ parkeringspladser, hvor mænd – hvis de er chaufføren – ikke må parkere
 • at både mænd og kvinder i moderne familier er sammen om langt de flest opgaver i familien, fra børnepasning og lektielæsning, over bleskifte og bilvask, til madlavning og at klippe hækken.

Feminise i dag handler i stedet om: At skaffe en gruppe særlige fordele og rettigheder på bekosning af en anden gruppe – og gerne med statens hjælp vi lovgivningen.

Feminisme 2017

Billede, tak til Pixabay.com: https://pixabay.com/en/woman-business-world-head-female-472657/

 • Kvinder har lov til at aftjene millitærtjeneste og gøre karriere i millitæret, men de skal dog ikke være forpligtede på at kunne bliver tvunget til at aftjene værnepligt ligesom det gælder for mænd
 • Kvinder har i høj grad fordele – set i forhold mænd – alene på grund af kønnet, nå familier går i stykker og forældrene ikke frivilligt kan blive enige om sammensætningen af forældremyndigheden.
 • Kvinder hævdes stadigvæk at tjene mindre en mænd fordi de ikke kan arbejde det samme antal timer og derfor ikke kan opretholde deres løn og pension på samme niveau som kvinder der vælger ikke at få børn eller mænd der ramme langt mindre af barsel. Nu er det sådan at det at få børn er en frivillig beslutning at tage, og det er ikke statens aka “fællesskabets” ansvar at sørge for, at kvinder kan opretholde uændret løn og pension hvis de vælger at få børn og gå på barsel. Og det er efter min mening forfejlet at se på lønnen alene til kvinden der vælger barsel. I langt de fleste tilfælde er der ikke tale om en individuel beslutning om at få børn, men en fælles beslutningen imellem to voksne ofte en mand og en kvinde der vælger at være sammen, stifte familie og få børn. Og derfor skal man ikke kun se på, at en kvinde, der går på barsel, er den eneste det går ud over. Det går økonomisk udover hele familien, tager man både kvindens løn og mandens løns og lægger det sammen til en løn der er tilrådighed for hele familien – så falder det samlede beløb for hele familien, og ikke kun for kvinden.
 • Kvoter til fordel for kvinder på arbejdsmarkedet – således at kønnet alene er med til at bestemme, om man kan få jobbet eller ej, i stedet for at det altid er den dygtigste kandidat der får jobbet, uanset køn, uanset alder, uanset race, uanset politisk observans, uanset religion, uanset om man er almindelig eller dværg, uanset almindelig vægt eller overvægt. Og sjovt nok så ser man ikke store feministiske ønsker om kvoter og lighed indenfor
  • Renovationsarbejdere
  • Landbrugsmedhjælpere
  • Job i miner og offshore på boreplatforme
  • Håndværkere

Jeg siger ikke at kvinder ikke slider og slæber i fysisk hårde job med eksempelvis rengøring eller på en fiskefabrik. Men hvis der er tale om et ønske om lighed, så må det vel gælde indenfor alle typer jobs, det må så også gælde indenfor traditionelle kvindefag, hvor der jo skal være flere mænd og færre kvinder (eksempelvis indenfor rengøring, sygeplejere og pædagoger) – det må også skulle tvinges igennem via kvoter – der kan jo ikke kun være tale om kvoter indenfor topposter i politik, det offentlige eller private erhvervsliv? Eller hvad?

Jeg holder på at parkeringspladser kun til kvinder og krav om kvoter på arbejdsmarkedet – til fordel for kvinder – er massivt at nedgøre alle de kvinder, der forsøger at gøre karriere og konkurrere på lige vilkår med alle på arbejdsmarkedet. Tænk som kvinde at blive opfattet som så elendig en billist, at man skal have de parkeringspladser, hvor man ikke behøver at skulle bakke ud igen, og som er tæt på indgangen til shopping-centeret. Tænk som kvinde at blive valgt til et job som direktør for en stor industrivirksomhed, hun får så at vide, at der var 2 mandlige kandidater der egentlig var fagligt langt bedre end hende, men da hun var bedste kvindelige kandidat til jobbet, det gjorde hun fik jobbet.

I JP skriver de, at man nu har fundet modtageren af prisen for “Årets kvindelige bestyrelsesmedlem” – jeg formoder det er en lidt forsinket pris for 2016, eftersom 2017 jo knap lige er startet.

Kilde: http://jyllands-posten.dk/#ia9324143;finans

Citat fra artiklen: “Prismodtageren mener, det er godt, at der bliver sat fokus på emnet. »Diversitet er heldigvis kommet på agendaen i langt de fleste virksomheder i dag. Vi ved godt, at diversitet skaber værdi, og jeg tror på, at vi kommer til at se bestyrelser, som er bredere sammensat, både med hensyn til køn, nationalitet, alder og så videre. Simpelthen fordi det giver god forretningsmæssig mening,« udtaler Pernille Erenbjerg.”

Diversitet er ikke en kvalifikation, for så skal vi også til at se på gamle versus unge, på høje versus dværge, på kristne/muslimer versus ateister, på socialister versus borgerlige versus liberale versus anarkister, på hvide versus sorte versus asiatere, på almindelige versus fysisk handicappede. Kvalifikationer i jobsammenhænge er de kompetencer en arbejdsgiver efterspørger og intet andet. Hvis et slagteri søger en almindelig voksen med god fysisk til at håndtere et fysisk krævende job, så er det altså ikke sikkert at den bedst kvalficerede er en fysisk handicappet asiatisk liberal kvinde, og for det pågældende slagteri tror jeg ikke udtalelsen fra ‘Årets kvindelige bestyrelsesmedlem’ passer – “Simpelthen fordi det giver god forretningsmæssig mening”.

Kvinder skal ikke have og har ikke brug for særlige fordele og rettigheder set i forhold til mænd – for at kvinder kan klare sig. Kvinder har udmærket evenerne og viljen til at konkurrere på arbejdsmarkedet på lige vilkår med alle andre. Og det virker mærkeligt, at hvor feminisme er imod diskrimination imod kvinder, så er de – med pro-kvinde kvoter på arbejdsmarkedet – ikke imod diskrimination imod mænd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.